Ako cestujú letecky vozíčkari a domáci miláčikovia?

23.Jún 2016 | 15:38
Autor: Dušan
Kategória: Rady a tipy na cestu
Značky: tlačová správa letisko bratislava

BRATISLAVA –Pred začiatkom leteckej dovolenkovej charterovejsezóny, ktorá je v najväčšom rozsahu citeľná na letisku od júna do konca septembra, prináša Letisko M. R. Štefánika 4. časť praktických rád pre cestujúcich. V 4. časti pripomíname, aké podmienky platia pri preprave zdravotne postihnutých na vozíčku, pasažierov so zníženou mobilitou, ale tiež vysvetľujeme, či možno cestovať letecky so zvieratkom.


Preprava cestujúcich so zníženou mobilitou

Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom podľa Nariadenia EP a Rady č. 1107/2006. Na asistenčné služby má nárok cestujúci, ak:

 • potrebuje asistenciu pri príchode na letisko a počas doby na letisku,
 • potrebuje asistenciu pri výstupe po schodoch do lietadla, ale dokáže sám prejsť na pridelené miesto,
 • je úplne imobilný a potrebuje asistenciu až po umiestnenie na sedadlo v lietadle,
 • potrebuje asistenciu – v prípade slepoty, hluchoty, mentálneho ochorenia a pod. – no nevyžaduje prepravu na invalidnom vozíku.


Na využitie asistenčných služieb na bratislavskom letisku treba dodržať nasledovný postup:

 • cestujúci, ktorí vyžadujú asistenčné služby, musia túto skutočnosť ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti, či už prostredníctvom webovej stránky (ideálne už pri rezervácii letenky) alebo cez call centrum, resp. treba oznámiť túto skutočnosť cestovnej kancelárii/agentúre
 • po príchode na letisko cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadá kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa nachádza pri hlavnom vchode do odletovej aj príletovej haly, je viditeľne označené nápisom "Kontaktné miesto pre asistenčné služby", piktogramom a vybavené zvončekom a odposluchom
 • pomocou určeného telefónu ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku,
 • pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách na letisku až po nastúpenie cestujúceho na palubu lietadla.


Parkovanie na letisku pre imobilných

Prvý kontakt imobilného cestujúceho s letiskom je na parkovisku, respektíve na prejazdovej komunikácii priamo pred terminálom. Letisko Bratislava zabezpečilo pre imobilných cestujúcich vyhradené parkovacie miesta na parkovisku pre dlhodobé parkovanie a zároveň aj na parkovisku pre krátkodobé parkovanie priamo pred vstupnými dverami do terminálu. Osobám so zníženou pohyblivosťou a zdravotným postihnutým je vjazd pred terminál umožnený po legitimovaní sa preukazom ZŤP.Držitelia ZŤP preukazu majú umožnené 2-hodinové parkovanie na parkovisku P1 a P2 zadarmo. Pri odchode z parkoviska je potrebné ukázať ZŤP preukaz operátorovi na parkovisku P2.

Všetky cesty do letiskových terminálov (vrátane terminálu všeobecného letectva) ako aj samotné terminály bratislavského letiska sú bezbariérové. Na prekonávanie poschodí v termináloch Letiska Bratislava slúži okrem schodísk a eskalátorov aj 12 výťahov. Terminál je vybavený aj siedmymi toaletami a dvoma sprchami špeciálne prispôsobenými pre potreby imobilných cestujúcich.

Asistenciu pri všetkých úkonoch (check-in, detekcia, prechod terminálom až k lietadlu) na letisku poskytuje imobilným cestujúcim handlingový partner leteckého dopravcu, čiže pracovníci bratislavského letiska. Naši zamestnanci boli na výkon tejto činnosti vyškolení Národnou radou pre občanov so zdravotným postihnutím. Už pri vybavovacom pulte (check-ine) dostáva imobilný cestujúci bezplatne invalidný vozík letiska, aby jeho vlastný vozík mohli zamestnanci detekčnej kontroly včas skontrolovať a následne bezpečne naložiť do lietadla.


Invalidný vozík cestujúceho poháňaný na ručný pohon sa prepravuje bezplatne v batožinovom priestore lietadla. Pozor! Niektoré letecké spoločnosti nemusia prepraviť elektrický vozík alebo mobilný skúter.


Do lietadla na certifikovanej stoličke

Samotný proces nakladania / vykladania imobilných osôb do lietadla vrátane usadenia sa realizuje špeciálnymi sedadlami, ktoré sú certifikované a určené na túto činnosť. Letisko Bratislava disponuje konkrétne sedačkami typu Aisle Master Narrow Transfer Chair 8010 a SIROCCO AVIATION, ktoré sú rôznymi asociáciami imobilných cestujúcich po celom svete považované za najkomfortnejšie a najbezpečnejšie a umožňujú pohodlný presun aj v uličke na palube lietadla.


Lekárske potvrdenie aj potreba sprevádzajúcej osoby

Letecká spoločnosť Flydubai pri lete do Dubaja a z neho vyžaduje lekárske potvrdenie od cestujúcich, ktorí nie sú schopní sami sa na palube pohybovať, dostať na toaletu či najesť sa. V takom prípade je cestujúci prepravený len ak sa preukáže lekárskym potvrdením a sprevádza ho osoba, ktorá sa o neho počas letu dokáže postarať. Sprevádzajúce osoby si musia zakúpiť vlastné miesto v lietadle.

Upozornenie: Cestujúci so zníženou mobilitou, so zrakovým postihnutím a pod.nesmú v lietadle sedieť pri únikovom východe (EXIT).

Dobrá rada: Vodiaci pes pre nevidiacich je spravidla prepravovaný bezplatne. Je potrebné mať so sebou európsky pas pre zvieratá – EU petpassport. Niektoré letecké spoločnosti však bezplatnú prepravu vodiaceho psa neumožňujú, prípadne neumožňujú prepravu do vybraných krajín.


Preprava domácich zvierat – pes, mačka, králik, činčila

V prípade leteckej prepravy zvierat treba rozlišovať prepravu zvierat na palube lietadla, v batožinovom priestore lietadla a na samostatnej leteckej nákladnej linke, tzv. cargo linke.


Preprava zvierat na palube lietadla

Nie každý letecký dopravca umožňuje prepravu zvierat na palube lietadla, výnimkou je iba vodiaci pes. Živé zvieratá môžu byť zároveň prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú. Ak to dopravca vo svojich prepravných podmienkach povoľuje, na palube lietadla môže byť s cestujúcim aj jeho štvornohý miláčik – obvykle sa to vzťahuje na psa, mačku, králika alebo činčilu. Zviera musí byť umiestnené v špeciálnej prepravke s pevným nepriepustným dnom a otvormi na dýchanie, pričom letecká spoločnosť si stanovuje hmotnostné a rozmerové limity nielen na samotnú prepravku ale i prepravované zviera. Samozrejme, cestujúci musí prevoz zvieraťa dopravcovi vopred nahlásiť a zaplatiť zaň podľa cenníka leteckej spoločnosti.

Súčasťou schránky by mala byť aj strava a voda pre zviera potrebná počas letu.


Preprava zvierat v batožinovom priestore lietadla

Obdobné podmienky platia pri preprave zvierat v batožinovom priestore lietadla, kde musí byť schránka označená menom, adresou a telefónnym číslom prepravovateľa, rovnako by mali byť pripojené inštrukcie na kŕmenie zvieratka. Samozrejmosťou sú príslušné doklady k zvieratku, ktoré by mali obsahovať informáciu o zdravotnom stave zvieraťa potvrdenú veterinárom či o očkovaní zvieraťa proti besnote. Niektoré krajiny zároveň ukladajú prísne karanténne predpisy na každé zviera, ktoré vstúpi do krajiny.

Niektorí dopravcovia majú pevnú sadzbu na prepravu zvieraťa, u iných sa poplatok za prepravu líši v závislosti od hmotnosti zvieraťa vrátane prepravného kontajnera, rozmerov prepravky a vzdialenosti cieľovej destinácie. Preto je potrebné, aby sa cestujúci s podmienkami leteckého dopravcu pred samotnou kúpou letenky vopred dôkladne oboznámil.


Podmienky prepravy zvierat jednotlivých leteckých spoločností:

 • Ryanair (19 pravidelných destinácií), Wizz Air (lety do/z Skopje) - Neprepravujú zvieratá, výnimkou je len vodiaci pes.
 • Flydubai (lety do/z Dubaja) - Neprepravuje zvieratá. Výnimkou je sokol. Jeho prepravu treba nahlásiť minimálne 4 hodiny vopred, mať so sebou zdravotný preukaz zvieraťa, prepravuje sa na palube lietadla.
 • Pobeda (lety do/z Moskvy) - Na palube lietadla prepravujú za poplatok zviera v schránke s hmotnosťou max. 8 kg a rozmermi všetkých strán po sčítaní max. 115 cm. Neprepravuje zvieratá v batožinovom priestore lietadla.
 • České aerolínie (lety do/z Prahy a Košíc) Na palube lietadla prepravujú za poplatok len psa alebo mačku umiestneného/umiestnenú v schránke s rozmermi43 x 30 x 27 cm a max. váhou so zvieraťom 8 kg. Bezplatne sa prepravuje vodiaci pes, policajný pes a záchranársky pes, bez schránky, prepravený je prednostne. V nákladnom priestore lietadla možno za poplatok prepraviť psa, mačku a fretku (ostatné zvieratá len podobne ako tovar). Zviera musí byť v schránke s otvormi na dýchanie, nepriepustným dnom, rozmermi schránky max. 125 x 69 x 80 cm, vybavené adresou a dokladmi. Poplatok sa rôzni podľa toho, či ide o zviera do 23 kg, 32 kg, 50 kg či viac ako 50 kg.


Travel Service/Smartwings(dovolenkové charterové lety z BTS)

 • A, Živé zvieratá možno prepravovať len s predchádzajúcim súhlasom dopravcu, za podmienok ním stanovených, na vlastnú zodpovednosť cestujúceho, ktorý ich prepravuje a to do destinácií, kam je to platnými predpismi a dopravcom povolené. Na prepravu sú prijímané len psy a mačky vo vyhovujúcich schránkach a za predpokladu, že majú platné zdravotné a očkovacie preukazy, vstupné povolenie a ďalšie dokumenty potrebné na vstup zvieraťa do krajiny miesta určenia. Preprava ostatných zvierat je riešená individuálne s dopravcom. Preprava plazov a hadov nie je z bezpečnostných dôvodov povolená.
 • B, V kabíne pre cestujúcich môžu byť prepravované maximálne 2 zvieratá (psy alebo mačky) za predpokladu, že váha zvieraťa vrátane schránky nedosiahne 5 kg a rozmery schránky budú maximálne 55x35x35 cm. Schránka musí mať nepriepustné dno, musí byť umiestnená pod sedadlom cestujúceho a zviera ju nesmie počas letu opustiť. V ostatných prípadoch sú zvieratá prepravované len v batožinovom priestore ako zapísaná, podaná batožina (ak to technické parametre lietadla dovoľujú).
 • C, Preprava živých zvierat je spoplatnená podľa platného cenníka dopravcu. Zadarmo, bez schránky a v kabíne pre cestujúcich možno prepravovať asistenčného psa, ak sprevádza slepú, hluchú alebo inak postihnutú osobu a služobného psa. Tieto psy musia mať postroj, vodítko, potvrdenie o výcviku a požadované dokumenty, tiež je odporúčaný náhubok pre psa pre použitie v prípade nutnosti.


Tlačová správa Letiska Bratislava