CHORVÁTSKO: Od 11. mája 2020 možnosť vstupu občanov EÚ do krajiny

14.Máj 2020 | 17:00
Autor: Dušan
Kategória: Lacné letenky
Značky: chorvátsko

S účinnosťou od 11. mája 2020 vstúpilo do platnosti nariadenie, podľa ktorého občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí majú vo vlastníctve nehnuteľnosť alebo plavidlo v Chorvátsku (môže byť aj lízing), môžu vstúpiť do Chotrvátska s potvrdením o vlastníctve. Rodinní príslušníci sa musia preukázať na hraniciach rodným listom, resp. sobášnym listom.

Aktualizácia:

Ministerstvo vnútra Chorvátska odporúča občanom EÚ pred uskutočnením cesty do Chorvátska požiadať písomne o súhlas so vstupom na územie krajiny e-mailom na adrese [email protected].

V písomnej žiadosti odporúčame špecifikovať dôvod návštevy a priložiť príslušné dokumenty: list vlastníctva k nehnuteľnosti, k pozemku, doklad potvrdzujúci vlastníctvo plavidla, potvrdenie o rezervácii ubytovania v hotelovom zariadení (rodinní príslušníci vlastníka nehnuteľnosti predkladajú aj rodný list, resp. sobášny list), oficiálne pozvania od obchodných partnerov na rokovania, biznis fóra atď.

Počas pobytu v Chorvátsku musia občania EÚ dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia Chorvátska. Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné preukázať sa testom na nový koronavírus.

Zdroj: Mzv.sk