ČESKÁ REPUBLIKA: Od 30. januára 2021 je zakázaný vstup do ČR z iných ako nevyhnutných dôvodov.

30.Jan 2021 | 08:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: česká republika

Od dnes, 30. januára 2021, je zakázaný vstup do ČR z iných ako nevyhnutných dôvodov. Obmedzenie sa netýka občanov ČR. Od 5. januára 2021 platí aktualizované opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR pre vstup osôb do Českej republiky.

Opatrenie rozširuje existujúce podmienky pre cestujúcich zo Spojeného kráľovstva v súvislosti s novou mutáciou koronavírusu. Ešte pred vstupom do ČR musí každý cestujúci zo Spojeného kráľovstva bez ohľadu na spôsob dopravy disponovať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového alebo PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Piaty až siedmy deň po príchode do ČR je potom NUTNÉ podstúpiť PCR test alebo 10 dňovú karanténu. Od týchto povinností sú oslobodené len osoby tranzitujúce cez Spojené kráľovstvo do ČR, či pracovníci medzinárodnej dopravy

Podmienkou pre vstup do ČR z červených krajín EÚ+ je pred príchodom vyplniť príjazdový formulár a po príjazde predložiť hygienickej stanici výsledok PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Potvrdenie o vyplnení príjazdového formulára a výsledok PCR testu majte pre prípadnú kontrolu po celú dobu pobytu pri sebe.

Vo výnimočných situáciách je možné podstúpiť PCR test najneskoršie do 5 dní po príchode do ČR. Do negatívneho výsledku ohláseného príslušnej hygienickej stanici (najneskôr do 7 dni) však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.

Cudzinci môžu do ČR pricestovať iba v nevyhnutných prípadoch a to:

 • cesty do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov)
 • nevyhnutné cesty za rodinou
 • cesty k lekárovi

Výnimky z povinnosti vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu:

 • pobyt v červenej krajine kratší než 12 hodín v posledných 14 dňoch
 • cezhraniční pracovníci, žiaci a študenti zo susedných krajín
 • cesty do alebo z ČR nepresahujúce 24 hodín
 • tranzit cez územie ČR, ktorý nepresiahne 12 hodín

Výnimka pre cesty, ktoré nepresiahnu 24 hodín, u ktorých nie je nutné vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok testu PCR je obmedzená na tieto cesty:

 • výkon podnikateľskej činnosti a obchodné cesty
 • obstaranie základných životných potrieb, nákupy, tankovanie
 • zdravotná starostlivosť
 • neodkladné úradné záležitosti
 • pohreby

Upozorňujeme, že ide o podmienky návratu do ČR a nie o podmienky návratu do SR. Podmienky vstupu do SR upravuje platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva a vstup bez povinnosti karantény alebo predloženie negatívneho testu je možný len za presne vymedzených podmienok. Krátkodobý výstup zo SR s návratom do niekoľkých hodín medzi výnimkami nie je.

Občania z krajín mimo EU+ majú v súlade s koordinovaným postupom EÚ aj naďalej zakázaný vstup na územie ČR s výnimkami uvedenými na webových stránkach Ministerstva vnútra ČR.

Od 9. novembra 2020 platí pre vstup na územie ČR nový mechanizmus Ministerstva zdravotníctva Českej republiky pre hodnotenie epidemiologickej situácie v krajinách EÚ/Schengenského priestoru (EÚ+) upravujúci obmedzenia pri cestách do ČR:

Členské krajiny (EÚ+) sú rozdelené do troch kategórií – zelené, oranžové a červené:

 • zelené krajiny: bez cestovných obmedzení
 • oranžové krajiny: povinnosť pre zamestnancov a študentov predložiť negatívny test PCR
 • červené krajiny: povinnosť vyplniť vopred príjazdový formulár a absolvovať PCR test/podstúpiť karanténu


Zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy

Slovensko nie je zaradené na zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy od 9. novembra 2020.


Občania SR majú povinnosť pred vstupom vyplniť príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo podstúpiť karanténu, pokiaľ sa na nich nevzťahuje niektorá z výnimiek.


Podmienky tranzitu

Doba pobytu počas tranzitu na území ČR nesmie presiahnuť 12 hodín.

Počas pobytu ČR všetky osoby musia dodržiavať všetky opatrenia prijaté v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom, a to: obmedzenie voľného pohybu, nosenie rúšok, zákaz nočného vychádzania a pod.
 • Občania EÚ+ môžu tranzitovať cez územie ČR aj z pobytu dlhšieho než 12 hodín v krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19. Musia preukázať, že územím ČR len tranzitujú. V takom prípade nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe.
 • Občania tretích krajín s povoleným dlhodobým alebo trvalým pobytom v EÚ tranzitujúci cez územie ČR z pobytu dlhšieho ako 12 hodín v krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19 sa musia preukázať povolením k dlhodobému alebo trvalému pobytu v krajine EÚ. Nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe.


Opatrenia v krajine

Česká vláda vyhlásila pre územie Českej republiky od 5. októbra 2020 núdzový stav, ktorý je predĺžený do 14. februára 2021.

Od 27. decembra 2020 platí v ČR 5. stupeň protiepidemiologického systému PES - supermarkety a malé obchody môžu predávať len nevyhnutný tovar, Zatvorené sú reštaurácie, hotely, penzióny, ďalšie ubytovacie zariadenia, vnútorné športoviská, plavárne, wellness a pod. Platí zákaz predaja alkoholu na verejnosti. Na jednom mieste sa môžu zhromažďovať maximálne 2 osoby, platí zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 5.00 h, zastavuje sa prevádzka lyžiarskych vlekov, maximálny počet osôb na pohrebe a svadbe je 15, vonku spolu môžu športovať najviac 2 osoby, vnútorné športoviská sú zatvorené, amatérske súťaže zakázané.

Od 30. januára 2021 platí aktualizované krízové opatrenie k obmedzeniu voľného pohybu osôb na území ČR.

Na celom území ČR platí povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch, v doprave a vonku pokiaľ osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako 2 metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej domácnosti a vo všetkých verejne prístupných miestach v zastavanom území obce.

Zdroj: mzv.sk