ESTÓNSKO: Aktuálne podmienky vstupu do krajiny

28.Jún 2021 | 09:58
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: estónsko

Všetci cestujúci sú povinní jeden deň pred príchodom alebo v deň príchodu do Estónska vyplniť cestovný formulár v digitálnej alebo papierovej forme. Vyplnený formulár je potrebné uschovať v prípade potreby predloženia na hranici.

Online cestovný formulár v digitálnej forme
Online cestovný formulár v papierovej forme


Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Pri vstupe do Estónska je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť:

 • potvrdzujúci email o vyplnenom cestovnom formulári (viď. Registrácia pred vstupom)
 • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
 • alebo potvrdenie o očkovaním na ochorenie COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
 • alebo nastúpiť do povinnej 10-dňovej karantény (viď. Karanténa).


Karanténa

Od 15. januára 2021 je po príchode do Estónska nariadená povinná 10-dňová karanténa z vysoko rizikových krajín. Krajiny, ktoré za posledných 14 dní zaznamenali 150 a viac nových prípadov nákazy ochorením COVID-19 na 100 000 obyvateľov, sú považované za vysoko rizikové. Cestujúci z ostatných krajín nie sú povinní podrobiť sa karanténe.

Karanténu je možné ukončiť dvoma testami. Po prvom negatívnom teste, či už predloženom alebo absolvovanom hneď po príchode, je platný uvoľnený režim karantény s možnosťou chodenia do práce (po dohode so zamestnávateľom) alebo obchodu (nákup potravín). Druhý test je možné absolvovať najskôr 6. deň od absolvovanie prvého testu v zahraničí, resp. 7 dní od absolvovania prvého testu po príchode do Estónska, v niektorom z verejných testovacích miest. Na druhý test sa môžete objednať pomocou webových stránok laboratórií Confido alebo SYNLAB (cena 60 - 70 eur). Výsledky PCR testu sú zasielané formou SMS v dobe od 2 hodín do 3 dní. Po oznámení 2. negatívneho výsledku testu končí akékoľvek obmedzenia pohybu.

Upozorňujeme, že zoznam bezpečných krajín je aktualizovaný na týždňovej báze. Zoznam nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Estónskej republiky.

Od 31. mája 2021 je Slovenská republika zaradená medzi bezpečné (zelené) krajiny.


Výnimky z karantény

Osoby prichádzajúce do Estónska sa nemusia podrobiť povinnej karanténe v prípade, ak pri príchode predložia potvrdenie o tom, že za posledných 6 mesiacov prekonali COVID-19, alebo ak predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania proti COVID-19. Výnimka sa týkajú tranzitu cez územie Estónska, medzinárodnej dopravy, diplomatov, pracovníkov medzinárodných organizácií, atď. Presný zoznam výnimiek sa nachádza na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Estónskej republiky.


Zaočkované osoby

Osoby, ktoré boli zaočkované oboma dávkami vakcíny alebo prekonali COVID-19, sú oslobodené z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény. Nariadenie estónskej vlády upravuje aj časové obdobia - výnimka trvá jeden rok po očkovaní. Čas, kedy sa vyvinie úplná imunita, je podľa výrobcov 7 kalendárnych dní po druhej dávke vakcíny Pfizer / BioNTech, 15 kalendárnych dní po druhej dávke vakcíny AstraZeneca, 14 kalendárnych dní po druhej dávke vakcíny Moderna a 14 kalendárnych dní po jednej dávke vakcíny Janssen/Johnson&Johnson.


Čo musí obsahovať potvrdenie o očkovaní

Potvrdenie o absolvovaní očkovania môže byť v digitálnej forme (portál digilugu.ee), v papierovej forme (vydáva zdravotník, ktorý vykonal očkovanie), alebo predložením očkovacieho preukazu, resp. predložením kópie očkovacieho preukazu. Doklad, ktorý potvrdzuje očkovanie mimo územia Estónska, musí byť vyhotovený v estónskom, ruskom alebo v anglickom jazyku a musí obsahovať nasledujúce informácie (osobné údaje očkovanej osoby, dátumy očkovania, názov podanej vakcíny a dávkovanie, číslo dávky vakcíny, počet podaných dávok, údaje osoby, ktorá vykonala očkovanie).


Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe do Estónska.

Potvrdenie o prekonaní COVID-19 môže byť v estónčine, ruštine alebo angličtine a musí obsahovať: osobné údaje pacienta, typ testu na COVID-19 (PCR alebo antigén), výsledok testu, miesto a čas uskutočnenia testu, meno a ďalšie údaje o osobe, ktorá test vykonala.

Na stiahnutie: vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19 (pdf; 107.53 KB)


Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Deti do 12 rokov nemusia mať negatívny výsledok testu ani nastúpiť do karantény.


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení. Doprava trajektami medzi Estónskom a Fínskom je stabilná, platia však hygienické obmedzenia, napr. povinné odstupy, a vzhľadom na uvedené môže dochádzať k obmedzeniu kapacity trajektov. Od 15. januára 2021 je dostupné dobrovoľné bezplatné testovanie pre všetkých pasažierov na trajektoch prichádzajúcich z Tallinnu do Helsínk.


Opatrenia v krajine

Vláda zrušila 2. júna 2021 povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch. Opatrenie nosenia rúšok je naďalej odporúčané v preplnených priestoroch ako sú obchodné domy alebo verejná doprava.

Aktuálne reštriktívne opatrenia:

 • Od 31. mája 2021 je pravidlo 2+2 (pohyb max. 2 osôb s odstupom 2 metre od ďalšej dvojice osôb) zavedené vo vnútorných priestoroch nahradené požiadavkou na rozptýlenie osôb.
 • Pre športové aktivity, tréningy a voľnočasové aktivity platí opatrenie pre obmedzenie bežnej kapacity vo vonkajších priestoroch na max. 1000 osôb a vo vnútorných priestoroch na max. 600
 • Obchody a nákupné centrá musia zabezpečiť aby požiadavka rozptýlenia osôb bola dodržiavaná.
 • Múzea, galérie, divadlá, kiná a koncertné haly majú kapacitu obmedzenú na max. 600 účastníkov
 • Kapacita podujatí vo vonkajších priestoroch je obmedzená na 1000 účastníkov a kapacita podujatí vo vnútorných priestoroch je obmedzená na max. 600 účastníkov.
 • Sauny, kryté kúpele, aquaparky a plavárne majú obmedzenú kapacitu na 600 osôb.
 • Letné kultúrne podujatia sa môžu konať vo vnútorných priestoroch s max. kapacitou 3 000 osôb a vo vonkajších priestoroch s max. kapacitou 9000 osôb. Pri podujatiach so zväčšenou kapacitou sú účastníci povinní predložiť organizátorovi antigénový test (nie starší ako 24 hod.), alebo PCR test (nie staršie ako 72 hod.). Testy sa nevyžadujú v prípade úplného zaočkovania dvoma vakcínami, alebo po prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacov. Potvrdenia o zaočkovaní a prekonaní ochorenia musia obsahovať QR kód.


Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským občanom v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 odporúčame obrátiť sa na lekára na bezplatnej linke 1247 (zo zahraničia +372 600 1247), ktorý im poskytne informácie o možnostiach vykonania testu. Občania môžu aj po vlastnom usúdení zdravotného stavu využiť súkromné testovacie laboratóriá SYNLAB alebo CONFIDO.

Po potvrdení nákazy na ochorenie COVID-19, je dotyčná osoba povinná spolupracovať s Radou pre zdravie a poskytnúť údaje pre určenie ďalších možných infikovaných osôb a následne dodržiavať povinnú 10-dňovú karanténu. O ukončení tejto karantény rozhoduje až vyhlásenie ošetrujúceho lekára. Ak došlo k blízkemu kontaktu s infikovanou osobou na COVID-19, platí pre dotyčného preventívna 10-dňová karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym výsledkom testu.

Pri pobyte v Estónsku sa odporúča stiahnutie aplikácie HOIA.

Zdroj: mzv.sk