BELGICKO - Slovenská republika bola preradená do červenej zóny

10.Okt 2020 | 14:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: belgicko

S účinnosťou od 9. októbra 2020, 16hod. bolo celé územie Slovenskej republiky z pohľadu Belgicka preradené do červenej zóny t.j. osoby prichádzajúce z červenej zóny musia nastúpiť v deň návratu/príchodu 7-dňovú karanténu a najskôr piaty deň karantény podliehajú testovaniu.

Tejto povinnosti je možné sa vyhnúť riadnym vyplnením fakultatívneho samohodnotiaceho formulára (Self assessment formular; formulár je súčasťou PLF), ak je po jeho vyplnení osoba na to oprávnená (osoba bude informovaná SMS o potrebne vykonania karantény a mieste vykonania testovania). Uznávané sú len testy na COVID-19 vykonané v rámci belgického systému. Karanténe nepodliehajú cestujúci, ktorí sa zdržia na území Belgicka menej ako 48 hodín.


Od 1. augusta 2020 sa pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné vyplniť minimálne 48 hodín pred prekročením hraníc. Formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 16 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 16 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 16 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne. Výnimka na vyplnenie formulára sa vzťahuje na osoby, ktoré cestujú iným dopravným prostriedkom ako lietadlo alebo loď, a ktoré sa zdržia menej ako 48 hodín na území Belgicka alebo ktoré sa zdržia menej ako 48 hodín mimo územia Belgicka.

Akúkoľvek zmenu údajov, ktorá nastane do 14 dní po príchode do krajiny, je potrebné oznámiť na adresu [email protected].


Po zaslaní PLF je cestujúcemu zaslané potvrdenie s QR kódom emailom. PLF formulár zahŕňa aj možnosť vyplnenia samo hodnotiaceho formulára o rizikách nákazy; na základe uvedeného bude cestujúcemu zaslaná SMS, aké opatrenia je potrebné vykonať.

➡️ Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónu

➡️ Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak nie ste držiteľom mobilného telefónu (je potrebné ho vytlačiť a mať so sebou)


Pri cestách do Belgicka a z Belgicka odporúčame sledovať webovú stránku Ministerstva zahraničných veci Belgického kráľovstva a na uvedenej stránke rozdelenie krajín na zelenú, oranžovú a červenú zónu.

  • Krajiny nachádzajúce sa v červenej zóne: belgické úrady odrádzajú od ciest do týchto krajín alebo tieto krajiny nepovoľujú cestovanie do Belgicka
  • Krajiny nachádzajúce sa v oranžovej zóne: belgické úrady vyzývajú na zvýšenú opatrnosť alebo cestovanie do týchto krajín z Belgicka je možné za podmienky predloženia COVID testu a/alebo karantény
  • Krajiny nachádzajúce sa v zelenej zóne: cestovanie do krajín je umožnené; naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia a bezpečnú vzdialenosť

V prípade akýkoľvek otázok týkajúcich sa formulára (Passenger Locator Form), povinnosti testu na COVID-19 a/alebo karantény je potrebné sa obrátiť na emailom Ministerstvo zdravotníctva Belgicka [email protected] alebo na telefónnom čísle 0800 14 689.

Veľvyslanectvo zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania nasledujúcich základných pravidiel a opatrení v krajine: dodržiavanie hygienických pravidiel z dlhodobého hľadiska, branie ohľadu na kategórie citlivých osôb, uprednostňovanie aktivít v exteriéri, dodržiavanie vzdialenosti 1,5m, obmedzenie úzkych kontaktov a rešpektovanie pravidiel zhromažďovania, odporúčanie vykonávania práce z domu, nosenie ochranných rúšok pre osoby staršie ako 12 rokov na verejných miestach, obchodoch a miestach určených miestnymi úradmi (napr. obchodné ulice, trhoviská) alebo na častí území miest a obcí, rešpektovanie obmedzenia počtu zhromaždení osobného alebo rodinného charakteru na 10 osôb a dodržiavanie počtu účastníkov hromadných podujatí (200 osôb pre interiérové podujatia a 400 osôb pre exteriérové podujatia), ktoré sú povolené za dodržiavania striktných podmienok.

Veľvyslanectvo SR v Bruseli dáva do pozornosti nasledovné stránky belgických inštitúcií :

➡️ Inštitút zdravia SCIENSANO

➡️ Ministerstvo zdravotníctva

➡️ Regionálne testovacie centrá v prípade zaslania SMS na vykonanie testu

➡️ Mobilná aplikácia Korona

➡️ Letisko Brusel – Zaventem, testovanie na COVID-19


Zdroj: mzv.sk