ČESKÁ REPUBLIKA: Sprísnenie podmienok vstupu v prípade tranzitu do Nemecka

17.Feb 2021 | 08:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: česká republika

14. februára 2021 (o polnoci zo soboty na nedeľu) Nemecko označí Českú republiku ako oblasť s výskytom nových variant vírusu a zároveň sa znovu zavedú kontroly na vnútorných hraniciach.

Vstup do Nemecka z Českej republiky bude umožnený len obmedzenému počtu kategórii cestujúcich (napr. pracovníci v doprave alebo vybrané kategórie pendlerov, nie však pre tranzitujúcich cez Nemecko do ďalších krajín), ktorí sa pri vstupe budú musieť preukázať negatívnym PCR/antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Povinnosť predkladať negatívny test sa bude vzťahovať aj na osoby, ktoré územím Českej republiky tranzitujú do Nemecka, vrátane pracovníkov v doprave.

V reakcii na túto situáciu a v snahe vyhnúť sa kolapsu dopravy boli upravené podmienky vstupu do Českej republiky. Pracovníci v doprave, ktorí tranzitujú cez územie Českej republiky do Nemecka, dňom 14. februára sú povinní disponovať negatívnym výsledkom PCR/antigénovým testom, nie starším ako 36 hodín už pri vstupe do Českej republiky. Z dôvodu zabezpečenia tohto opatrenia budú posilnené policajné kontroly.

VÝZVA pre dopravné spoločnosti: tranzit cez Českú republiku do Nemecka využívať iba v úplne naliehavých prípadoch.

Všetkým cudzincom sa NEODPORÚČA využívať Českú republiku na tranzit cez Nemecko a do ďalších krajín, pretože nespadajú do výnimiek umožňujúcich vstup do Nemecka.


Podmienky vstupu do Českej republiky

S účinnosťou od 5. februára 2021 sa sprísňujú podmienky pre vstup osôb do ČR, upravené a doplnené ochranné opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR platí od 15. februára 2021

Cestovateľský semafor Českej republiky, zdroj Ministerstvo zahraničných vecí ČR

Od 5. februára sa zaviedla sa tzv. tmavo červená – vysoko riziková – kategória krajín do ktorej patrí aj Slovensko.

Každý cestujúci do ČR, ktorý počas uplynulých 14 dní strávil viac ako 12 hodín:

V tmavo červenej – vysoko rizikovej krajine je povinný:

 • pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole,
 • pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín,
 • následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najskôr päť dní od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi),
 • do predloženia druhého negatívneho výsledku RT PCR testu je nutná samoizolácia (domáca karanténa),
 • po dobu 10 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95, P2, DS alebo rúško, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.

V oranžovej alebo červenej

 • pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole,
 • pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku antigénového testu, nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín
 • pri vstupe z červených krajín následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najneskôr do piatich dní (môže byť aj skôr) od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi),
 • do predloženia druhého negatívneho výsledku RT PCR testu je nutná samoizolácia (domáca karanténa),
 • po dobu 10 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95,P2,DS, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.Výnimky, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár a predložiť výsledky PCR alebo antigénového testu:

 • pracovníkov medzinárodnej dopravy, (iba tí, ktorí netranzitujú cez ČR do Nemecka, alebo z Nemecka do iných krajín),
 • tranzit cez územie ČR do 12 hodín, (nie do Nemecka),
 • odôvodnené neodkladné cesty do a z ČR do 12 hodín, sú obmedzené za účelom: výkonu podnikateľskej činnosti a obchodné cesty, obstaranie základných životných potrieb, zdravotná starostlivosť, neodkladné úradné záležitosti, pohreby.
 • deti mladšie ako 5 rokov
 • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu
 • občania EÚ/SR, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a absolvovali izoláciu v stanovenom rozsahu z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu a to podľa pravidiel ČR alebo iného členského štátu EÚ, pričom od pozitívneho výsledku PCR neuplynulo viac ako 90 dní (potrebné predložiťpotvrdenie od lekára v ČR alebo EÚ o absolvovaní izolácie po pozitívnom PCR teste, ktorý bol vykonaný menej ako pred 90 dňami)

Nové pravidlá sa vzťahujú na príchod cudzincov, ako aj na návrat českých občanov a rezidentov späť do ČR.

Na stiahnutie: Podmienky vstupu do Českej republiky v prehľadnej tabuľke

Od 30. januára 2021 je účinné krízové opatrenie na obmedzenie voľného pohybu, ktorým boli zakázané cesty cudzincov do ČR z iných ako nevyhnutných dôvodov (cesty do zamestnania alebo na výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov), štúdium, nevyhnutné cesty za rodinou, cesty k lekárovi).


Podmienky tranzitu

Doba pobytu počas tranzitu na území ČR nesmie presiahnuť 12 hodín.

Počas pobytu ČR všetky osoby musia dodržiavať všetky opatrenia prijaté v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom, a to: obmedzenie voľného pohybu, nosenie rúšok, zákaz nočného vychádzania a pod.
 • Občania EÚ+ môžu tranzitovať cez územie ČR aj z pobytu dlhšieho než 12 hodín v krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19. Musia preukázať, že územím ČR len tranzitujú. V takom prípade nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe (to neplatí pre tranzit cez ČR do Nemecka).
 • Občania tretích krajín s povoleným dlhodobým alebo trvalým pobytom v EÚ tranzitujúci cez územie ČR z pobytu dlhšieho ako 12 hodín v krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19 sa musia preukázať povolením k dlhodobému alebo trvalému pobytu v krajine EÚ. Nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe.

14. februára 2021 (o polnoci zo soboty na nedeľu) Nemecko označí Českú republiku ako oblasť s výskytom nových variant vírusu a zároveň sa znovu zavedú kontroly na vnútorných hraniciach.

Vstup do Nemecka z Českej republiky bude umožnený len obmedzenému počtu kategórii cestujúcich (napr. pracovníci v doprave alebo vybrané kategórie pendlerov, nie však pre tranzitujúcich cez Nemecko do ďalších krajín), ktorí sa pri vstupe budú musieť preukázať negatívnym PCR/antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Povinnosť predkladať negatívny test sa bude vzťahovať aj na osoby, ktoré územím Českej republiky tranzitujú do Nemecka, vrátane pracovníkov v doprave.

V reakcii na túto situáciu a v snahe vyhnúť sa kolapsu dopravy boli upravené podmienky vstupu do Českej republiky. Pracovníci v doprave, ktorí tranzitujú cez územie Českej republiky do Nemecka, dňom 14. februára sú povinní disponovať negatívnym výsledkom PCR/antigénovým testom, nie starším ako 36 hodín už pri vstupe do Českej republiky. Z dôvodu zabezpečenia tohto opatrenia budú posilnené policajné kontroly.

VÝZVA pre dopravné spoločnosti: tranzit cez Českú republiku do Nemecka využívať iba v úplne naliehavých prípadoch.

Všetkým cudzincom sa NEODPORÚČA využívať Českú republiku na tranzit cez Nemecko a do ďalších krajín, pretože nespadajú do výnimiek umožňujúcich vstup do Nemecka.


Opatrenia v krajine

Núdzový stav platný od 5. októbra 2020 bol ukončený 14. februára 2021. Od 15. februára do 28. februára 2021 platí núdzový stav vyhlásený vládou Českej republiky, ktorý nadväzuje na predchádzajúci núdzový stav. Platnosť krízových opatrení sa predlžuje.

Od 27. decembra 2020 platí v ČR 5. stupeň protiepidemiologického systému PES - supermarkety a malé obchody môžu predávať len nevyhnutný tovar, Zatvorené sú reštaurácie, hotely, penzióny, ďalšie ubytovacie zariadenia, vnútorné športoviská, plavárne, wellness a pod. Platí zákaz predaja alkoholu na verejnosti. Na jednom mieste sa môžu zhromažďovať maximálne 2 osoby, platí zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 5.00 h, zastavuje sa prevádzka lyžiarskych vlekov, maximálny počet osôb na pohrebe a svadbe je 15, vonku spolu môžu športovať najviac 2 osoby, vnútorné športoviská sú zatvorené, amatérske súťaže zakázané.

Od 30. januára 2021 platí aktualizované krízové opatrenie k obmedzeniu voľného pohybu osôb na území ČR.

Na celom území ČR platí povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch, v doprave a vonku pokiaľ osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako 2 metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej domácnosti a vo všetkých verejne prístupných miestach v zastavanom území obce.

Zdroj: mzv.sk