ČESKÁ REPUBLIKA: Od 27. decembra 2021 sa menia podmienky vstupu do krajiny

27.Dec 2021 | 11:56
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: česká republika

Od 27. decembra 2021 je na vstup do ČR zo všetkých krajín, bez ohľadu na mieru rizika nákazy, vyžadovaný PCR test (nie starší ako 72 hodín).

Pokiaľ sú cudzinci očkovaní posilňovacou dávkou vakcíny, nie je test pred vstupom na územie ČR vyžadovaný. Výnimku majú deti do 12 rokov. Pre deti od 12 do 18 rokom budú postačovať dve dávky očkovania.

Pre neočkované osoby platí povinnosť absolvovať predvstupový test a následne sa podrobiť RT-PCR testu medzi 5. až 7. dňom od príchodu do ČR.


Podmienky vstupu do Českej republiky

Slovensko je pre Českú republiku od 1. novembra 2021 zaradené medzi krajiny s veľmi vysokým rizikom nákazy COVID-19, teda tmavo červené.


Podmienky pre cestujúcich z krajín s nízkym (zelené) a stredným (oranžové) rizikom

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo pobytovej kontrole na území ČR,
 • pred vstupom do ČR majú povinnosť disponovať výsledkom RT-PCR testu a predložiť výsledok testu na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo pobytovej kontrole na území ČR,
 • absolvovanie RT-PCR testu medzi piatym a siedmym dňom od vstupu do ČR, ak sa osoba zdržiava stále na území ČR, a povinnosť nosiť mimo domov respirátor.


Podmienky pre cestujúcich z krajín s vysokým rizikom (červené)

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo pobytovej kontrole na území ČR,
 • pred vstupom do ČR majú povinnosť disponovať výsledkom RT-PCR testu a predložiť výsledok testu na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo pobytovej kontrole na území ČR,
 • absolvovanie RT-PCR testu medzi piatym a siedmym dňom od vstupu do ČR, ak sa osoba zdržiava stále na území ČR a povinnosť nosiť mimo domov respirátor


Podmienky pre cestujúcich z krajín s veľmi vysokým rizikom (tmavo červené)

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo pobytovej kontrole na území ČR,
 • pred vstupom do ČR majú povinnosť disponovať výsledkom RT-PCR testu a predložiť výsledok testu na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo pobytovej kontrole na území ČR,
 • absolvovanie RT-PCR testu medzi piatym a siedmym dňom od vstupu do ČR, ak sa osoba zdržiava stále na území ČR, a povinnosť nosiť mimo domov respirátor


Výnimky platné do 2. januára 2022, do 23:59 hod.

Výnimky z povinností disponovať výsledkom testu majú osoby, ktoré prichádzajú z krajín s nízkym a stredným rizikom nákazy a osoby, ktoré

 • boli očkované proti COVID-19 pred viac ako 14 dňami a preukážu sa národným certifikátom o dokončenom očkovaní a ktoré zároveň nejavia žiadne príznaky COVID-19
 • alebo ktoré prekonali COVID-19, nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukážu sa certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19, alebo diplomatickou nótou vydanou Ministerstvo zahraničných vecí ČR osvedčujúcou doložené absolvovanie izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine odchodu pred vstupom na územie ČR

Za tieto osoby sa považujú:

 • občania ČR a spolucestujúci rodinní príslušníci s vydaným povolením na prechodný pobyt na území ČR,
 • občania EÚ s vydaným potvrdením o prechodnom pobyte na území ČR,
 • cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt, alebo trvalý pobyt na území ČR vydaním Českou republikou.


Na stiahnutie: Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19 (pdf; 107.53 KB)


Výnimky

 • Očkované osoby s národným certifikátom o ukončenom očkovaní a osoby, ktoré prekonali ochorenie nemajú povinnosť absolvovať test po príchode do ČR.
 • Pokiaľ sú cudzinci očkovaní posilňujúcou dávkou vakcíny, nie je RT-PCR test pred vstupom na územie ČR vyžadovaný. Pre deti medzi 12 a 18 rokom budú postačovať dve dávky očkovania.
 • Pri príchode do ČR hromadnou dopravou postačuje len výsledok antigénneho testu (RAT), nie starší ako 48 hodín.
 • Pri príchode do ČR hromadnou dopravou na dobu nepresahujúcu 24 hodín postačuje len výsledok antigénneho testu (RAT), nie starší ako 48 hodín, okrem ciest začatých od 30. decembra 2021 do 1. januára 2022.

Ďalšie výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu:

 • všetky deti do 12 rokov,
 • pracovníci medzinárodnej dopravy,
 • cestujúci pozemnou cestou priamo do alebo priamo zo susedných krajín na dobu nepresahujúcu 24 hodín, s výnimkou ciest začatých v dňoch od 30. decembra 2021 do 1. januára 2022,
 • pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín cez Českú republiku,
 • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu.

Pozrite si prehľadné informácie o podmienkach vstupu na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR a Ministerstva zahraničných vecí ČR.

Tabuľka - Pravidlá vstupu a návratu do ČR pre občanov ČR, ich rodinných príslušníkov a rezidentov

Tabuľka - Pravidlá vstupu a návratu do ČR pre cudzincov z tretích krajín

Od 23. augusta 2021 môžu pricestovať do Českej republiky aj občania z krajín mimo Európskej únie v prípade, že splnia nasledujúce podmienky:

 • boli plne zaočkovaní (14 dní po druhej dávke) vakcínou schválenou European Medicines Agency/EMA, resp. ich regionálnymi ekvivalentami (napr.. Covishield)
 • a zároveň majú vystavený overiteľný certifikát o očkovaní, ktorého vzor je zverejnený na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva ČR

Tieto osoby môžu pricestovať za účelom turizmu alebo môžu žiadať o pobytové oprávnenia. Toto však neplatí pre osoby prichádzajúce z krajín s extrémnym rizikom, v ich prípade turizmus/imigrácia nie je naďalej možná.


Predpisy

Podrobnosti a ďalšie výnimky nájdete v ochrannom opatrení Ministerstva zdravotníctva ČR.


Opatrenia v krajine

Vybrané opatrenia

 • Maximálne 1000 sediacich ľudí na kultúrnych a iných akciách.
 • Maximálne 50 osôb v rovnaký čas na rovnakom mieste na verejných a súkromných akciách bez sedenia.
 • V reštauráciách a baroch zatváracia doba je bez obmedzenia, ale pri jednom stole do 28. decembra .2021 maximálne 6 osôb, bez obmedzenia členovia žijúci v spoločnej domácnosti od 29. decembra 2021 maximálne 4 osoby, bez obmedzenia členovia žijúci v spoločnej domácnosti. Vstúpiť môžu len osoby, ktorí majú druhú dávku vakcíny, resp. prekonali ochorenie, RT-PCR test nebude postačovať.


Zdroj: mzv.sk