AZORSKÉ OSTROVY A MADEIRA - Aktuálne platné podmienky vstupu a opatrenia

04.Mar 2021 | 10:43
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: portugalsko azorské ostrovy madeira

Tranzit na ostrov Madeira a Azorské ostrovy je cez portugalské letiská možný pri splnení podmienky predloženia potvrdenia o negatívnom výsledku PCR testu bez povinnosti absolvovať karanténu. Neodporúčame využiť výnimku pre pobyt do 48 hod. na zastávku v Lisabone, Porte alebo vo Faro.


Madeira

V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou na ostrove prijala autonómna oblasť Madeira nasledovné opatrenia platné od 12. januára:

 • Vychádzanie a cestovanie po verejných komunikáciách je zakázané v čase medzi 19.00 h a 5.00 h.
 • Prevádzka reštaurácií je povolená do 18.00 h, v čase medzi 18.00 h a 22.00 h je povolená donášková služba
 • Obchodné prevádzky otvorené do 18.00 h.

Sprísnené opatrenia platia počas víkendov a sviatkov:

 • Vychádzanie a cestovanie po verejných komunikáciách je zakázané v čase medzi 18.00 h a 5.00 h.
 • Prevádzka reštaurácií je povolená do 17.00 h, po 17.00 h je zákaz donáškových služieb aj take-away. (vrátane take-away a donáškových služieb).
 • Obchodné prevádzky otvorené do 17.00 h.

Od 1. júla 2020 je možné na Madeiru priletieť pri splnení jednej z nasledujúcich podmienok:

 • predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín. Cestujúci môže po predložení negatívneho výsledku opustiť letisko a pokračovať vo svojom pobyte,
 • cestujúci realizuje test na letisku po príchode, s odhadovaným maximálnym obdobím 1 hodiny na ukončenie základného procesu odberu biologických vzoriek. Po odbere sa cestujúci môže presunúť do rezervovaného ubytovacieho zariadenia, kde je povinný dodržiavať pravidlá sociálnej vzdialenosti a používať osobné ochranné prostriedky (rúška). Výsledok testu sa cestujúcemu oznámi spravidla do 12 hodín. Cestujúci, ktorý odmietne vykonať skríningový test sa dopúšťa trestného činu neposlušnosti a zdravotnícky orgán môže v rámci svojich právomocí nariadiť povinnú 14-dňovú karanténu v určenom hotelovom zariadení na náklady cestujúceho.
 • cestujúci predloží potvrdenie o prekonaní COVID-19 počas obdobia 90 dní pred cestou na Madeiru,
 • cestujúci predloží potvrdenie o absolvovaní očkovania na COVID-19.

Všetci cestujúci sú povinní zaregistrovať sa a vyplniť elektronický formulár 12 až 48 hodín pred cestovaním.


Od 1. júla 2020 môžu cestujúci, ktorí chcú cestovať do autonómnej oblasti Madeira, absolvovať test na ochorenie COVID-19 v Lisabone bezplatne.

Podmienky a proces objednania sa na testovanie v NOVA Medical School - Universidade NOVA de Lisboa, CEDOC - Chronic Diseases Research Centre (Centro de Estudos de Doenças Crónicas)

Pre ďalšie informácie môžu cestujúci kontaktovať príslušné úrady prostredníctvom týchto kontaktov: [email protected] alebo (+351) 291 208 738. Každá osoba je povinná dodržiavať všetky usmernenia vydané regionálnym zdravotníckym orgánom.


Regionálna vláda od 1. augusta nariadila povinné nosenie rúška vo všetkých verejných priestoroch, tak v interiéri, ako aj exteriéri.


V prípade núdze na Madeire môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať

 • Honorárny konzulárny úrad Slovenskej republiky vo Funchal:
  mob: +351 962 410652, e-mail: [email protected] alebo
 • pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Lisabone: +351 917 340 255,
 • prípadne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.


Azorské ostrovy

Od 7. januára 2021 je prílet na Azory možný len s negatívnym RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 urobeným max 72 hodín pred príletom, stačí predložiť v digitálnej forme alebo predložením potvrdenia o prekonaní COVID-19 počas obdobia 90 dní pred cestou na Azory.

Pred odletom odporúčame preveriť podmienky vami zvolenej leteckej spoločnosti, ktorá vás môže na túto povinnosť upozorniť až pri prestupe v Lisabone alebo Porte. Všetky ostatné nariadenia a opatrenia platia bez zmeny.

72 hodín pred odletom na Azorské ostrovy cestujúci elektronicky vyplní a odošle formulár regionálneho zdravotníckeho úradu.

Po vyplnení formulára cestujúci dostane kód, ktorý po prílete na letisku predloží zamestnancom zdravotníckeho úradu.


Po prílete je cestujúci povinný vyplniť a podpísať tlačivo, v ktorom sa zaviaže podľa vlastného rozhodnutia k splneniu nasledujúcich podmienok:

 • predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín. pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov. Potvrdenie musí obsahovať identifikáciu pasažiera, identifikáciu laboratória, kde bol test vykonaný, odkaz na použitie metodológie RT-PCR, dátum realizácie testu, podpis osoby zodpovednej za vykonanie testu a negatívny výsledok. V prípade pobytu trvajúcom sedem alebo trinásť a viac a je cestujúci povinný v 6. deň, resp. v 12. deň počítajúc od dátumu skríningového testu na ochorenie COVID-19 kontaktovať zdravotný úrad v mieste pobytu na Azorských ostrovoch a vykonať nový skríningový test;
 • alebo predloženie potvrdenia o prekonaní COVID-19 počas obdobia 90 dní pred vstupom na Azory.


Podmienky vstupu a tlačivá na pricestovanie na Azorské ostrovy na webovej stránke regionálnej vlády Azorských ostrovov

V dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli na Azoroch od 7. januára zavedené sprísnené opatrenia, ktoré boli doplnené o ďalšie obmedzenia. Azory sa od 2. marca členia do 5 stupňov rizikovosti podľa počtu prípadov v príslušnej obci / na 100 tisíc obyvateľov. V závislosti od zaradenia obvodu/concelho v stupni rizikovosti platia nasledovné opatrenia:

 • Vychádzanie a cestovanie po verejných komunikáciách je v obvodoch s vysokým rizikom zakázané počas pracovných dní v čase medzi 20.00 h a 5.00 h a počas víkendov v čase medzi 15.00 h a 5.00 h. V ostatných obvodoch bez obmedzenia.
 • Prevádzka reštaurácií je povolená do 15.00 h resp. do 20.00/22.00/23.59 h (okrem take-away a donáškových služieb).
 • Zákaz zhromažďovania na verejnosti viac ako 4, resp. 6/8/10 osôb vrátane počtu osôb pri jednom stole v reštaurácií.
 • Obchodné prevádzky v obvodoch s vysokým rizikom musia byť zatvorené v čase od 20.00 h počas pracovných dní a od 15.00 h počas víkendov. V ostatných obvodoch bez obmedzenia.

Kontakty pre doplňujúce otázky:

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať:

 • pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Lisabone: +351 917 340 255
 • alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.

Zdroj: mzv.sk