Aktuálny cestovateľský semafor a podmienky návratu na Slovensko

09.Jún 2021 | 00:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: cestovateľský semafor

Vláda na svojom rokovaní schválila cestovateľský semafor. Výstupom je mapa sveta s informáciami o aktuálnej rizikovosti jednotlivých štátov s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu.

Aktualizácia k 9.6.2021

Upravujú sa najmä výnimky z karantény pri návrate z tzv. zelených krajín. Vykonanie antigénového testu sa bude počítať ako výnimka z testovania len do 30. júna. Po tomto termíne sa počíta už len s PCR testami. Rovnako sa upravuje aj výnimka pre očkovaných. Karanténu už nebude musieť podstúpiť osoba tri týždne od prvej dávky očkovania bez ohľadu na vakcínu. Doposiaľ bola výnimka pri mRNA vakcínach (Pfizer a Moderna) až dva týždne po druhej dávke, pri vektorových (AstraZeneca a Johnson & Johnson) štyri týždne po prvom vpichu.

Zoznam krajín na zelenom, červenom a čiernom zozname sa aktualizuje raz za dva týždne. V prípade, že v nejakej krajine sveta dôjde k náhlej eskalácií epidemiologickej situácie, individuálne sa môžu krajiny prehodnocovať aj mimo tohto dvojtýždňového režimu.

Cestovný semafor umožňuje ľahký a jasný prehľad o epidemiologickej situácií v okolitých krajinách sveta na základe farebného rozlíšenia rizika (zelená, červená, čierna). Súčasne poskytuje jednoduché, zrozumiteľné, cielené, a vykonateľné epidemiologické opatrenia v podobe karanténnych a diagnostických nástrojov. Tie sú nastavené tak, aby boli ľudia čo najviac motivovaní cestovať primárne do zelených krajín, a naopak, aby boli čo najviac odradení od cestovania do čiernych krajín, kde existuje vážne riziko zavlečenia nových a nebezpečných mutácií.


Farebné delenie krajín sveta

Hlavnou myšlienkou pri vytváraní cestovného semaforu bolo, aby členské krajiny Európskej Únie boli považované za ucelenú a nedeliteľnú epidemiologickú jednotku. Tvorcovia cestovného semaforu boli ochotní akceptovať väčšie riziko, ktoré z tohto vyplýva. V tomto prípade boli ekonomické a diplomatické záujmy disproporčne avšak úmyselne uprednostnené. Výsledné riziko tvorcovia cestovného semaforu kompenzovali tak, že sprísnili režim pre ostatné krajiny(červené a čierne) , a preto neexistuje oranžový rizikový stupeň.

Zoznam krajín na zelenom, červenom a čiernom zozname sa aktualizuje raz za dva týždne. V prípade, že v nejakej krajine sveta dôjde k náhlej eskalácií epidemiologickej situácie, individuálne sa môžu krajiny prehodnocovať aj mimo tohto dvojtýždňového režimu.

Farbu krajín stanovuje Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom vnútra SR. Inštitút zdravotných analýz pri Ministerstve zdravotníctva SR dodáva požadované dátové podklady, aby mohli vyššie menované inštitúcie vykonať informované rozhodnutia.

Dizajn cestovného semaforu je jednoduchý, stručný, a zrozumiteľný. Zvolené farby jasne komunikujú riziko, ktorému cestovateľ čelí:

 • zelená: nízke riziko
 • červená: vysoké riziko
 • čierna: „no go" zóna, kde sa neodporúča za žiadnych okolností cestovať


Zoznam a rozdelenie krajín:

 • Zelené: Andorra, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko.
 • Červené: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina.
 • Čierne: Všetky ostatné, ktoré nie sú vymenované medzi zelenými alebo červenými


Podmienky pri príchode z krajín:

Zelené: Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 31. mája 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne štáty zaradené do zoznamu zelených štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie.

Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odseku 1 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odseku 1, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

Výnimky:

 • Definícia zaočkovanej osoby: Výnimka z karantény sa vzťahuje na zaočkované osoby minimálne 21 dní po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID - 19. V prípade, že zaočkovaná osoba prekonala ochorenie COVID - 19 počas 180 dní pred podaním 1. dávky vakcíny, výnimka je platná 12 mesiacov od podania 1.dávky vakcíny. 180- dňová lehota začne plynúť 11. deň od pozitívnej PCR. V prípade, že zaočkovaná osoba neprekonala ochorenie COVID- 19 počas 180 dní pred podaním 1. dávky vakcíny a je očkovaná „dvojdávkovou" vakcínou, výnimka je platná 3 mesiace od podania 1. dávky vakcíny a 12 mesiacov od podania 2. dávky vakcíny


Červené: Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 31. mája 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili štát zaradený do zoznamu červených štátov a zároveň nenavštívili štát zaradený do zoznamu čiernych štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie. U detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odseku 1 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odseku 1, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

Výnimky pre osoby žijúce v v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa vráti zo zahraničia:

 • a) zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • b) zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 28 dní,
 • c) ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • d) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.


Čierne: Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 31. mája 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili štát zaradený do zoznamu čiernych štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa. Táto osoba je povinná podstúpiť laboratórnu diagnostiku vykonaním RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 najskôr na ôsmy deň izolácie. U detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Výnimky pre osoby žijúce v v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa vráti zo zahraničia:

 • a) zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • b) zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 28 dní,
 • c) ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • d) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR - vyhláška