GRÉCKO: Povinné vyplnenie online formulára pred vstupom do krajiny

30.Jún 2020 | 14:20
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: grécko

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa bude od 1. júla 2020 vyžadovať vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF) najmenej 48 hodín pred vstupom do krajiny. Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

Do 24 hodín po odoslaní formulára dostane každý cestujúci osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile). Systém, po vyhodnotení nahlásených údajov, vyznačí, či sa má táto osoba pri vstupe do Grécka podrobiť testu na Covid-19 alebo nie. Testy budú realizované hneď pri vstupe do krajiny a testovaní cestujúci budú musieť na výsledok testu čakať v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo formulári.


Letecká doprava

Letecká osobná doprava zo zahraničia je v súčasnosti prijímaná výlučne na medzinárodných letiskách v Aténach a v Thessalonikách. Od 1.júla uvedie Grécko do prevádzky aj regionálne letiská na ostrovoch pre charterové lety zo zahraničia.


Cestná doprava

Od 1.júla sa otvoria aj hraničné priechody s Albánskom a Sev. Macedónskom pre cudzincov tranzitujúcich týmito krajinami. V súčasnosti platí, že občania SR môžu vstúpiť do Grécka autom iba cez Bulharsko.

Od 27. júna – 12.júla 2020 platí nové nariadenie č. 40381 zo dňa 27.06.2020, na základe ktorého sa zvyšuje počet osôb v osobných vozidlách nasledovne:

  • v osobných vozidlách do 7 miest na sedenie sa povoľujú 3 osoby a vodič
  • v osobných vozidlách od 8-9 miest na sedenie sa povoľuje 5 osôb a vodič
  • v uvedených prípadoch sa povoľuje vo vozidlách väčší počet osôb len, ak vo vozidle cestujú rodičia a ich deti. V prípade, že deti sú dospelé osoby je potrebné v prípade na požiadanie predložiť doklad o ich totožnosti

Pokuta za porušenie tohto nariadenia je vo výške 150 eur každej osobe vo vozidle.


Námorná doprava

Premávka trajektov z pevniny na grécke ostrovy bola obnovená 25. mája 2020. Pre prepravu osôb na lodi platia striktné pravidlá upravené v zdravotných protokoloch –meranie telesnej teploty pasažierom pred nalodením, sociálny dištanc 1,5 m, povinnosť nosiť rúško a odovzdať vyplnený formulár. Nalodenie nebude povolené nikomu, kto prejaví príznaky COVID-19 alebo bol v kontakte s niekým infikovaným za posledných 14 dní - obidve podľa dotazníka. V kajute je už možné ubytovať 2 osoby, 4-miestne kajuty sú vyhradené pre rodiny s deťmi alebo zdravotne postihnuté osoby so sprievodom. Trajekty budú prevádzkované pri maximálne 60% kapacite.

Od 1. júla sa obnoví osobná námorná doprava s Talianskom (trajekty) - začne prevádzka dvoch prístavov v Patrase a Igoumenitsi.

V uzavretých verejných priestoroch v MHD, taxi, nemocniciach atď.) je zároveň povinné nosenie ochranných rúšok - pokuta za nedodržiavanie opatrenia je 150 eur.

V krajine bolo zriadené pohotovostné telefónne číslo: 1135, ktoré slúži len na poskytovanie asistencie a odpovedí súvisiacich s novým koronavírusom.

Funguje aj call-centrum pre občanov regiónu Attika (telefónne číslo: +30 214-2142000), kde v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 lekári rôznych špecializácií, psychológovia a sociálni pracovníci poskytujú lekárske informácie a psychologickú podporu.

Zdroj: mzv.sk