BULHARSKO - Informácie pred cestou

17.Júl 2020 | 18:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: bulharsko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o podmienkach cestovania a opatreniach proti šíreniu COVID-19.


Podmienky vstupu do krajiny

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Bulharska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na ochorenie COVID-19 alebo karantény.

Rovnaké podmienky platia pre slovenských občanov prichádzajúcich do Bulharska z členských štátov EÚ (okrem Švédska a Portugalska) Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a z krajín Schengenského priestoru (vrátane San Marína, Andorry, Monaka a Vatikánu).

Pre prichádzajúcich slovenských občanov zo Švédska, Portugalska a tretích krajín (neuvedených v zozname krajín nižšie), platí povinnosť predloženia negatívneho testu na ochorenie Covid-19 vykonaného do 72 hodín pred vstupom do Bulharska. Občania, ktorí takýto dokument nezabezpečia, budú musieť podstúpiť 14-dňovou karanténu.

Do Bulharska môžu vstúpiť bez povinnosti predloženia negatívneho PCR testu a bez povinnosti podrobiť sa 14-dňovej karanténe všetci prichádzajúci (aj slovenskí občania) taktiež z krajín uvedených nižšie v zozname.

Zoznam krajín: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Island, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, San Maríno, Andorra, Monako, Vatikán, Alžírsko, Austrália, Kanada, Gruzínsko, Japonsko, Maroko, Nový Zéland, Rwanda, Kórejská republika, Thajsko, Tunisko, Uruguaj a Ukrajina.

V súlade s platným nariadením sa za krajinu, z ktorej osoba prichádza, považuje tá krajina, z ktorej sa začala cesta, bez ohľadu na tranzit cez iné krajiny počas cesty.

Veľvyslanectvo SR v Sofii dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska, a to na celú dĺžku pobytu. Treba brať do úvahy možnosť predĺženia pobytu, nakoľko v prípade nariadenej karantény sa môže pobyt o 14 dní predĺžiť.

Osoby, ktoré vstupujú na územie Bulharska alebo ho tranzitne prechádzajú, predložia orgánom hraničnej kontroly vyhlásenie, že sú oboznámení s rizikami nákazy s COVID-19, cestujú na vlastné riziko a zároveň sa zaväzujú dodržiavať na území Bulharska protiepidemiologické opatrenia, uložené nariadením ministra zdravotníctva. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Bulharska. Formulár je k dispozícii v anglickom jazyku.

Pri vstupe do Bulharska je každému meraná telesná teplota. Pre osoby, u ktorých bola testovaním potvrdená prítomnosť ochorenia COVID-19, ale boli vďaka miernemu priebehu prepustení do domácej karantény, je doba povinnej karantény stanovená na 14 dní. Pacienti, ktorí boli po liečbe ochorenia COVID-19 prepustení z nemocnice, majú túto dĺžku karantény (14 dní) odo dňa prepustenia.


Opatrenia v krajine

Počas pobytu v Bulharsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravotníctva.

V Bulharsku platí povinnosť nosiť tvárové rúško vo všetkých vnútorných priestoroch:

prostriedky hromadnej dopravy,

úrady, ubytovacie zariadenia

obchody,

lekárne, nemocničné zariadenia

kiná a divadlá,

chrámy, kláštory


Podmienky tranzitu

Občania SR (EÚ a krajín Schengenu, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, vrátane San Marína, Andorry, Monaka a Vatikánu a občania tretích krajín, ktorí majú povolený dlhodobý pobyt v členskej krajine EÚ a krajín Schengenu, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, vrátane San Marína, Andorry, Monaka a Vatikánu) a ich rodinní príslušníci môžu Bulharskom tranzitovať za účelom návratu do domovskej krajiny/krajiny pobytu.

Taktiež občania Severného Macedónska, Turecka, Albánska, Srbska, Kosova, Bosny a Hercegoviny a Čiernej Hory môžu tranzitovať územím Bulharska za účelom návratu do domovskej krajiny/krajiny pobytu.

Tranzit osôb je povolený iba v prípadoch, keď je možné zaručiť okamžitý odchod z územia Bulharskej republiky.

Za tranzit sa považuje čo najrýchlejší prejazd danou krajinou (napríklad bez prenocovania).


Bulharsko-Grécko

Občania SR môžu vstúpiť do Grécka autom iba cez bulharsko-grécky hraničný priechod Kulata - Promachon. Na hraničnom priechode treba rátať so zdržaním.

Cez ostatné hraničné priechody je povolený vstup len z mimoriadnych dôvodov (humanitárny, vojenský, diplomatický, vedecký personál

Pri tranzite Bulharskom do Grécka sa od 1. júla 2020 pre všetkých cestujúcich vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF) najmenej 48 hodín pred vstupom do krajiny. Do 24 hodín po odoslaní formulára dostane každý cestujúci osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile). Systém, po vyhodnotení nahlásených údajov, vyznačí, či sa má táto osoba pri vstupe do Grécka podrobiť testu na Covid-19 alebo nie. Testy budú realizované hneď pri vstupe do krajiny a testovaní cestujúci budú musieť na výsledok testu čakať v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo formulári.

Od stredy 15. júla 2020 06.00 hod. sú všetci cestujúci, ktorí vstupujú do Grécka z iných než nevyhnutných dôvodov cez hraničný priechod Promachon, sú pri príchode povinní predložiť negatívny výsledok PCR testu na COVID-19, vykonaný max 72 hodín pred ich vstupom do Grécka.

Do Grécka budú môcť zároveň vstúpiť iba osoby, ktoré preukážu osvedčenie o negatívnom výsledku testu RT-PCR. Osvedčenia by mali byť napísané v anglickom jazyku a mali by obsahovať meno a číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho.

V súvislosti s implementáciou tejto zmeny na bulharsko-gréckej hranici, PLF online formulár nebude možné vyplniť pre cesty cez hraničný priechod Kulata- Promachon až do utorka 14.7.2020, 00:01 hod. Cestujúci, ktorí už obdržali svoje QR kódy budú môcť prekročiť hraničný priechod Promachon aj v tomto prechodnom období, no cestujúci bez PLF nebudú mať povolený vstup a mali by si zmeniť plán cesty na stredu 15. júla 2020.

Upozorňujeme, že pred cestou treba preveriť podmienky tranzitu, ktoré sa môžu meniť. Odporúčame preto kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii, Blvd. Yanko Sakazov 9, 1504 Sofia, Bulharská republika, e-mail: [email protected], tel: +359 888 510 455).

Na letiskách sú cestujúci, u ktorých sa počas lekárskej kontroly zistilo, že majú zvýšenú teplotu prostredníctvom termovízneho kamerového systému, podrobení skríningu t.j. rozhovoru s lekárskym personálom v určených miestnostiach (rozhovor je založený na osobitne navrhnutých dotazníkoch; v podozrivých prípadoch budú osoby dopravené do určených zdravotníckych zariadení).


Letisko M. R. Štefánika

Z Bratislavy je možné letieť z/do Sofie spoločnosťou Wizz Air a z/do Burgasu spoločnosťou Ryanair.

• Informácie na webovej stránke spoločnosti Wizz-Air

• Informácie na webovej stránke spoločnosti Ryanair

Vzhľadom na stále existujúce viaceré obmedzenia v spojení s rôznymi krajinami a odlišný prístup leteckých spoločností občanom dôrazne odporúčame sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (pozn. pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené tvárové rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska.

V prístavoch platia obdobné opatrenia ako na letiskách.


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Železničná / autobusová preprava

Štátna železničná spoločnosť BDZ - medzinárodná doprava sa obnovila od 1. resp. 6. júla 2020.

Autobusová doprava so SR na linke Sofia-Bratislava-Sofia sa obnovila od 1. júla 2020


Podmienky návratu do SR

Bulharsko nenachádza na zozname menej rizikových krajín z pohľadu Slovenskej republiky.

Osoby, ktoré prídu do SR z Bulharska od pondelka, 6. júla, sa musia prihlásiť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19 (hradené štátom), ktoré je potrebné podstúpiť najskôr na piaty deň po príchode do SR.