BELGICKO: Od 7. júna 2021 vstup do krajiny bez nutnosti negatívneho testu a povinnej karantény

08.Jún 2021 | 08:50
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: belgicko

Slovenská republika je od 7. júna 2021 zaradená do oranžovej zóny, na ktorú sa nevzťahujú opatrenia v krajine týkajúce sa predkladania 72-hodiného negatívneho výsledku testu na COVID-19 pre nerezidentov, ani povinnosť absolvovania povinnej karantény a testovania v 7. deň príchodu do krajiny pre rezidentov a nerezidentov.

Pri cestách do Belgicka ostáva naďalej povinnosť vyplniť Health Passenger Locator Form (formulár pri príchode do krajiny). Na základe vyhodnotenia uvedeného formulára bude cestujúcemu zaslaná SMS s ďalšími opatreniami (uloženie karantény a testovania aj pre cestujúcich z oranžovej zóny, ktorých správanie bolo vyhodnotené ako rizikové). Nevyplnenie formulára môže mať za následok začatie právneho konania, odmietnutie nástupu dopravcom alebo odmietnutie vstupu do krajiny.


Online formulár (The Passenger Locator Form – PLF)

Pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné vyplniť najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc. Formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 16 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 16 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 16 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne.

Formulár je potrebné vyplniť vždy v prípade cesty prostredníctvom dopravcu (t.j. verejným alebo súkromným leteckým dopravcom, verejným alebo súkromný námorným dopravcom), v prípade cesty vlakom alebo autobusom z krajín mimo EÚ alebo mimo Schengenského priestoru a v prípade, ak sa zdržíte viac ako 48 hodín na území Belgicka alebo viac ako 48 hodín mimo územia Belgicka. Zamestnanci s osvedčením od belgického zamestnávateľa už nemusia absolvovať karanténa, ak ich PLF potvrdí absenciu rizikového správania. Ostatní cestujúci musia za každých okolností karanténu rešpektovať.

Akúkoľvek zmenu údajov, ktorá nastane do 14 dní po príchode do krajiny, je potrebné oznámiť na adresu [email protected].

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónu

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak nie ste držiteľom mobilného telefónu (je potrebné ho vytlačiť a mať so sebou)

V prípade vyplnenia elektronického formulára, dostane cestujúci emailom potvrdenie QR kódom. V opačnom prípade, je potrebné vedieť predložiť PLF na požiadanie dopravcovi alebo po príchode pri hraničnej kontrole. PLF obsahuje aj tzv. samo hodnotiacu časť týkajúcu sa rizika nákazy COVID-19. Na základe uvedeného bude cestujúcemu zaslaná SMS s ďalšími opatreniami.

V prípade otázok týkajúcich sa formulára (Passenger Locator Form), povinnosti testu na COVID-19 a/alebo karantény je potrebné sa obrátiť na emailom Ministerstvo zdravotníctva Belgicka [email protected] alebo na telefónnom čísle 0800 14 689 (z Belgicka) a 0032 781 517 71 (zo zahraničia).


Rozdelenie krajín do zón a súvisiace podmienky a povinnosti

Rozdelenie krajín na zelenú, oranžovú a červenú zónu

  • Krajiny nachádzajúce sa v červenej zóne: sú regióny alebo krajiny, kde sú osoby vystavené vysokému riziku infekcie COVID-19.
  • Krajiny nachádzajúce sa v oranžovej zóne: sú regióny alebo krajiny, v ktorých bolo zistené mierne zvýšené riziko infekcie COVID-19.
  • Krajiny nachádzajúce sa v zelenej zóne: sú regióny alebo krajiny, v ktorých bolo zistené nízke riziko infekcie COVID-19.


Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzitné cesty do Belgicka zo Spojeného kráľovstva do krajiny štátnej príslušnosti alebo hlavného pobytu sú povolené, pokiaľ sa táto krajina nachádza v Európskej únii alebo schengenskom priestore.

Letecká preprava

Letisko Zaventem funguje v riadnej letovej prevádzke. Letisko Charleroi je otvorené pre cestujúcich a komerčnú letovú prevádzku. Fungujú aj priame lety Charleroi – Viedeň (LOT, Raynair).

Na letiskách je potrebné dodržiavať príslušné sanitárne opatrenia (povinnosť nosiť rúško na letisku aj v lietadle, dodržiavať odstup min 1,5m, odporúča sa pravidelne si umývať a dezinfikovať si ruky).

Železničná / autobusová preprava

Pre návrat na územie SR je funkčné je vlakové spojenie Brusel - Viedeň (ÖBB, DB), ale na viac prestupov a smerovanie cesty je cez územie Nemecka. Priame vlakové spojenia Brusel - Viedeň (NightJet, ÖBB) funguje podľa platného cestovného poriadku.


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


Opatrenia v krajine

Aktuálne opatrenia v Belgicku - často kladené otázky na webovej stránke o COVID-19

Nosenie rúšok v krajine je povinné pre osoby od 12 rokov vo verejnej doprave, na letisku, na stanici, v škole pre osoby staršie ako 12 rokov a vyučujúcich a v práci, ak nie je možné zabezpečiť sociálnu vzdialenosť, v obchodoch, kinách, divadlách, konferenčných miestnostiach, aulách, kostoloch, múzeách a knižniciach, ako aj v exteriéri (frekventované miesta určia mieste orgány napr. ulice, trhoviská).


Aktuálne opatrenia prijaté na celom území Belgicka:

- zákaz vychádzania je nahradený zákazom zhromažďovania sa od 24.00 do 5.00 hod pre viac ako 3 osoby z inej domácnosti, úzka kontaktná skupina štyri osoby mesačne nie je už povinná len odporúčaná (pozn. ide o osobu, ktorá nepatrí do domácnosti), zhromaždenie na verejných miestach sú obmedzené na max. 10 osôb (deti do veku 12r. sa nezapočítavajú), zákaz predaja alkoholu od 20.00 hod., návrat z home office na pracovisko jeden deň v týždni, otvorené sú terasy kaviarni a reštaurácii, od 9. júna 2021 aj interiéry kaviarni a reštaurácii za dodržania sanitárneho protokolu, hotely a ubytovne sú otvorené, kontaktné prevádzky (kaderníctva, masérske salóny a pod.) a nepodstatné obchody sú otvorené, avšak nakupovanie je možné max. pre dve osoby z tej istej domácnosti alebo cez click&collect.


Aktuálne opatrenia prijaté v regióne Brusel

- zrušenie povinnosti nosenia rúšok od 09.06.2021 (nosenie rúšok je povinné, len ak nie je možné zachovať bezpečnú vzdialenosť 1,5m a v prípade frekventovaných ulíc, miest a pod.), zákaz vychádzania je nahradený zákazom zhromažďovania sa od 24.00 do 5.00 hod. pre viac ako 3 osoby z inej domácnosti, úzka kontaktná skupina štyri osoby mesačne nie je už povinná len odporúčaná, návrat z home office na pracovisko jeden deň v týždni od 9. júna 2021, zákaz zhromažďovania viac ako 10 osôb na verejnom priestore, otvorenie kultúrnych centier, divadiel, kín, výstavných siení, uzatvorenie obchodov od 20.00 hod, nakupovanie je možné pre max. pre dve osoby z tej istej domácnosti.

Miestne orgány môžu rozhodnúť o prijatí príslušných opatrení v mestách a obciach z dôvodu zhoršenia sanitárnej situácie s COVID-19. Odporúčame preto sledovať situáciu v meste a obci, kam cestujete.

Zdroj: mzv.sk