ČESKÁ REPUBLIKA: Aktuálne podmienky vstupu a opatrenia

16.Sep 2021 | 19:49
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: česká republika

Pravidlá pre vstup do ČR od 11. septembra 2021 sú upravené ochranným opatrením Ministerstva zdravotníctva ČR.

Pozrite si prehľadné informácie o podmienkach vstupu na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR a Ministerstva zahraničných vecí ČR.Podmienky pre cestujúcich zo zelených krajín

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo po vstupe pobytovej kontrole na území ČR.
 • pred vstupom do ČR, alebo najneskôr do 5 dní po vstupe do ČR sa musia tieto osoby podrobiť testu na COVID-19. Do doby výsledkov testov nie je nutná samoizolácia.


Podmienky pre cestujúcich z krajín so stredným rizikom (oranžové)

Slovensko je pre Českú republiku od 13. septembra zaradené medzi krajiny so stredným rizikom nákazy COVID-19, teda oranžové.

 • pred vstupom do ČR majú cestujúci povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo po vstupe pobytovej kontrole na území ČR,
 • pred vstupom do ČR, alebo najneskôr do 5 dní po vstupe do ČR sa musia tieto osoby podrobiť testu na COVID-19. Do doby výsledkov testov nie je nutná samoizolácia.


Podmienky pre cestujúcich z krajín vysokým rizikom (červené)

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo po vstupe pobytovej kontrole na území ČR,
 • pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR musia tieto osoby disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do ČR.
 • RT-PCR test najskôr na piaty, najneskôr 14 deň od príchodu, dovtedy je nutná samoizolácia


Podmienky pre cestujúcich z krajín veľmi vysokým rizikom (tmavo červené)

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo po vstupe pobytovej kontrole na území ČR,
 • pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR musia tieto osoby disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do ČR.
 • RT-PCR test najskôr na piaty, najneskôr 14 deň od príchodu, dovtedy je nutná samoizolácia


Podmienky pre cestujúcich z krajín s extrémnym rizikom (čierne)

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo po vstupe pobytovej kontrole na území ČR
 • pred vstupom do ČR musia disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín
 • pred vstupom do ČR musia disponovať potvrdením o rezervácii na RT-PCR test, ktorý bude vykonaný do 24 hodín od vstupu do ČR (musia preukázať hraničnej kontrole)
 • po vstupe do ČR najskôr na 10. deň, najneskôr na 14. deň sa podrobiť RT-PCR testu, dovtedy je nutná samoizolácia.


Výnimky

Výnimky z povinností uvedených vyššie majú osoby, ktoré

 • boli očkované pred viac ako 14 dňami proti COVID-19, preukážu sa národným certifikátom o dokončenom očkovaní a ktoré zároveň nejavia žiadne príznaky COVID-19
 • alebo ktoré prekonali ochorenie COVID-19, nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukážu sa certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19, alebo diplomatickou nótou vydanou Ministerstvo zahraničných vecí ČR osvedčujúcou doložené absolvovanie izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine odchodu pred vstupom na územie ČR


Na stiahnutie: Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19 (pdf; 107.53 KB)

Podrobnosti a ďalšie výnimky nájdete v ochrannom opatrení Ministerstva zdravotníctva ČR.

Ďalšie výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu:

 • deti mladšie ako 6 rokov
 • pracovníci medzinárodnej dopravy,
 • v prípade ciest do alebo zo susedných krajín pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín,
 • pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín,
 • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu

Tabuľka - Pravidlá vstupu a návratu do ČR pre občanov ČR, ich rodinných príslušníkov a rezidentov

Tabuľka - Pravidlá vstupu a návratu do ČR pre cudzincov z tretích krajín

Od 23. augusta 2021 môžu pricestovať do Českej republiky aj občania z krajín mimo Európskej únie v prípade, že splnia nasledujúce podmienky:

 • boli plne zaočkovaní (14 dní po druhej dávke) vakcínou schválenou European Medicines Agency/EMA, resp. ich regionálnymi ekvivalentami (napr.. Covishield)
 • a zároveň majú vystavený overiteľný certifikát o očkovaní, ktorého vzor je zverejnený na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva ČR

Tieto osoby môžu pricestovať za účelom turizmu alebo môžu žiadať o pobytové oprávnenia. Toto však neplatí pre osoby prichádzajúce z krajín s extrémnym rizikom, v ich prípade turizmus/imigrácia nie je naďalej možná.


Opatrenia v krajine

Núdzový stav skončil 12. apríla 2021 a s ním aj obmedzenie voľného pohybu osôb. Naďalej platia mimoriadne protiepidemické opatrenia na základe pandemického zákona.

Upozorňujeme najmä na pravidlá pre ochranu dýchacích ciest: povinnosť nosiť respirátory vo vnútorných priestoroch stavieb, ako sú obchody, prevádzky služieb, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, medzinárodné letiská, školy, múzeá, galérie, výstavné priestory, verejná doprava, nástupištia, prístrešky a čakárne verejnej dopravy; povinnosť nosiť respirátory aj vo všetkých ostatných verejne prístupných miestach v prípade stretnutia v rovnaký čas aspoň 2 osôb (nežijúcich v spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti menej ako 2 metre.

Zdroj: mzv.sk