GRÉCKO: Od 11. novembra 2020 vstup do krajiny len s negatívnym PCR testom

08.Nov 2020 | 18:40
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: grécko

Grécke hranice zostávajú otvorené aj počas celoplošného lockdownu, ktorý platí od 7. novembra – 30. novembra 2020. Od stredy 11. novembra je vstup na územie Grécka (či leteckou alebo pozemnou dopravou) povolený iba po predložení negatívneho PCR testu. PCR test nesmie byť starší viac ako 72 hodín.

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne (v deň príchodu do Grécka) osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile). Ak preprava začína skôr, ako v deň príchodu do Grécka, cestujúci môžu nastúpiť na cestu (napr. nastúpiť na palubu lietadla) po predložení potvrdzujúceho e-mailu.

Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že online formulár musí byť vyplnený dôsledne, s aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu..) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla.

 • Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať a upravovať zadané údaje a nezodpovedajú za chybne vyplnené PLF formuláre pasažiermi.
 • V systéme môže upravovať už odoslané údaje iba sám cestujúci ( po opätovnom zaregistrovaní sa do PLF formulára ) a to do momentu kým nie je vygenerovaný QR kód.


Pri vstupe do Grécka je nutné počítať s možným testovaním prichádzajúcich osôb. Testovanie na ochorenie COVID-19 je realizované hneď pri vstupe do krajiny (letisko, hraničný priechod) a testovaní cestujúci by mali na výsledok testu čakať (spravidla cca 24 hodín) v súlade s miestnymi usmerneniami v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo vstupnom formulári. V prípade, že je výsledok testu pozitívny, je testovaná osoba povinná podstúpiť 14-dňovú karanténu v určenom karanténnom zariadení. Porušenie karanténneho nariadenia sa trestá pokutou vo výške 5 000 eur.

Občania Grécka musia aj pred odchodom do zahraničia vyplniť PLF formulár minimálne 24 hodín pred plánovanou cestou. Nariadenie platí od 10. novembra 2020.


Letecká doprava

Počas celoštátneho lockdownu zostávajú grécke letiská otvorené pre vnútroštátne aj medzinárodné lety. Počas novembra však budú platiť zvýšené bezpečnostné opatrenia - vstup do krajiny umožnený iba po predložení negatívneho výsledku PCR testu na Covid-19, nie staršieho ako 72 hodín.

Viaceré lety z / do Thessaloník boli zrušené, v tejto súvislosti je potrebné kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť.

Stále platí dočasné obmedzenie letových spojení s Tureckom, Bulharskom a Rumunskom.

Občania krajín mimo EÚ majú zákaz vstupu do Grécka (výnimku tvoria občania Austrálie, Kanady, Gruzínska, Izraela, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Južnej Kórei, Thajska, Tuniska, Uruguaja a Spojených Arabských Emirátov (potrebný negatívny test na COVID-19).

Všetky lety medzi Gréckom a Albánskom a Gréckom a Severným Macedónskom sú prevádzkované iba cez medzinárodné letisko v Aténach.

Letecké spoločnosti môžu pred odletom z uvedených krajín kontrolovať, či majú cestujúci negatívny test na COVID-19. V prípade, že cestujúci nepreukáže výsledkový list testu, môže mu byť odopreté nalodenie do lietadla.

Výnimku z tohto opatrenia majú občania Grécka, osoby s trvalým pobytom v Grécku a cestujúci z nevyhnutných pracovných dôvodov.

Počas novembrového lockdownu je vnútroštátna letecká doprava povolená iba z nasledujúcich dôvodov:

 • návrat k trvalému pobytu (bude sa vyžadovať doklad o pobyte, napríklad formulár daňového priznania E1)
 • zlúčenie rodiny
 • obchodné dôvody
 • zdravotné dôvody.


Cestná doprava

Občania SR môžu vstúpiť do Grécka pozemnou dopravou iba cez bulharsko-grécky hraničný priechod Kulata – Promachon, kde sa od všetkých cestujúcich vyžaduje predloženie negatívneho výsledku PCR testu na COVID-19, vykonaného max 72 hodín pred ich vstupom do Grécka. Osvedčenia musia byť napísané v anglickom jazyku a musia obsahovať meno, priezvisko a číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho. Výnimku z tejto povinnosti majú deti do 10 rokov. Hraničný priechod Kulata – Promachon je v čase od 21.-00 h – 05.00 h pre cestujúcich autami a autobusmi uzatvorený. Pre kamióny obmedzenie neplatí.

Cez ostatné hraničné priechody je povolený vstup len pre gréckych občanov, osoby s pobytom v Grécku alebo z mimoriadnych dôvodov (diplomatický personál, personál medzinárodných organizácií, vojenský personál, personál vykonávajúci humanitárnu pomoc, vedeckí pracovníci v zdravotníctve..). Na všetkých pozemných hraničných priechodoch sa vyžaduje negatívny výsledok PCR testu.

Výstup z Grécka sa je možný aj cez hraničný priechod Evzoni (Severné Macedónsko), ktorý je však denne v čase 23:00-07:00 hod zatvorený.


Námorná doprava

Od 1. júla 2020 je povolený príchod lodí zo zahraničia do gréckych prístavov.

Pri preprave osôb na trajekte platia striktné pravidlá upravené v zdravotných protokoloch –meranie telesnej teploty pasažierom pred nalodením, udržiavanie 1,5 m odstupu, povinnosť nosiť rúško (aj vo vonkajších priestoroch trajektu) a odovzdať vyplnený formulár. Nalodenie nebude povolené nikomu, kto prejaví príznaky COVID-19 alebo bol v kontakte s niekým infikovaným za posledných 14 dní - obidve podľa dotazníka. V kajute je možné ubytovať max 4 osoby ak ide o rodinných príslušníkov alebo zdravotne postihnuté osoby so sprievodom.

Trajekty môžu byť v Grécku prevádzkované až 80% maximálnej kapacity cestujúcich; lode, ktoré majú kajuty, môžu prepravovať 85% pôvodnej kapacity cestujúcich.

Od 1. augusta 2020 môžu medzinárodné výletné lode ( cruise ships) zakotviť v 6 prístavoch po vstupe do Grécka (Pireus, Rodos, Heraklion, Volos, Korfu a Katakolo). Po ich prvom zakotvení budú môcť navštíviť akýkoľvek iný grécky prístav.


Opatrenia v krajine

Na celom území Grécka od 7. novembra do 30. novembra 2020 platí tzv. lockdown:

 • obmedzenie vychádzania mimo domovov a pracovísk na absolútne minimum (povolené len na základe požiadania o výnimku formou SMS správy na číslo 13033* resp. písomným formulárom, alebo vystaveným potvrdením zamestnávateľa alebo riaditeľmi základných a materských škôl)
 • úplný zákaz vychádzania v čase od 21.00-05.00 hod. s výnimkou pohybu súvisiaceho s nočnou prácou alebo zo zdravotných dôvodov,
 • zákaz cestovania medzi regiónmi,
 • všetky verejné zhromaždenia sú zakázané,
 • zatvorené zostanú všetky predajne okrem potravín, lekární, benzínových staníc, novinových stánkov,
 • zatvorené zostanú všetky múzeá, kiná, galérie, vnútorné telocvične, kaderníctva,
 • všetky stredné a vysoké školy prechádzajú na dištančnú výučbu (základné a materské školy zostávajú otvorené),
 • nosenie rúška bude povinné všade a na celom území krajiny.

*Osoby musia pri odchode z domova zaslať SMS správu na telef. č. 13033 (zasielanie SMS správ funguje iba pri použití gréckeho mobilného čísla).

1 je návšteva lekárne, lekára na základe dohody termínu
2 je nákup nevyhnutných potravín, ak nie je možné delivery
3 je banka, ak nie je možné vybaviť inak
4 je návšteva u chorého za účelom poskytnutia pomoci
5 je účasť na obrade (svadba, krstiny, pohreb a pod.) dodržaním predpísaných bezpečnostných opatrení
6 je vychádzka za účelom gymnastiky, venčenia psa a povolený je pre počet 1-2 osoby dodržaním 1,5m odstupu

Vychádzka je možná až po obdržaní povolenia formou SMS. Na požiadanie je potrebné ju predložiť spolu s občianskym preukazom. Predmetné SMS nebudú platiť v dobe zákazu vychádzania: od 21.00 - 05.00h

Podmienky prepravy osôb v osobných vozidlách a taxíkoch:

V taxíku môže byť prepravovaná iba 1 osoba + vodič. V osobných vozidlách môžu cestovať dve osoby vrátane vodiča (nariadenie sa nevzťahuje na maloleté deti a telesne postihnutých).

Aktualizované: 08.11.2020
Zdroj: mzv.sk