FÍNSKO: Aktuálne podmienky vstupu do krajiny

21.Jún 2021 | 19:32
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: fínsko

Od 21. júna 2021 je možné cestovať do Fínska z krajín EÚ a schengenského priestoru bez obmedzení (vrátane turizmu) ak patríte do skupiny osôb, ktoré:

 • sú plne zaočkované a od 2. dávky uplynuli minimálne 2 týždne;
 • alebo prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 6 mesiacoch;
 • alebo prekonali COVID-19 a absolvovali prvú dávku očkovania minimálne 1 týždeň pred príchodom.

Uznávané sú všetky vakcíny schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA) a WHO.


Ak nespĺňate jednu z vyššie uvedených podmienok vstup cudzích štátnych príslušníkov do Fínska zostáva obmedzený a je povolený len v nasledujúcich prípadoch:

 • občania Fínska a ich rodinní príslušníci,
 • osoby s povolením na pobyt vo Fínsku (dlhodobý pobyt vo Fínsku je potrebné doložiť potvrdením o pobyte alebo výpisom z registra obyvateľov); samotná KELA kartička zo sociálnej poisťovne nemusí byť v niektorých prípadoch dostačujúca, úrady ju odporúčajú kombinovať napríklad s kópiou nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy – dôraz je kladený na preukázanie toho, že cestujúci skutočne býva vo Fínsku.
 • osoby prichádzajúce z pracovných dôvodov (povinnosť preukázania sa pracovnou zmluvou); pri sezónnych prácach musí zamestnávateľ vyplniť formulár, v ktorom zdôvodní nevyhnutnosť cesty. Vyplnený formulár je potrebné predložiť pri hraničnej kontrole.
 • zdravotnícky personál v súvislosti s plnením svojich povinností,
 • pracovníci nákladnej dopravy v súvislosti s plnením svojich povinností,
 • osoby študujúce vo Fínsku, návšteva rodiny, svadby, pohrebu, návšteva partnera na základe dlhodobého partnerského vzťahu; z rodinných dôvodov môžu do Fínska cestovať rodinní príslušníci, t. j. manželia (vrátane parterov žijúcich v spoločnej domácnosti a partnerov vo vzťahu na diaľku), deti, rodičia, starí rodičia, svokrovci, súrodenci, bratranci, sesternice, strýkovia a tety. Cestujúci musia preukázať účel cesty pozývacím listom, do ktorého odporúčame uviesť údaje o cestujúcom, účel cesty a kontaktné údaje osoby, ktorú cestujúci prichádza navštíviť.
 • zástupcovia zahraničných médií pri plnení svojich pracovných úloh,
 • skupiny osôb pôsobiacich v kultúre, športe a obchodu (pozývajúca strana musí požiadať o povolenie emailom priamo Fínsku pohraničnú stráž - [email protected]),
 • a v ďalších nevyhnutných prípadoch.

V prípade, že neviete určiť, či vaša cesta spadá do príslušnej výnimky, odporúčame kontaktovať priamo Fínsku pohraničnú stráž na [email protected] alebo na +358295420100, ktorá je jedinou autoritou oprávnenou záväzne interpretovať oficiálne zverejnené podmienky pre cestovanie do Fínska.

Uvedené opatrenia budú platné do 11. júla 2021.


Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe

Pri vstupe do Fínska je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť:

 • potvrdenie o plnom očkovaní (min. 2 týždne od druhej dávky),
 • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
 • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 a potvrdenie o očkovaní 1. dávkou (min. 1 týždeň pred príchodom).

Ak nespĺňate ani jednu z vyššie uvedených možností, tak ste povinní predložiť preukázanie dôvodu vstupu do Fínska (viď. Kto ma povolený vstup do Fínska)

a

 • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo antigénový test, nie starší ako 48 hodín,
 • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
 • alebo sa preukázať rezerváciou termínu prostredníctvom služby FINENTRY,
 • alebo nastúpiť do dobrovoľnej 14-dňovej karantény (viď. Karanténa).

Od 11. mája 2021 letecká spoločnosť Finnair akceptuje ako alternatívu k negatívnemu výsledku testu na COVID-19 predloženie očkovacieho preukazu, pričom očkovacia dávka musí byť podaná min. 21 dní pred odletom (spoločnosť akceptuje očkovací preukaz aj v prípade prijatia iba jednej dávky). Očkovací preukaz môže byť predložený v angličtine, francúzštine, nemčine, estónčine, švédčine, španielčine, ruštine alebo taliančine.


Karanténa

Po príchode do Fínska sa odporúča dodržiavať 14-dennú karanténu.

Od 1. októbra 2020 si môžu cestujúci z rizikových krajín skrátiť karanténu prostredníctvom podstúpenia jedného testu na COVID-19 na letisku bezprostredne po príchode do Fínska a následného druhého testu najskôr 72 hodín od príchodu. Prvý test na letisku je bezplatný, druhý test je bezplatný len prípade, ak ide o osobu s pobytom vo Fínsku, ktorá má príznaky ochorenia COVID-19. V ostatných prípadoch je potrebné kontaktovať súkromnú kliniku a rezervovať si termín na vykonanie druhého testu za poplatok. Výška poplatku je približne 240 eur (na jednotlivých klinikách sa mierne líši).

Druhý test a ani karanténa sa nevyžaduje, ak je pobyt vo Fínsku kratší než 72 hodín a cestujúci sa pri príchode do krajiny preukáže negatívnym testom na COVID-19, ktorý nie starší ako 72 hodín, alebo ak sa cestujúci po príchode preukáže lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacov.

Podrobnejšie informácie k podmienkam a pravidlám karantény sú k dispozícii v anglickom jazyku na internetovej stránke Fínskeho inštitútu zdravia (THL). Počas karantény sa osoba zdržiava v mieste, kde má zaistené svoje ubytovanie, nevyhnutné cesty sú povolené (napr. cesta k lekárovi).


Zaočkované osoby

Fínsky inštitút zdravia v súčasnosti neodporúča osobám, ktoré boli zaočkované, oslobodenie od testovania a karantény po príchode do Fínska. Odporúčaná individuálna karanténa je dobrovoľná. Lekári môžu rozhodnúť o povinnej karanténe v individuálnych prípadoch, ak sa to považuje za potrebné.


Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní alebo osoby, ktoré mali pozitívny test na COVID-19 pred minimálne 11 dňami majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe do Fínska.

Potvrdenie o prekonaní COVID-19 môže byť vo fínskom, švédskom alebo anglickom jazyku a musí obsahovať: vaše osobné údaje, meno a kontaktné údaje laboratória alebo zdravotníckeho pracovníka, ktorý vydal osvedčenie, čas odberu vzorky, typ testu (PCR alebo antigén) a výsledok testu (negatívny).

Na stiahnutie: vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19 (pdf; 107.53 KB)


Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Deti narodené v roku 2008 a neskôr sa nemusia podrobiť zdravotnej prehliadke, ani mať negatívny výsledok testu či nastúpiť do karantény.


Hraničné prechody

Hraničné priechody na fínsko-nórskej hranici sú otvorené od 9.00 do 21.00 hod.

Na fínsko-švédskej hranici sú hraničné priechody v Karesuvanto, Kolari, Muonio a Pello otvorené od 7.00 do 21.00 hod a hraničný priechod Tornio je otvorený 24/7.

Na ostatné hraničné priechody na fínsko-švédskych hraniciach sa obmedzenie nevzťahuje.

Na fínsko-ruskej hranici je hraničný priechod Vartius otvorený od 8.00 do 19.00 hod a hraničný priechod Niirala od 9.00 do 20.00 hod a hraničné priechody Nuijamaa a Vaalimaa sú otvorené od 9.00 hod do 20.00 hod. Hraničný priechod Imatra na fínskej-ruskej hranici je zatvorený.

Obmedzenia sa nevzťahujú na prepravu tovarov a ani na osoby, ktoré musia nutne prekročiť hranicu v inom než vyhradenom čase z neodkladných a nevyhnutných dôvodov.


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez Fínsko je povolený za účelom prepravy do domovského štátu, resp. štátu, kde má osoba nahlásený pobyt. V rámci pravidelnej leteckej dopravy je tranzit povolený, pričom cestujúci sú povinní zostať v tranzitnom priestore letiska. Tranzit nie je časovo obmedzený. Doprava trajektami medzi Fínskom a Estónskom je stabilná, platia však hygienické obmedzenia, napr. povinné odstupy, a vzhľadom na uvedené môže dochádzať k obmedzeniu kapacity trajektov.


Opatrenia v krajine

Počas pobytu vo Fínsku musia návštevníci dodržiavať všeobecné platné vládne a regionálne nariadenia. Fínska vláda definovala tri skupiny, do ktorých sú regióny zaradené v závislosti od šírenia epidémie: stabilná úroveň epidémie (18 regiónov), zrýchľujúca fáza epidémie (3 regióny: Uusimaa, vrátane hlavného mesta Helsinki, Kanta - Häme a Stredná Pohjanmaa) a fáza komunitného šírenia epidémie (od 16. júna 2021, nepatrí do tejto kategórie žiaden z regiónov). Jednotlivé regióny si môžu zavádzať vlastné opatrenia.

Aktuálne reštriktívne opatrenia:

 • Reštauračné zariadenia a bary sú od 19. apríla 2021 otvorené s obmedzenou kapacitou a otváracou dobou; obmedzenia sa líšia v závislosti od fázy šírenia epidémie. V regióne hlavného mesta (t.j. v mestách Helsinki, Vantaa, Espoo) je kapacita v baroch obmedzená na 75% bežnej kapacity, na reštaurácie sa obmedzenie kapacity nevzťahuje.
  Povolená otváracia doba pre reštaurácie a bary je od 5.00 do 23.00 hod..
  Zákaz predaja alkoholických nápojov je v platnosti medzi 22.00 a 7.00 hod..
 • Opatrenia v školských zariadeniach sa líšia v závislosti od regiónu. Od 12. apríla 2021 je v regióne hlavného mesta (t.j. v mestách Helsinki, Vantaa, Espoo) zrušená diaľková výučba.
 • Opatrenia verejných podujatí vo vnútorných a vo vonkajších priestoroch sa líšia v závislosti od fázy šírenia epidémie. V regióne hlavného mesta (t. j. v mestách Helsinki, Vantaa, Espoo) je kapacita verejných podujatí vo vnútorných priestoroch obmedzená na max. 10 účastníkov a vo vonkajších priestoroch na max. 50 účastníkov.
 • Vláda a Úrad verejného zdravotníctva odporúčajú nosenie rúšok vo verejnej doprave, v uzavretých priestoroch a v obdobných prípadoch, v ktorých nie je možné dodržať sociálny odstup. Povinné nosenie rúšok je zavedené vo vnútroštátnej vlakovej doprave a v mestskej doprave vo väčších mestách ako Helsinki, Turku alebo Tampere.
 • Vláda odporúča prácu z domu zamestnancom vo verejnom a v súkromnom sektore v čo najväčšom možnom rozsahu; odporúčanie bude opätovne prehodnotené 30. júna 2021.

Viac informácií o aktuálnych opatreniach v jednotlivých regiónoch nájdete na Fínskom inštitúte zdravia (pri niektorých regiónoch sú k dispozícii informácie iba vo fínčine).


Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským občanom v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 odporúčame bezodkladne vyhľadať možnosť testovania a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ďalšími osobami do obdržania negatívneho výsledku testu. Na test sa môžete objednať pomocou služby Finetry alebo telefonicky na koronavírusovej linke (+358 931 010 024, v čase od 8.00 do 18.00 hod., po 18.00 hod. volajte na lekársku linku 116 177. Okrem štátnych testovacích stredísk, môžu občania Slovenskej republiky využiť testovanie aj v súkromných laboratóriách. Upozorňujeme na vyššie poplatky za odobratie vzoriek na COVID-19.

Pri pobyte vo Fínsku sa odporúča stiahnutie aplikácie Koronavilkku.

Zdroj: mzv.sk