CYPRUS - Aktuálne podmienky vstupu platné od 4. januára 2022

04.Jan 2022 | 08:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: cyprus

Podmienky vstupu do krajiny v termíne 4. - 15. januára 2022

Všetky osoby vstupujúce na územie Cyperskej republiky sú v uvedenom termíne povinné:

 • registrovať sa 48 hodín pred odletom. Všetci cestujúci vrátane detí musia mať vlastnú registráciu.
 • disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín pred vstupom na územie Cyperskej republiky
 • podstúpiť na svoje náklady (15 eur ) druhý PCR test priamo na medzinárodnom letisku v Larnake alebo v Pafose.


Podmienky vstupu do krajiny od 16. januára

Detajlné informácie o vstupe do krajiny a aktuálnych opatreniach v krajine.


Podmienky vstupu pre zaočkované osoby

 • Povinná registrácia na Cyprus Flight Pass 48 hodín pred odletom. Všetci cestujúci vrátane detí musia mať vlastnú registráciu.
 • Zaočkované osoby nie sú povinné disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.
 • Cyperská republika akceptuje tieto vakcíny: Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik (Gam-COVID-Vac) a Sinopharm (BBIBP COVID-19).
 • Za plne zaočkovanú sa osoba považuje hneď po obdržaní všetkých potrebných dávok vakcíny.

Všetky osoby vstupujúce na územie Cyperskej republiky sú povinné podstúpiť PCR test priamo na medzinárodných letiskách v Larnake alebo v Pafose a uhradiť poplatok za test v hodnote 15 eur.


Podmienky vstupu pre nezaočkované osoby

 • Povinná registrácia na Cyprus Flight Pass 48 hodín pred odletom. Všetci cestujúci vrátane detí musia mať vlastnú registráciu.
 • Obmedzenia vstupu podľa kategorizácie na zelené, oranžové, červené a sivé krajiny.
 • Od 14. októbra 2021 je Slovenská republika je aktuálne zaradená červenej kategórie z čoho vyplýva pre cestujúcich povinnosť disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a následne podstúpiť druhý PCR test priamo po prílete na územie Cyperskej republiky. Testy sa vykonávajú priamo na letiskách na náklady cestujúceho. Cyperské orgány deklarujú, že výsledok PCR testu je k dispozícii do 3 hodín od odobrania vzorky.
 • Na deti mladšie ako 12 rokov sa povinnosť disponovania negatívnym výsledkom PCR testu pred príchodom na územie Cyperskej republiky nevzťahuje.


Kategorizácia krajín

Rozdelenie krajín do kategórií

Zelená kategória - žiadne obmedzenia, iba povinnosť vyplniť Cyprus Flight Pass.

Oranžová kategória – potrebný doklad o negatívnom PCR teste nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu (nevzťahuje sa na deti mladšie ako 12 rokov), povinnosť vyplniť Cyprus Flight Pass.

Červená kategória - povinnosť disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a následne podstúpiť druhý PCR test priamo po prílete na územie Cyperskej republiky. Testy sa vykonávajú priamo na letiskách na náklady cestujúceho. Cyperské orgány deklarujú, že výsledok PCR testu je k dispozícii do 3 hodín od odobrania vzorky (nevzťahuje sa na deti mladšie ako 12 rokov), povinnosť vyplniť Cyprus Flight Pass.

Šedá kategória - vyžaduje sa osobitné povolenie na príchod, negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a po prílete 14 dňová izolácia v súlade s pokynmi Ministerstva zdravotníctva


Podmienky vstupu na okupované územie Cypru pri príchode z Cyperskej republiky alebo z Turecka

Upozorňujeme cestujúcich, že tzv. „Severo-cyperská turecká republika" je územie, ktoré nie je uznané Slovenskou republikou. V prípade pobytu slovenských občanov na území tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky" im v prípade núdze nebude môcť byť poskytnutá oficiálna konzulárna pomoc a asistencia. Takisto je potrebné brať do úvahy, že informácie o pandemickom režime v tzv. „Severo-cyperskej tureckej republike" môžu byť nedostatočné alebo neúplné. Bližšie informácie

Ostrovné prechody tzv. „nárazníkovej zóny" medzi Cyperskou republikou a tzv. „Severo-cyperskou tureckou republikou" sú opätovne otvorené. Slovenským občanom je umožnený prechod na okupované územie pri dodržaní nižšie uvedených podmienok:

Vstup pre osoby, ktoré sa pred vstupom na územie tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky" nachádzali na území Cyperskej republiky 10 dní a dlhšie:

 • zaočkované osoby - potrebný doklad o očkovaní všetkými dávkami, uplynutie 14 dní od poslednej dávky a potrebný PCR test alebo cyperský rapid test nie starší ako 7 dní.
 • nezaočkované osoby - potrebný PCR test nie starší ako 72 hodín alebo cyperský „rapid-test" nie starší ako 72 hodín.

Vstup občanov SR, ktorí vstupujú na územie tzv. „Severo-cyperskej tureckej republiky" a nespĺňajú podmienku pobytu minimálne 10 dní na území Cyperskej republiky:


Slovenská republika je aktuálne zaradená do kategórie červených krajín a preto platia tieto podmienky vstupu:

zaočkované osoby alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

 • negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín pred príletom,
 • vykonanie opätovného testu na ochorenie COVID-19 do 72 hodín od príletu,
 • nie je potreba karantény

ostatné osoby:

 • negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín pred príletom,
 • karanténa 7 dní,
 • vykonanie opätovného testu na ochorenie COVID-19 pred koncom karantény.


Zdroj: mzv.sk