ČESKÁ REPUBLIKA: Od 10. mája 2021 Slovensko nepatrí medzi krajiny s vysokým rizikom

09.Máj 2021 | 19:28
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: česká republika

Od 10. mája 2021 je Slovensko pre Česko zaradené medzi krajiny so stredným rizikom nákazy - oranžové (dovtedy patrilo Slovensko medzi krajiny s vysokým rizikom - červené).

V praxi to znamená, že slovenskí občania môžu do Česka pricestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

Po príchode do Česka nie je potrebné zostať v domácej izolácii.

Po dobu 14 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor, a to i vo vonkajších priestoroch.

Zoznam krajín podľa miery rizika z pohľadu Českej republikyCestovateľský semafor Českej republiky, zdroj Ministerstvo zahraničných vecí ČR


Každý cestujúci do ČR, ktorý počas uplynulých 14 dní strávil viac ako 12 hodín:

V oranžovej krajine (podmienky aj pre cestujúcich zo Slovenska) je povinný

  • pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole,
  • pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku antigénového testu, nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín (okrem občanov ČR, ich rodinných príslušníkov, občanov EÚ s vydaným certifikátom o prechodnom pobytev ČR a cudzincov s povolením na trvalý pobyt v ČR, ktorí sa vracajú do ČR individuálnou dopravou – nie verejnou; v prípade ich vstupu z oranžovej krajiny individuálnou dopravou je možné namiesto vykonania antigénového alebo RT- PCR testu pred vstupom do ČR tieto testy vykonať na vlastné náklady aj v ČR, do 5-tich dní, po vstupe na územie ČR).
  • po príchode do ČR nie je potrebné zostať v domácej izolácii.
  • po dobu 14 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95, P2, DS, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.

Od 4. mája 2021 je pre cestovanie do Českej republiky platné nové ochranné opatrenie, ktoré upravuje podmienky vstupu do ČR.


Osoby, ktoré boli očkované na území Českej republiky a ktorým bol vystavený certifikát Ministerstva zdravotníctva ČR, môžu po uplynutí 14 dní od úplného ukončenia očkovania cestovať z oranžových a červených krajín EÚ bez nutnosti testovania a bez obmedzenia voľného pohybu na území ČR. Táto výnimka sa netýka ciest z veľmi vysoko rizikových krajín (tmavo červených) krajín EÚ.

Viac info tu...