CYPRUS - Podmienky vstupu a opatrenia platné od 1. apríla 2021

04.Apr 2021 | 19:31
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: cyprus

Od 1. apríla 2021 platí, že všetci cestujúci, ktorí preukážu, že boli zaočkovaní proti COVID-19 a ktorí majú o tom pri príchode na Cyprus platné osvedčenie z Cyperskej republiky, bez ohľadu na krajinu z ktorej prilietajú, budú oslobodení od testov a povinnosti izolovať sa, ak uplynul požadovaný počet dní medzi poslednou dávkou (v závislosti od vakcíny) a dátumom cesty. Viac informácií týkajúcich sa požadovaného počtu dní sa cestujúci dozvedia z webovej stránky CyprusFlightpass.

Ani platné osvedčenia o očkovaní ale neoslobodzuje cestujúcich od vyplnenia online žiadosti 24 hodín a menej pred nástupom do lietadla. Aj na očkovaných cestujúcich sa naďalej vzťahuje náhodné testovanie na letiskách.

Slovensko je Cyperskou republikou s platnosťou od 1. marca 2021 zaradené spoločne s väčšinou krajín EÚ na zoznam štátov červenej kategórie.

Cestujúci z krajiny červenej kategórie musia pred príletom a po prílete na ostrov podstúpiť nasledovné kroky:

  • absolvovať molekulárny PCR test (vzorka odobratá max 72 hodín pred odletom), v certifikovanom laboratóriu,
  • vyplniť Cyprus flightpass formulár a nahrať do žiadosti certifikát preukazujúci negatívny výsledok PCR testu ,
  • podstúpiť molekulárny PCR test na letisku po príchode na Cyprus na vlastné náklady (30 eur v Larnake, 32 eur v Pafose), výsledok ktorého bude zdieľaný s cestujúcim prostredníctvom SMS správy (predpoklad je do 3 hodín),
  • zostať do výsledku druhého molekulárneho testu v domácej izolácii,
  • toto opatrenie sa týka aj všetkých cestujúcich, ktorí sú už zaočkovaní na covid-19.

Deti mladšie ako 12 rokov sú vyňaté z testovania.

Cyperskí občania a ich rodinní príslušníci, cyperskí rezidenti a cestujúci oprávnení na vstup do republiky podľa Viedenského dohovoru o diplomatických alebo konzulárnych stykoch môžu podstúpiť laboratórny test na vlastné náklady až po prílete na Cyprus. Následne však musia ostať v povinnej domácej izolácii /karanténe tri dni. Na 4. deň musia podstúpiť druhý test PCR, opäť na vlastné náklady. Karanténa končí po prijatí negatívneho výsledku testu, ktorý je potrebný zaslať na [email protected]

Ďalšie informácie a úplná kategorizácia krajín je na nasledovných stránkach:

Pre zelenú kategóriu, neplatia žiadne obmedzenia. Povinnosťou ale ostáva vyplnený Cyprus Flight Pass a náhodné testovanie na letisku na náklady cyperskej vlády.

Pre oranžovú kategóriu sa vyžaduje popri Cyprus Flight Pass aj certifikát o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu.

Z krajín Európy je v zelenej kategórii iba Island a v oranžovej kategórii sa nachádzajú iba Dánsko, Fínsko a Nórsko.

Štvrtou kategóriou je šedá - kategória osobitného povolenia. Od cestujúcich z tejto kategórie sa vyžaduje negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín od odobratia vzorky do odletu a po prílete 14-dňová izolácia v súlade s pokynmi Ministerstva zdravotníctva Cypru.


Podmienky vstupu na okupované územie Cypru pri príchode z Cyperskej republiky

Podmienky vstupu zo všetkých krajín do tzv Severocyperskej tureckej republiky ostávajú nezmenené. Vyžaduje sa negatívny PCR test na covid-19 nie starší ako 72 hodín a následná 10-dňová karanténa. Na konci karantény sa musia PCR testy zopakovať.

Turistom prichádzajúcim zo Slovenska a iných členských krajín EÚ cez medzinárodné letiská v Larnake a Pafose nie je umožnené vstupovať na okupované územie Cypru.


Cestovanie v rámci krajiny

Vláda rozhodla od 1. apríla o postupnom uvoľňovaní reštriktívnych opatrení, cestovanie v rámci celej krajiny ale ostáva stále obmedzené.


Opatrenia v krajine

Od 8. februára sa otvorili základné školy prvého stupňa, ako aj maturitný ročník stredných škôl. Prevádzku otvorili aj obchody, vrátane nákupných centier, stávkové kancelárie, kiná, divadlá a múzeá. Povolené sú bohoslužby pre maximálne 50 osôb. Limit domácich návštev sa zvýšil na osem osôb. Od 1. marca sa vrátili do škôl aj zvyšné triedy stredoškolákov a od 1. apríla aj deti druhého stupňa základných škôl, ale len pod podmienkou negatívneho AG alebo PCR testu, ktorý sa bude obnovovať na báze každých 7 dní.

Od 1. apríla sa otvárajú hudobné, tanečné a športové krúžky, kde bude platiť pravidlo jeden učiteľ, a maximálne 6 žiakov. Len veľmi opatrne sa otvárajú telocvične, fitness a bazény. Všetky prevádzky musia ale rešpektovať špeciálny režim epidemiológov.

V platnosti ostáva zákaz vychádzania od 23.00 hod. do 5.00 hod. Výnimkou je cesta do práce s podpísaným formulárom od zamestnávateľa a urgentná návšteva lekára, zverolekára či lekárne.

V krajine naďalej platí systém vychádzok formou bezplatných SMS správ na číslo 8998 s povolením na dve opustenia domácnosti denne (tri opustenia domácnosti denne počas soboty a nedele). SMS musí byť poslaná nasledovnou formou: 1. číslo od 1 do 8, korešpondujúce s dôvodom vychádzky, 2. číslo dokladu totožnosti žiadateľa, 3. poštové smerové číslo miesta pobytu žiadateľa. Dôvodom opustenia domova sú predovšetkým práca, návštevy lekárov, nákup nevyhnutných potrieb, pomoc ľuďom v núdzi či vychádzky za športom. Návštevy parkov či pláží sú povolené výlučne za účelom fyzickej aktivity (prechádzky, plávanie, šport...).

Nosenie rúšok je povinné v exteriéroch aj v interiéroch pre všetkých od 12 rokov. Pre deti 6-12 je nosenie rúšok dobrovoľné.

Zdroj: mzv.sk