ČESKÁ REPUBLIKA: Sprísnenie podmienok vstupu od 5. februára 2021

02.Feb 2021 | 18:01
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: česká republika

S účinnosťou od 5. februára 2021 sa sprísňujú podmienky pre vstup osôb do ČR, platí nové ochranné opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR

Zoznam krajín podľa miery rizika z pohľadu Českej republiky. Zavádza sa tzv. tmavo červená – vysoko riziková – kategória krajín do ktorej bude patriť od 5. februára aj Slovensko.

Každý cestujúci do ČR, ktorý počas uplynulých 14 dní strávil viac ako 12 hodín:

V tmavo červenej – vysoko rizikovej krajine je povinný:

1. pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole,

2. pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku RT-PCR testu, nie starší ako 48 hodín,

3. následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najskôr päť dní od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi),

4. do predloženia druhého negatívneho výsledku RT PCR testu je nutná samoizolácia (domáca karanténa),

5. po dobu 10 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95, P2, DS alebo rúško, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.

V oranžovej alebo červenej
1. pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole,

2. pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku antigénového alebo RT-PCR testu, nie starší ako 48 hodín,

3. následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najneskôr do piatich dní (môže byť aj skôr) od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi),

4. do predloženia druhého negatívneho výsledku RT PCR testu je nutná samoizolácia (domáca karanténa),

5. po dobu 10 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95,P2,DS, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.


Výnimky, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár a predložiť výsledky PCR alebo antigénového testu:

1. pracovníci medzinárodnej dopravy,

2. tranzit cez územie ČR do 12 hodín,

3. odôvodnené neodkladné cesty do a z ČR do 12 hodín, sú obmedzené za účelom: výkonu podnikateľskej činnosti a obchodné cesty, obstaranie základných životných potrieb, zdravotná starostlivosť, neodkladné úradné záležitosti, pohreby.

4. deti mladšie ako 5 rokov

5. cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu

Nové pravidlá sa vzťahujú na príchod cudzincov, ako aj na návrat českých občanov a rezidentov späť do ČR.

Od 30. januára 2021 je účinné krízové opatrenie na obmedzenie voľného pohybu, ktorým boli zakázané cesty cudzincov do ČR z iných ako nevyhnutných dôvodov (cesty do zamestnania alebo na výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov), štúdium, nevyhnutné cesty za rodinou, cesty k lekárovi).


Podmienky tranzitu

Doba pobytu počas tranzitu na území ČR nesmie presiahnuť 12 hodín.

Počas pobytu ČR všetky osoby musia dodržiavať všetky opatrenia prijaté v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom, a to: obmedzenie voľného pohybu, nosenie rúšok, zákaz nočného vychádzania a pod.

  • Občania EÚ+ môžu tranzitovať cez územie ČR aj z pobytu dlhšieho než 12 hodín v krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19. Musia preukázať, že územím ČR len tranzitujú. V takom prípade nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe.
  • Občania tretích krajín s povoleným dlhodobým alebo trvalým pobytom v EÚ tranzitujúci cez územie ČR z pobytu dlhšieho ako 12 hodín v krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19 sa musia preukázať povolením k dlhodobému alebo trvalému pobytu v krajine EÚ. Nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe.


Opatrenia v krajine

Česká vláda vyhlásila pre územie Českej republiky od 5. októbra 2020 núdzový stav, ktorý je predĺžený do 14. februára 2021.

Od 27. decembra 2020 platí v ČR 5. stupeň protiepidemiologického systému PES - supermarkety a malé obchody môžu predávať len nevyhnutný tovar, Zatvorené sú reštaurácie, hotely, penzióny, ďalšie ubytovacie zariadenia, vnútorné športoviská, plavárne, wellness a pod. Platí zákaz predaja alkoholu na verejnosti. Na jednom mieste sa môžu zhromažďovať maximálne 2 osoby, platí zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 5.00 h, zastavuje sa prevádzka lyžiarskych vlekov, maximálny počet osôb na pohrebe a svadbe je 15, vonku spolu môžu športovať najviac 2 osoby, vnútorné športoviská sú zatvorené, amatérske súťaže zakázané.

Od 30. januára 2021 platí aktualizované krízové opatrenie k obmedzeniu voľného pohybu osôb na území ČR.

Na celom území ČR platí povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch, v doprave a vonku pokiaľ osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako 2 metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej domácnosti a vo všetkých verejne prístupných miestach v zastavanom území obce.

Zdroj: mzv.sk