GRÉCKO - Aktuálne podmienky vstupu do krajiny

24.Apr 2021 | 14:25
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: grécko

Od 19. apríla nemusia povinnú 7-dňovú karanténu absolvovať cestujúci z krajín EÚ a Schengenského priestoru, USA, Spojeného kráľovstva, Spojených arabských emirátov, Srbska a Izraela, ak:

 • majú negatívny PCR test vykonaný menej ako tri dni (72 hodín) pred cestou, alebo -
 • majú potvrdenie o plnom zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19 v anglickom jazyku, v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania (teda od druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú vakcináciu) uplynulo 14 dní.


Online formulár

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile).

Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že online formulár musí byť vyplnený dôsledne, s aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu..) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla.

Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať a upravovať zadané údaje a nezodpovedajú za chybne vyplnené PLF formuláre pasažiermi.

Osoby s trvalým pobytom v Grécku musia aj pred odchodom do zahraničia vyplniť PLF formulár minimálne 24 hodín pred plánovanou cestou.

Pri vstupe do Grécka je tiež nutné počítať s testovaním prichádzajúcich osôb. Testovanie na ochorenie COVID-19 tzv. rapid testami (antigénové) je realizované na hraničných vstupoch hneď pri vstupe do krajiny (letisko) a testovaní cestujúci sa výsledok testu dozvedia do cca 15 minút. Ak je výsledok antigénového testu pozitívny, cestujúci musí zostať v karanténe celkovo 14 dní.

Elektronický formulár pre vstup do Grécka


Letecká doprava

Počas celoštátneho lockdownu zostávajú grécke letiská otvorené pre vnútroštátne aj medzinárodné lety.

Občania krajín mimo EÚ majú zákaz vstupu do Grécka (výnimku tvoria občania Austrálie, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Južnej Kórei, Thajska, Spojených Arabských Emirátov, Spojeného kráľovstva, Ruska a Izraela).

Letecké spoločnosti môžu pred odletom z uvedených krajín kontrolovať, či majú cestujúci negatívny test na COVID-19. V prípade, že cestujúci nepreukáže výsledkový list testu, môže mu byť odopreté nalodenie do lietadla.


Výnimku z tohto opatrenia majú občania Grécka, osoby s trvalým pobytom v Grécku a cestujúci z nevyhnutných pracovných dôvodov.

Od zavedenia lockdownu (7. novembra 2020) je vnútroštátna letecká doprava povolená iba z nasledujúcich dôvodov:

 • návrat k trvalému pobytu (bude sa vyžadovať doklad o pobyte, napríklad formulár daňového priznania E1)
 • zlúčenie rodiny
 • obchodné dôvody
 • zdravotné dôvody.


Cestná doprava

Občania SR môžu vstúpiť do Grécka pozemnou dopravou iba cez bulharsko-grécky hraničný priechod Kulata – Promachon, kde sa od všetkých cestujúcich vyžaduje predloženie negatívneho výsledku PCR testu na COVID-19, vykonaného max 72 hodín pred ich vstupom do Grécka. Osvedčenia musia byť napísané v anglickom jazyku a musia obsahovať meno, priezvisko a číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho. Výnimku z tejto povinnosti majú deti do 10 rokov. Hraničný priechod Kulata – Promachon je v čase od 23.00h do 7.00h pre cestujúcich autami a autobusmi uzatvorený. Pre kamióny obmedzenie neplatí.

Cez hraničné priechody Kakavia, Evzoni, Kipi (otvorené denne iba od 7.00 do 11.00) je povolený vstup len pre gréckych občanov, osoby s pobytom v Grécku alebo z mimoriadnych dôvodov (diplomatický personál, personál medzinárodných organizácií, vojenský personál, personál vykonávajúci humanitárnu pomoc, vedeckí pracovníci v zdravotníctve..). Na všetkých pozemných hraničných priechodoch sa vyžaduje negatívny výsledok PCR testu.

Výstup z Grécka sa je možný aj cez hraničný priechod Evzoni (Severné Macedónsko), ktorý je však denne v čase 23.00 - 07.00 hod. zatvorený. Osoby s trvalým pobytom v Grécku musia aj pred odchodom do zahraničia vyplniť PLF formulár minimálne 24 hodín pred plánovanou cestou.

V súvislosti s opatreniami gréckej vlády platnými počas celoplošného lockdownu a s tým spojeného zákazu vychádzania a prekračovania hraníc gréckych regiónov:

V prípade, že občan SR z nevyhnutných dôvodov plánuje cestu z miesta svojho prechodného pobytu v Grécku do krajiny svojho trvalého pobytu (SR), pričom použije ako dopravný prostriedok na gréckom území svoje osobné vozidlo, vnútroštátny let alebo loď, je potrebné, aby požiadal ešte pred cestou Veľvyslanectvo SR v Aténach o vydanie potvrdenia, v ktorom budú uvedené nasledovné údaje:

 • osobné údaje cestujúceho (+ meno otca a matky)
 • dátum a dôvod cesty, ak cestuje vozidlom - údaje o vozidle (druh a farba auta, evidenčné číslo vozidla), ak cestuje letecky – scan letenky, ak cestuje loďou – scan lodného lístka
 • adresu prechodného bydliska v Grécku
 • adresu trvalého pobytu v zahraničí
 • platný cestovný doklad (číslo, dátum vydania, doba platnosti)

Veľvyslanectvo SR v Aténach vydá predmetné potvrdenie a zašle ho žiadateľovi e-mailom.


Námorná doprava

Pri preprave osôb na trajekte platia striktné pravidlá upravené v zdravotných protokoloch –meranie telesnej teploty pasažierom pred nalodením, udržiavanie 1,5 m odstupu, povinnosť nosiť rúško (aj vo vonkajších priestoroch trajektu) a odovzdať vyplnený formulár. Nalodenie nebude povolené nikomu, kto prejaví príznaky COVID-19 alebo bol v kontakte s niekým infikovaným za posledných 14 dní - obidve podľa dotazníka. V kajute je možné ubytovať max 4 osoby ak ide o rodinných príslušníkov alebo zdravotne postihnuté osoby so sprievodom.

Trajekty môžu byť v Grécku prevádzkované až 80% maximálnej kapacity cestujúcich; lode, ktoré majú kajuty, môžu prepravovať 85% pôvodnej kapacity cestujúcich.


Opatrenia v krajine

Na celom území Grécka od 7. novembra 2020 až do odvolania platí tzv. lockdown:

 • obmedzenie vychádzania mimo domovov a pracovísk na absolútne minimum počas celých 24 hodín – v pracovných dňoch povolený rádius do 2 km od bydliska (povolené len na základe požiadania o výnimku formou SMS správy na číslo 13033* resp. písomným formulárom, alebo vystaveným potvrdením zamestnávateľa (viď viac info pod mapkou),
 • úplný zákaz vychádzania v čase od 21.00 do 05.00 hod. s výnimkou pohybu súvisiaceho s nočnou prácou alebo zo zdravotných dôvodov,
 • zákaz cestovania medzi regiónmi,
 • všetky verejné zhromaždenia sú zakázané,
 • otvorené sú potraviny, lekárne, benzínové stanice, novinové stánky,
 • maloobchodný predaj prebieha iba formou click-in-shop alebo click-away (po vopred dohodnutom termíne v konkrétnom obchode potvrdenom sms správou)
 • zatvorené ostávajú všetky múzeá, kiná, galérie, vnútorné telocvične,
 • výučba v základných, stredných aj vysokých školách prebieha dištančnou formou (okrem 3 najvyšších stredoškolských ročníkov),
 • nosenie rúška je povinné na celom území krajiny, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch (pokuta za porušenie povinnosti - 300 eur).
 • stretávanie sa je limitované na maximálne 9 osôb.

Od 22. marca je na celom území krajiny povolená prevádzka kaderníckych a kozmetických salónov, samozrejme iba po vopred dohodnutom termíne a za dodržiavania pravidiel telesného odstupu. Taktiež bolo povolené otvorenie exteriérových archeologických pamiatok a verejných parkov.

17. apríla je platná nasledujúca tzv. COVID-19 mapa, ktorá zobrazuje mieru rizika v regiónoch a obciach. Miera rizika je farebne rozlíšená podľa epidemiologickej záťaže každej oblasti do štyroch stupňov (oranžová, červená, bordová a čierna).

Zdroj: Grécka vládna webová stránka o COVID-19

*Osoby musia pri odchode z domova zaslať SMS správu na telefónne číslo 13033 (zasielanie SMS správ funguje iba pri použití gréckeho mobilného čísla).

1 je návšteva lekárne, lekára na základe dohody termínu
2 je nákup nevyhnutných potravín, ak nie je možné delivery
3 je banka, ak nie je možné vybaviť inak
4 je návšteva u chorého za účelom poskytnutia pomoci
5 je účasť na obrade (svadba, krstiny, pohreb a pod.) dodržaním predpísaných bezpečnostných opatrení
6 je vychádzka za účelom osobného cvičenia či venčenia psa (v pracovných dňoch iba v okruhu 2 km od bydliska bez možnosti použitia motorového prostriedku).

Vychádzka je možná až po obdržaní povolenia formou SMS. Na požiadanie je potrebné ju predložiť spolu s občianskym preukazom. Predmetné SMS nebudú platiť v dobe zákazu vychádzania: od 21.00 - 05.00h

V prípade, že občan SR plánuje návrat domov (na adresu trvalého pobytu na Slovensku) alebo z neodkladných dôvodov musí navštíviť veľvyslanectvo v Aténach (napr. za účelom vystavenia náhradného cestovného dokladu) a v tejto súvislosti bude prekračovať hranice gréckych regiónov počas celoplošného lockdownu, odporúčame vopred kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Aténach z dôvodu vystavenia potvrdenia o nevyhnutnosti zamýšľanej cesty.

Pokyny a formulár, ktorým je možné nahradiť SMS správu

Podmienky prepravy osôb v osobných vozidlách a taxíkoch:

V taxíku môžu byť prepravované iba 2 osoby + vodič. V osobných vozidlách môžu cestovať tri osoby vrátane vodiča (nariadenie sa nevzťahuje na maloleté deti a telesne postihnutých).

Zdroj: mzv.sk