ČIERNA HORA: Vstup do krajiny bez obmedzení a bez povinnosti absolvovať karanténu

08.Jún 2021 | 18:54
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: čierna hora

Slovenská republika je z pohľadu Čiernej Hory bezpečnou krajinou. Pokiaľ sa cestujúci pred vstupom do Čiernej Hory zdržiaval v bezpečnej krajine najmenej 15 dní, vstup je možný bez obmedzení.

Nie je potrebné preukazovať sa žiadnym testom ani potvrdením o očkovaní. Po vstupe do krajiny nie je potrebné absolvovať karanténu ani samoizoláciu.

Medzi bezpečné krajiny sú zaradené: všetky členské krajiny EÚ, Srbsko, Kosovo*, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Severné Macedónsko, Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Izrael, Švajčiarsko a Moldavsko.


Podmienky pre cestujúcich z ostatných (iných ako bezpečných krajín)

Pre cestujúcich prichádzajúcich z ostatných krajín je potrebné pri vstupe do Čiernej Hory preukázať sa:

  • negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín;
  • alebo pozitívnym výsledkom serologického testu na protilátky na COVID-19 typu IgG nie starším ako 30 dní;
  • alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19, ktorý členské štáty EÚ medzi sebou vzájomne uznávajú a je zaradený na Spoločnom zozname rýchlych antigénových testov dostupných na stránke Európskej komisie, ktorý bol vydaný oprávneným laboratóriom, a nie je starší ako 48 hodín;
  • alebo potvrdením o absolvovaní kompletného očkovania proti COVID-19 predpísaným počtom dávok, pričom od kompletného očkovania pri vstupe do Čiernej Hory uplynulo už najmenej 14 dní;
  • alebo pozitívnym výsledkom PCR testu na COVID-19, ktorý je pred vstupom do Čiernej Hory starší ako 14 dní a nie je starší ako 90 dní, čím cestujúci preukáže, že COVID-19 prekonal.

Veľvyslanectvo SR v Podgorici odporúča cestujúcim zabezpečiť si papierovú formu potvrdení, resp. vyššie uvedených testov s originálnou pečiatkou zdravotníckeho zariadenia. Elektronická verzia nemusí byť zo strany čiernohorských orgánov akceptovaná.

Povinnosť preukázať sa testom sa nevzťahuje na deti do 5 rokov.


Hraničné priechody

Všetky hraničné priechody pre vstup do Čiernej Hory sú otvorené s výnimkou hraničných priechodov:

  • Metaljka-Metaljka (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) – možný len výstup z Čiernej Hory pre osobnú dopravu od 7.00 do 19.00 hod;
  • Vuča-Godovo (Srbsko – Čierna Hora) – možný len výstup z Čiernej Hory pre osobnú dopravu od 7.00 do 19.00 hod.

Pred začiatkom cesty odporúčame preveriť aktuálny hraničný režim vo všetkých štátoch tranzitu (t. j. či slovenskí občania môžu vstúpiť do týchto štátov, resp. za akých podmienok je možný tranzit).


Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit osobnej a nákladnej dopravy cez Čiernu Horu funguje bez obmedzení. Opustenie územia Čiernej Hory je bez obmedzení, odporúčame overiť si aktuálne podmienky vstupu/tranzitu cez susedné krajiny.


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


Opatrenia v krajine

V Čiernej Hore je povinné nosenie rúška v interiéri, túto povinnosť majú aj deti od 5 rokov. V exteriéri je rúško povinné v prípade, že nie je možné dodržať rozostupy minimálne 2 metre. Otváracia doba stravovacích zariadení a kaviarní je obmedzená na 7.00 - 00.00 hod.. Prevádzka nočných klubov, barov a diskoték je zakázaná.


Podmienky návratu do SR

Cestovný semafor Slovenskej republiky: Čierna Hora je zaradená medzi červené krajiny.

Pravidlá platia pre osoby, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili niektorú z krajín zaradenú do zoznamu červených štátov a zároveň nenavštívili žiadnu z krajín zaradenú do zoznamu čiernych štátov.

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sú osoby povinné sa registrovať a byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii pri vstupe aj počas pobytu na území SR.

Karanténa

Nariaďuje sa karanténa v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, pričom test možno podstúpiť najskôr na ôsmy deň po návrate.

Ak osoba test nepodstúpi, karanténa v prípade bezpríznakového priebehu končí dovŕšením 14. dňa

Osoby, ktoré prišli z „červenej" krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu - to neplatí iba v tom prípade, ak ide o zaočkovaných ľudí, ktorí bývajú na Slovensku a pracujú v „červenej" krajine alebo naopak.

Karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia, osoby zo spoločnej domácnosti však nemusia ísť do domácej karantény, ak ide o:

  • zaočkované osoby (po 14 dňoch od druhej dávky mRNA vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19)
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami

Za návštevu štátu zaradeného do zoznamu červených štátov sa nepovažuje tranzit osoby kratší ako 8 hodín bez zastavenia za účelom iným, ako doplnenie pohonných hmôt alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V takomto prípade sa návšteva štátu zaradeného do zoznamu červených štátov považuje za
návštevu štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov.

Zdroj: mzv.sk