CYPRUS - Opatrenia a nový plán postupného obnovovania letov a prevádzky letísk

05.Dec 2020 | 15:55
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: cyprus

Slovensko je Cyperskou republikou zaradené na zoznam krajín kategórie C (vysoko rizikové krajiny) s platnosťou od 9. októbra 2020. V kategórií krajín C sú zaradené aj Česká republika, Maďarsko a Rakúsko.

Vstup na územie Cyperskej republiky z krajín kategórie C je povolený iba špecifickým kategóriám občanov

 • cyperskí občania a ich rodinní príslušníci – manžel, manželka, ich maloleté deti a rodičia cyperských občanov,
 • osoby, ktoré majú legálne povolenie na pobyt v Cyperskej republike,
 • osoby, ktorým je povolený vstup do Cyperskej republiky na základe Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (1961) alebo Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (1963)
 • osoby, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktoré majú špeciálne povolenie Cyperskej republiky.

Horeuvedení cestujúci majú možnosť zvoliť si, či absolvujú test na COVID-19 po príchode na letisko (poplatok 70 eur), alebo budú mať so sebou negatívny certifikát o teste RT- PCR na COVID-19, vykonaný do 72 hodín pred odletom.

Bez ohľadu na výsledok testu, všetci cestujúci z krajín kategórie C majú povinnosť zostať v izolácii/karanténe po dobu 14 dní po prílete.

Ďalší test na COVID-19 je nutné absolvovať 48 hodín pred ukončením izolácie, na vlastné náklady. Výsledky testu musia byť následne zaslané na adresu [email protected]. K ukončeniu karantény dôjde až po negatívnom výsledku posledného COVID-19 testu. Porušenie karantény je stíhané pokutou (výška závisí od rozhodnutia súdu), prípadne výkonom trestu odňatia slobody do jedného roku.

Žiadosti cestujúcich o udelenie špeciálneho povolenia na vstup sa musia predkladať iba online formou a to prostredníctvom webovej stránky cyprusflightpass.gov.cy do 14 dní pred očakávaným dátumom cesty. Udelený súhlas je platný mesiac od dátumu vydania.

Špeciálne povolenie na vstup do Cyperskej republiky sa udeľuje iba v týchto prípadoch:

 • Príbuzní prvého stupňa s osobami, ktoré majú pobytové povolenie v Cyperskej republike alebo sú v krajine ekonomicky činné (manžel / manželka, deti, rodičia) za účelom zlúčenia rodiny.
 • Osoby bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorých príchod do republiky je potrebný na účely realizácie verejných projektov alebo na splnenie ďalších dôležitých profesionálnych záväzkov.
 • Posádky lietadiel v prípade, že cestujú ako cestujúci za účelom výmeny.
 • Posádky lodí.

Po udelení špeciálneho povolenia bude žiadateľovi zaslané číslo viazané výlučne na občiansky preukaz alebo pas cestujúceho. Cestujúci číslo následne použije pri vypĺňaní CyprusFlightPass dotazníka.

Pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Cyprus bez ohľadu na kategóriu krajiny odletu platí povinnosť (24 hodín a menej pred odletom) sa zaregistrovať, vyplniť dotazník a podpísať série vyhlásení na stránke cyprusflightpass.gov.cy, cez ktorú bude následne vystavený tzv. flightpass.

Uvedený formulár má za cieľ pomôcť tzv. „contact tracking"- sledovaniu všetkých kontaktov v prípade pozitívneho nálezu. Nevyplnenie a nezaslanie tohto formuláru elektronickou formou má za následok pokutu 300 eur a možné odmietnutie vstupu na územie Cypru.

Po prílete na Cyprus môže byť ktokoľvek z cestujúcich, starší ako 12 rokov, náhodne (zdarma) testovaný na Covid-19 priamo na letisku, aj v prípade, že test už mal vykonaný pred odletom.

Vláda Cypru schválila začiatkom decembra nový akčný plán postupného obnovovania letov a prevádzky letísk, ktorý začne platiť od 1. marca 2021. Doteraz používané kategórie krajín A, B, C sa nahradia štyrmi novými. Pasažieri, ktorý budú očkovaní proti Covid-19 nebudú musieť po svojom príchode predložiť negatívny PCR test.

Kategória A bude nahradená zelenou kategóriou, pre ktorú nebudú platiť žiadne obmedzenia.

Kategória B bude nahradená oranžovou kategóriou, ktorá bude vyžadovať certifikát o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu.

Kategória C bude nahradená červenou kategóriou, ktorá bude vyžadovať dva PCR testy – jeden nie starší ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a druhý po prílete na Cyprus. V tejto kategórii sa nebudú uplatňovať žiadne karanténne opatrenia.

Štvrtou kategóriou bude šedá - kategória osobitného povolenia. Od cestujúcich z tejto kategórie sa bude vyžadovať negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a po prílete izolácia v súlade s pokynmi Ministerstva zdravotníctva Cypru.

Od 15. januára 2021 začne platiť prechodné obdobie, počas ktorého bude Ministerstvo zdravotníctva Cypru vyhodnocovať ktorá krajina bude spadať do ktorej kategórie. Do 15. januára 2021 platí existujúca kategorizácia krajín.


Podmienky vstupu na okupované územie Cypru pri príchode z Cyperskej republiky

Od 1. decembra sú podmienky vstupu zo všetkých krajín do tzv. Severocyperskej tureckej republiky rovnaké. Vyžaduje sa negatívny PCR test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín a následná 7-dňová karanténa. Na konci karantény sa musia PCR testy zopakovať. Opatrenia platia do 31. decembra.

Cestujúci, ktorí prichádzajú do Severocyperskej tureckej republiky na 3 dni alebo kratšiu dobu nepodliehajú karanténe ak predložia negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín a spiatočnú letenku. Druhou podmienkou je vykonanie druhého PCR testu s negatívnym výsledkom bezprostredne na letisku pri vstupe do krajiny. Toto vylúčenie z karantény sa ale nevzťahuje na tých, ktorí pricestujú do Severocyperskej tureckej republiky na 3 dni alebo dobu kratšiu z Cyperskej republiky.

Turistom prichádzajúcim zo Slovenska a iných členských krajín EÚ cez medzinárodné letiská v Larnake a Pafose nie je umožnené vstupovať na okupované územie Cypru.


Podmienky vstupu na okupované územie Cypru pri príchode z Turecka

Letisko Ercan, na okupovanom území severnej časti ostrova je opäť otvorené. Aktuálne prevádzkuje 2-3 lety denne do Istanbulu a Antálie.


Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci celej krajiny je opätovne od 30. novembra umožnené bez obmedzení.


Opatrenia v krajine

V celej krajine platia mimoriadne opatrenia s účinnosťou od 30. novembra do 13. decembra. Zákaz vychádzania platí od 21:00 do 05:00 hod. V domácnostiach sa môže stretávať max. 10 osôb. Sú zakázané návštevy domovov dôchodcov, kliník a diagnostických centier. Verejná doprava je obmedzená na 50% kapacity. Stravovacie zariadenia ostávajú (s obmedzeniami) otvorené. Pozastavená je prevádzka telocviční a bazénov. Platí zákaz všetkých skupinových športových a spoločenských aktivít pre deti do 18 rokov. Platí zákaz zhromažďovať sa na verejných priestranstvách pre viac ako dve osoby.

Nosenie rúšok je povinné v interiéroch pre všetkých od 12 rokov. Pre deti 6-12 je nosenie rúšok dobrovoľné. Každý, kto nemá rúško (obchody, nemocnice, banky, kostoly...) čelí pokute 300 eur.


Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra sa Cyprus nenachádza na zozname menej rizikových krajín.

Pre všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo alebo Švajčiarsko, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 • u detí do 7 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Tieto osoby sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením podľa písmena a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do 7 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie SR schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Zdroj: mzv.sk