BELGICKO - Od 27. januára 2021 zákaz turistických a rekreačných ciest

27.Jan 2021 | 20:05
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: belgicko

Rekreačné/turistické cesty do a z Belgicka sú zakázané od 27. januára 2021 do 1. marca 2021 (aj pre občanov EÚ). Zákaz cestovania bude podliehať kontrolám v rámci cestnej, leteckej, námornej a železničnej dopravy.

Osoby, ktoré cestujú z Belgicka musia predložiť čestné vyhlásenie o nevyhnutnosti cesty. Health Passenger Locator Form (formulár pri príchode do krajiny) ostáva naďalej v platnosti. Nevyhnutnosť cesty musí byť doložená potrebnými dokumentami. Počas trvania zákazu sú povolené len nasledovné nevyhnutné cesty:

1. Presvedčivé rodinné dôvody (zlúčenie rodiny, návštevy manžela/manželky alebo partnera, ktorý nežijú pod jednou strechou, pokiaľ je možné poskytnúť hodnoverný dôkaz o stabilnom a trvalom vzťahu, vykonávanie striedavej rodičovskej starostlivosti, civilného a náboženského sobášu, pohrebu alebo kremácie (účastníci alebo príbuzní).

2. Humanitárne dôvody (cestovanie zo zdravotných dôvodov a pokračujúce lekárske ošetrenie, pomoc staršej, maloletej, zdravotne postihnutej alebo zraniteľnej osobe, návšteva príbuzných v paliatívnej starostlivosti)

3. Štúdium (cestovanie žiakov, študentov a stážistov, ktorí sa zúčastňujú na výmene v rámci svojho štúdia, výskumníci s uzavretou dohodou o ubytovaní)

4. Pendleri (cestovanie súvisiace s každodenným životom pre činnosti, ktoré sú povolené aj v Belgicku).

5. Pracovné cesty pre výkon odbornej činnosti.

6. Rôzne (starostlivosť o zvieratá, cestovanie v rámci zákonných povinností (ak sa nemôžu vykonať digitálne), naliehavé opravy vozidiel súvisiace s ich bezpečnosťou a sťahovanie).

7. Tranzit (Od 25. januára 2021 do odvolania majú všetci cestujúci prichádzajúci do Belgicka zo Spojeného kráľovstva, Južnej Afriky alebo Južnej Ameriky povinnosť absolvovať 10-dňovú karanténu a RT-PCR test na ochorenie COVID-19 v prvý a siedmy deň karantény).


Rozdelenie krajín do zón a súvisiace podmienky a povinnosti

Rozdelenie krajín na zelenú, oranžovú a červenú zónu

Všetci nerezidenti (občania SR, ktorí nie sú držiteľmi belgickej ID karty) od 12 rokov prichádzajúci do Belgicka z červenej zóny musia od 25. decembra 2020 predložiť negatívny výsledok PCR testu vykonaného najskôr 72 hodín pred odchodom na belgické územie (uvedený negatívny výsledok testu nie je možné nahradiť lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19). Dátum odobratia testovanej vzorky musí byť zreteľne označený: dokument je platný 72 hodín od tohto dátumu - spresňuje belgická vláda nawebovej stránke venovanej problematike COVID-19. Každý nerezident bude po príchode do Belgicka opäť testovaný (RT-PCR alebo antigénový test na ochorenie COVID-19), okrem povinného negatívneho testu pred jeho odchodom.

Belgický koordinačný výbor COVID-19 30. decembra 2020 rozhodol o sprísnení kontrolných opatrení súvisiacich so vstupom na územie Belgicka.

1. Povinná karanténa po pobyte v červenej zóne (aj SR) viac ako 48 hodín. Všetky pobyty v červenej zóne sa považujú za vysoko rizikové kontakty. Od 31. decembra 2020 musí byť teda každá osoba (rezidenti aj nerezidenti), ktorá sa vráti do Belgicka po pobyte v červenej zóne najmenej 48 hodín, umiestnená do karantény. Karanténa môže skončiť negatívnym testom PCR vykonaným v siedmy deň karantény. Platnosť opatrení je aktuálne predĺžená do 1. marca 2021.

Výnimky existujú iba v niekoľkých prípadoch:

  • pre osoby, ktoré vykonávajú rozhodujúce funkcie v základných odvetviach, je možné prácu v mieste zamestnania povoliť certifikátom zamestnávateľa (v súlade s rozhodnutím Medzirezortného orgánu verejného zdravia z 2. decembra 2020);
  • študenti sú oprávnení výnimočne prerušiť karanténu za účelom vykonania skúšky;
  • rezidenti, ktorí zostali v zahraničí z profesionálnych dôvodov, môžu upustiť od povinnej karantény do 4. januára 2021 na základe osvedčenia zamestnávateľa, ktoré potvrdzuje profesionálny dôvod ich cesty. Od 4. januára 2021 sú pri posudzovaní formulára PLF zohľadnené pracovné cesty potvrdené zamestnávateľom.

Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa zdržia na území Belgicka menej ako 48 hodín, ani na osoby tranzitujúce cez územie Belgicka.

2. Test PCR pri návrate do Belgicka prvý a siedmy deň. Rezidenti (občania SR, ktorí disponujú belgickou ID kartou), ktorí sa vracajú z červenej zóny, kde sa zdržiavali dlhšie ako 48 hodín, musia byť testovaní prvý a siedmy deň karantény. Osoby, ktorí majú pozitívny test na COVID-19, podliehajú 10-dňovej karanténe. Po vysoko rizikovom kontakte alebo ceste do Belgicka sa aplikuje 10-dňová karanténa. Toto trvanie sa môže skrátiť na minimálne sedem dní za predpokladu predloženia negatívneho testu na COVID-19 vykonaného najskôr sedem dní po expozícii.

Od 2. januára 2021 dostanú ľudia po návrate SMS-správu, ktorá im umožní ísť do testovacieho centra. Na letisku Zaventem v Bruseli sa testovacia kapacita ešte zvýši, aby sa cestujúcim prilietajúcim do Belgicka umožnilo od začiatku testovať dobrovoľne. Na letiskách v Charleroi a železničnej stanici Brusel-Midi sa vytvorí testovacia kapacita.

3. Posilnená kontrola návratov zo zahraničia. Vyvinie sa osobitné úsilie na posilnenie kontroly dodržiavania týchto opatrení v súvislosti s cezhraničnou dopravou. Pôjde najmä o sprísnené kontroly vyplnenia formulára PLF a potvrdení o negatívnych testoch, ktoré musia nerezidenti predložiť pri vstupe na územie Belgicka.

Uvedené sprísnené opatrenia dopĺňajú doterajšie nariadenia, ktoré zostávajú v platnosti. Ide najmä o negatívny výsledok PCR testu, ktorý musia od 25. decembra 2020 nerezidenti predložiť pri vstupe na územie Belgicka, ako aj sprísnenie kontroly vypĺňania formulára PLF.


Online formulár (The Passenger Locator Form – PLF)

Pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné vyplniť najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc. Formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 16 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 16 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 16 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne.

Výnimka na vyplnenie formulára sa vzťahuje na osoby, ktoré cestujú iným dopravným prostriedkom ako lietadlo alebo loď, a ktoré sa zdržia menej ako 48 hodín na území Belgicka alebo ktoré sa zdržia menej ako 48 hodín mimo územia Belgicka. Akúkoľvek zmenu údajov, ktorá nastane do 14 dní po príchode do krajiny, je potrebné oznámiť na adresu [email protected].

Začiatkom roku 2021 došlo k zmene formuláru PLF, ktorý odlišuje služobné cesty od súkromných. Zamestnanci s osvedčením od belgického zamestnávateľa by sa už nemali dostať do karantény, ak ich PLF potvrdí absenciu rizikového správania. Všetci ostatní cestujúci budú musieť za každých okolností rešpektovať karanténu.

V prípade otázok týkajúcich sa formulára (Passenger Locator Form), povinnosti testu na COVID-19 a/alebo karantény je potrebné sa obrátiť na emailom Ministerstvo zdravotníctva Belgicka [email protected] alebo na telefónnom čísle 0800 14 689 (z Belgicka) a 0032 781 517 71 (zo zahraničia).

Pri cestách do Belgicka a z Belgicka odporúčame sledovať webovú stránku Ministerstva zahraničných veci Belgického kráľovstva.

Krajiny nachádzajúce sa v červenej zóne: belgické úrady odrádzajú od ciest do týchto krajín alebo tieto krajiny nepovoľujú cestovanie do Belgicka.

Krajiny nachádzajúce sa v oranžovej zóne: belgické úrady vyzývajú na zvýšenú opatrnosť alebo cestovanie do týchto krajín z Belgicka je možné za podmienky predloženia COVID-19 testu a/alebo karantény.

Krajiny nachádzajúce sa v zelenej zóne: cestovanie do krajín je umožnené; naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia a bezpečnú vzdialenosť.


Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzitné cesty do Belgicka zo Spojeného kráľovstva do krajiny štátnej príslušnosti alebo hlavného pobytu sú povolené, pokiaľ sa táto krajina nachádza v Európskej únii alebo schengenskom priestore.

Letecká preprava

Letisko Zaventem funguje v riadnej letovej prevádzke. Letisko Charleroi je otvorené pre cestujúcich a komerčnú letovú prevádzku. Fungujú aj priame lety Charleroi – Viedeň (LOT, Raynair).

Na letiskách je potrebné dodržiavať príslušné sanitárne opatrenia (povinnosť nosiť rúško na letisku aj v lietadle, dodržiavať odstup min 1,5m, odporúča sa pravidelne si umývať a dezinfikovať si ruky).

Železničná / autobusová preprava

Pre návrat na územie SR je funkčné je vlakové spojenie Brusel - Viedeň (ÖBB, DB), ale na viac prestupov a smerovanie cesty je cez územie Nemecka. Priame vlakové spojenia Brusel - Viedeň (NightJet, ÖBB) funguje podľa platného cestovného poriadku.


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


Opatrenia v krajine

Nosenie rúšok v krajine je povinné pre osoby od 12 rokov vo verejnej doprave, na letisku, na stanici, v škole pre osoby staršie ako 12 rokov a vyučujúcich a v práci, ak nie je možné zabezpečiť sociálnu vzdialenosť, v obchodoch, kinách, divadlách, konferenčných miestnostiach, aulách, kostoloch, múzeách a knižniciach, ako aj v exteriéri (frekventované miesta určia mieste orgány napr. ulice, trhoviská).


Opatrenia prijaté na celom území Belgicka (platnosť od 2. novembra do 1. marca 2021)

Úzka kontaktná skupina sa zredukovala z troch na jednu osobu mesačne (pozn. ide o osobu, ktorá nepatrí do domácnosti), zhromaždenie na verejných miestach sú obmedzené na max. 4 osoby, zákaz predaja alkoholu od 20.00 a zákaz vychádzania od polnoci do piatej hodiny ráno, hranice ostávajú otvorené, ale cesty do cudziny sú výrazne neodporúčané, práca z domu ostáva naďalej povinná, s výnimkou sektorov, kde to nie je možné zabezpečiť, naďalej sú uzatvorené všetky prevádzky HORECA (kaviarne a reštaurácie), pohreby sú možné za prítomnosti max.15 osôb, zavreté sú kontaktné prevádzky (napr. kaderníctva, masérske salóny, kozmetické salóny), hotely a B&B sú otvorené (avšak hotelové reštaurácie sú uzavreté, malé trhy môžu zostať otvorené s maximálnym počtom 200 ľudí.

Od 1. decembra 2020 sú otvorené aj obchody a prevádzky, ktoré nie sú nevyhnutné, a to za dodržania prísnych pravidiel v oblasti hygieny, nákupného protokolu (max. 1 dospelá osoba, 30 minút doba nákupu) a dodržania normy 10m2/1 klient, obchody s plochou do 20m2 môžu prijať max. 2 klientov naraz za dodržania pravidla sociálnej vzdialenosti, obchody s plochou nad 400m2 musia mať vstupnú kontrolu. Otvárajú sa múzeá a plavárne za dodržania predpísaného protokolu prevádzky. Platí všeobecný zákaz predaja zábavnej pyrotechniky. Posilňujú sa kontroly pri cestách do Belgicka (vyplnenie Health Passenger Locator Form a dodržiavanie karantény).


Opatrenia prijaté v regióne Brusel (platnosť 26. októbra do 1. marca 2021)

Povinnosť nosiť rúško na celom území bruselského regiónu, zákaz vychádzania od 22.00 do 6.00 h, povinná práca z domu okrem kľúčových postov, zákaz zhromažďovania viac ako 4 osôb na verejnom priestore, zákaz všetkých amatérskych športových súťaží - tréning je povolený iba pre deti do 12 rokov, uzavretie všetkých športových zariadení vrátane fitnescentier a klzísk, zatvorenie kultúrnych centier, divadiel, kín, výstavných siení, konanie svadieb len za prítomnosti manželov, ich svedkov a matrikára (civilné sobáše) alebo kňaza (náboženské sobáše), konanie pohrebných obradov za prítomnosti max. 15 osôb a pri rešpektovaní vzdialenosti 1,5 m, uzatvorenie obchodov od 20.00, povinnosť nakupovať samostatne (prípadne v sprievode maloletých), oprávnenie objednať si jedlo (take away) do 22.00, zatvorenie zariadení, ako sú stávkové kancelárie, kasína, zákaz školských exkurzií, zrušenie stáží pre deti nad 12 rokov, stáže pre deti do 12 rokov sú naďalej povolené, v domovoch dôchodcov platia už prijaté opatrenia, t.j. max. 2 rôzni návštevníci.


Miestne orgány môžu rozhodnúť o prijatí príslušných opatrení v mestách a obciach z dôvodu zhoršenia sanitárnej situácie s COVID-19. Odporúčame preto sledovať situáciu v meste a obci, kam cestujete.

Zdroj: mzv.sk