CESTOVNÉ POISTENIE – NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ VŠETKÝCH CESTOVATEĽOV

07.Máj 2012 | 15:00
Autor: Dušan
Kategória: Rady a tipy na cestu
Značky: cestovné poistenie

Nenechajte sa zmiasť cestovnou horúčkou a myslite aj na praktickú stránku vašej vysnívanej dovolenky – na cestovné poistenie. Mnohí z vás ho možno pred cestou neriešia, nakoľko syndróm nesmrteľného Herkulesa ovládne z času na čas každého z nás. Keď si však uvedomíte, že život sa vás nebude pýtať, či máte „čas" na nejaký úraz práve na Seychelských ostrovoch, poistiť sa pred cestou je ten najlepší návod, ako preľstiť hlúpu náhodu. Nasledujúce riadky sú tak povinným čítaním pre každého cestovateľa, aj toho, kto sa chystá iba na dvojdňový trek na hory.


Prečo by ste sa mali dať poistiť?

Cestovné poistenie kryje finančné náklady poisteného v prípade nepredvídaných udalostí počas súkromnej či pracovnej cesty v zahraničí alebo na Slovensku.

Cestovné poistenie zahŕňa najmä zmluvné zdravotné poistenie do zahraničia (dobrovoľné), nie zákonné poistenie, ktoré je povinné a poznáme ho ako verejné zdravotné poistenie.


Verejné zdravotné poistenie a komerčné zdravotné poistenie

Povinné zdravotné poistenie – Európsky preukaz zdravotného poistenia a komerčné cestovné poistenie sa navzájom dopĺňajú. Komerčné cestovné poistenie uzavrite vždy, v niektorých špeciálnych prípadoch si vybavte vo svojej zdravotnej poisťovni aj Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Ide najmä o tieto prípady:

 • cestujete do krajín Európskej únie alebo do Švajčiarska
 • hrozia vám zdravotné problémy z dôvodu chronickej choroby
 • predpokladáte, že budete využívať služby zdravotníckych zariadení kvôli zdravotným problémom, pri ktorých liečenie nie je akútne či neodkladné

Poistenie sa uzatvára vo väčšine poisťovní na Slovensku ako krátkodobé – na dobu trvania jednej cesty alebo pobytu v zahraničí alebo ako celoročné poistenie, či dokonca viacročné cestovné poistenie.


Komplexné cestovné poistenie

sa skladá z viacerých produktov poistenia, ktoré sú väčšinou zahrnuté v jednej poistnej zmluve.

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (ide o komerčné zdravotné poistenie do zahraničia pre prípad úrazu alebo choroby).
 • Úrazové poistenie do zahraničia (v prípade úrazu poisteného na súkromných či služobných cestách, na študijných pobytoch alebo pri športovej činnosti).
 • Poistenie batožiny na cesty (batožina sa poisťuje pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže).
 • Poistenie zodpovednosti za škodu na cestách (kryje poisteného v prípade neúmyselnej škody spôsobenej inému, škody na zdraví alebo usmrtením, škody na majetku a ušlom zisku atď.).
 • Asistenčné služby v cestovnom poistení (asistenčná služba poskytuje počas 24 hodín denne informácie a organizuje pomoc poistenému klientovi).
 • Poistenie právnej pomoci na cestách (chráni klienta v prípade, že je voči nemu vedené občianskoprávne, trestné alebo priestupkové konanie).
 • Poistenie stornovacích poplatkov (kompenzuje náklady spojené so zrušením cesty, napr. storno zájazdu alebo letenky z dôvodov, ktoré si vymedzuje poisťovňa).
 • Poistenie predčasného návratu (nahradí nevyčerpané náklady na vopred objednané a zaplatené služby, napr. ubytovanie a dopravné náklady z dôvodov, ktoré si vymedzuje poisťovňa).
 • Náklady na záchrannú činnosť (poisťovňa hradí náklady, ktoré sú spojené so záchrannou činnosťou v horskej oblasti alebo v iných nedostupných oblastiach).
 • Zmeškanie letu alebo iného dopravného prostriedku (poisťovňa hradí výdavky na občerstvenie a základné hygienické potreby v prípade oneskorenia letu, v prípade zmeškania letu alebo iného dopravného prostriedku v dôsledku technickej poruchy alebo havárie poisťovňa kryje náklady na oneskorený nástup na zájazd).


Poznámka: Podrobnejšie informácie o jednotlivých produktoch poistenia nájdete na stránke www.poistenie.sk.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že poisťovne ponúkajú množstvo služieb, ktoré vám pomôžu vyriešiť dôsledky nečakaných situácií vzniknutých počas vašej dovolenky. No najdôležitejšou zložkou cestovného poistenia ostáva poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Koľko Vás môžu stáť prípadné zdravotné komplikácie?

Najvyššie liečebné náklady sú pravdepodobne v USA. Idete do nemocnice s vyvrtnutým členkom a prekvapia vás množstvom vyšetrení, ktoré s vašimi ťažkosťami vôbec nesúvisia. Je to dané právnym systémom, pretože keby sa o mesiac zistilo, že máte nádor na mozgu a oni vám nevyšetrili hlavu, nemocnicu by navštívili desiatky akčných právnikov s požiadavkou vysokého odškodného. Keď utrpíte úraz pri lyžovačke v Alpách, takmer vždy volajú vrtuľník – letová hodina záchranného vrtuľníka je podľa typu stroja okolo 3 000 EUR. Čistý deň pobytu v nemocnici v Taliansku stojí asi 300 EUR, v USA je to až 2 000 USD.

Odporúčame vyberať cestovné poistenie nielen podľa ceny, rozhodujúca by mala byť aj výška poistnej sumy, ktorá ohraničuje maximálne odškodnenie v prípade vzniknutých liečebných nákladov. Obvyklé limity sú 30 000 EUR v Európe a 50 000 EUR vo svete, sú však možnosti na trhu, ktoré poskytujú neobmedzené krytie.


Celoročné cestovné poistenie pre aktívnych cestovateľov

Celoročné cestovné poistenie je pre ľudí, ktorí často cestujú do zahraničia na dovolenku ako turisti alebo služobne za účelom pracovnej cesty, prípadne sa dlhodobo zdržiavajú v cudzine (študenti, au-pair, pracovné pobyty, turisti). Na tento účel poisťovne ponúkajú vhodné produkty celoročného cestovného poistenia – celoročné karty. Podľa potrieb klienta sú zostavené typy produktov, zohľadňujúce účel pracovnej cesty a dôležitý je najmä spôsob cestovania. Poisťovne rovnako zohľadňujú, či ide o viacnásobný výjazd alebo súvislý dlhodobý pobyt.

Z tohto hľadiska sa vyskytujú na trhu tieto typy produktov:

 1. Celoročné cestovné poistenie pre viacnásobný výjazd počas roka (Multiple Trip) – jeden pobyt v zahraničí nepresahuje 90 dní (v niektorých poisťovniach len 45 dní alebo 30 dní).
 2. Celoročné cestovné poistenie bez nutnosti návratu do vlasti počas roka – vhodné pre študentov, au-pair, podnikateľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí.
 3. Viacročné cestovné poistenie individuálne alebo ako rodinný variant.
 4. Celoročné poistenie do hôr ─ kryje náklady na zásah Horskej záchrannej služby.


Cestovné poistenie Union zľavy nielen pre študentov

Keď sme išli pred pár rokmi s priateľom do Turecka a Sýrie, chceli sme uzavrieť cestovné poistenie na 1 mesiac (naša cesta mala trvať tri týždne, no, človek nikdy nevie, koľko na cestách ostane, keď je kúsok od Libanonu). V Union poisťovni však bola výhodná ponuka poistiť sa celoročne za 11,20 EUR (po predložení študentského ISIC preukazu).

Aj v súčasnosti Union poisťovňa ponúka rovnakú sumu celoročného cestovného poistenia pre držiteľov kariet CKM SYTS (Karta EURO<26, preukaz ISIC (študenti), preukaz ITIC (učitelia), karta GO<26 (mladí cestovatelia). Doba platnosti poistenia je zhodná s dobou platnosti príslušnej karty, pričom poistenie platí pri každom vycestovaní do zahraničia, maximálne však 30 dní nepretržite. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú toto poistenie dokonca ešte lacnejšie, vyjde ich to presne 6,60 EUR.

Poznámka: Toto poistenie sa nevzťahuje na vykonávanie aktívnej športovej činnosti, na vykonávanie rizikových športov (paragliding, rafting, horolezetctvo, zoskoky padákom atď.), ako aj na rekreačné lyžovanie, snowboarding a na vykonávanie manuálnej práce.


Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby

Horolezci, skialpinisti, jaskyniari, potápači, rafteri, parašutisti, športoví piloti, ale aj rekreační turisti pochodujúci po vyznačených trasách, sa môžu v slovenských horách dostať do situácie, kedy je nevyhnutný zásah Horskej záchrannej služby. Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby platí na území Slovenskej republiky, konkrétne v horských oblastiach, kde pôsobí horská služba:

 • Belianske Tatry
 • Malá Fatra
 • Nízke Tatry
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy
 • Slovenský raj
 • Veľká Fatra
 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry


Čo zahŕňa poistné krytie nákladov za zásah Horskej záchrannej služby?

Poistiť sa môžu občania Slovenskej republiky, ale aj zahraniční návštevníci našich hôr. Keď ste cudzineca máte cestovné poistenie, ktorého súčasťou je poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby pravdepodobne nepotrebujete, pretože ho obsahuje už základné krytie poistenia liečebných nákladov.

Keď ste občanom Slovenskej republiky a idete sa, naopak, lyžovať do zahraničia po vyznačených tratiach (napr. do Rakúska) stačí, keď si dojednáte poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré zohľadňuje zimné športy – potom žiadne ďalšie poistenie nepotrebujete.


Ktorá poisťovňa vám poskytne najlepšiu cenu?

Samozrejme, výber poisťovne je na vás. Ak máte dostatok času a chuti virtuálne porovnávať ceny cestovného poistenia v jednotlivých poisťovniach, neváhajte využiť stránku www.superpoistenie.sk. V praxi to vyzerá napr. takto:

Typ poistenia: Krátkodobé
Destinácia: Španielsko
Riziková skupina: Rekreačná turistika
Počet dní: 12 (14.05.2012 – 27.05.2012)
Počet osôb: 2

Výsledok:

 • v Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 30, 60 EUR
 • v Union poisťovňa, a.s. 34, 80 EUR
 • v Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna insurance Group 51, 14 EUR


Poznámka: V uvedenom príklade išlo o poistenie liečebných nákladov, poistenie úrazu, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škody.

Podobne ako v predchádzajúcom príklade, môžete postupovať aj na stránkach:


V poslednom kroku si už len vyberiete víťaza a z pohodlia svojho domova využijete možnosť uzavretia on-line cestovného poistenia.

Aj keď vám cestovné poistenie poskytne určité istoty, pred samotným nešťastím vás neochráni.


Akým spôsobom máte preukázať poisťovni vznik a následky úrazu?

 1. Poistnú udalosť oznámte bezodkladne na predpísanom tlačive poisťovne, vyplnenom a podpísanom lekárom.
 2. Ak boli okolnosti úrazu vyšetrované políciou, uveďte adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje, prípadne policajnú správu.
 3. Ak úraz spôsobil práceneschopnosť, pripojte doklad o pracovnej neschopnosti.
 4. V prípade poistenia nákladov spojených s úrazom priložte originály potvrdení o vzniknutých nákladoch.
 5. V prípade poistenia hospitalizácie následkom úrazu priložte prepúšťaciu správu z nemocnice (správa ošetrujúceho lekára).


Viac poisťovní, viac možností. Takto to vyzerá všetko dokonale, no nie vždy platí Náš zákazník, náš pán. Môj príbuzný mal minulý rok úraz v rakúskych horách (zlomená ruka), a aj keď po príchode prebehlo všetko, ako malo (vyplatili mu všetky liečebné náklady vzniknuté v zahraničí), na druhý rok ho tá istá poisťovňa odmietla poistiť, pretože spadal do kolónky: rizikový klient. Vybral si teda druhú, ktorá ho poistila bez problémov. Takže, ak máte pocit, že tých poisťovní máme viac ako je potrebné a cítite tak mierny chaos v hlave, ktorú si vybrať, buďte radi, že je vôbec z čoho vyberať. Dúfam však, že cestovné poistenie bude vo vašom prípade iba preventívnou záležitosťou a nebudete tak musieť po opraní všetkých vecí z dovolenky riešiť ešte dozvuky nepríjemnej zlomeniny. Bon voyage, traveleri!

Zdroj: www.cestovnepoistenie.com, www.najlacnejsie-cestovne-poistenie.sk, www.netfinancie.sk,www.online.poistenie.sk, www.poistenie.sk, www.superpoistenie.sk, www.union.sk