HOLANDSKO: Od 10. júna 2021 je Slovensko zaradené do zoznamu bezpečných krajín

10.Jún 2021 | 18:54
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: holandsko

Od 10. júna 2021 sa zmiernili podmienky pri cestovaní zo Slovenska do Holandska. Slovensko je zaradené do zoznamu bezpečných krajín, nevyžaduje sa podmienka negatívneho testu a ani izolácie po príchode do krajiny akýmkoľvek typom dopravy. To isté platí aj pri tranzite, resp. prechode cez inú krajinu zo Slovenska – aj pri leteckej preprave z inej krajiny do Holandska (Česko, Nemecko, Rakúsko a Poľsko boli tiež zaradené do zoznamu bezpečných krajín).


Podmienky pre cestujúcich z rizikových krajín

Pri využití leteckej a lodnej prepravy do Holandska sa musia cestujúci, mimo predloženia potvrdenia o negatívnom molekulárnom teste (napr. PCR) na COVID-19, preukázať aj potvrdením o negatívnom rýchloteste (AG/LAMP) s platnosťou do 24 hodín pri nástupe do lietadla, na trajekt, alebo na loď.

Výnimky: ak má molekulárny test (napr. PCR) platnosť do 24 hodín pri nástupe, nevyžaduje sa potvrdenie o negatívnom rýchloteste. Výnimka platí pri zmene lietadiel v Holandsku – aj pri cestovaní z rizikovej oblasti/krajiny sa pri tranzite nevyžaduje predložiť potvrdenie o negatívnom teste. Pri ostatných druhoch dopravy (auto, vlak, autobus) do Holandska (vrátane tranzitu trvajúceho viac ako 12 hodín) sa musia cestujúci z rizikových krajín preukázať potvrdením o negatívnom molekulárnom teste (napr. PCR) na COVID-19 s platnosťou do 72 hodín pri vstupe do krajiny.

Povinnosť preukázať sa negatívnymi testami sa nevzťahuje na:

 • deti do 13 rokov;
 • cestujúcich z bezpečných krajín;
 • cezhraničných pracovníkov a cezhraničných študentov;
 • držiteľov diplomatického preukazu totožnosti vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Holandska;
 • držiteľov diplomatických pasov;
 • hlavy štátov a členov zahraničných vlád;
 • cestujúcich v leteckej doprave, ktorých cieľovou destináciou nie je Holandsko a ktorých let bol do Holandska presmerovaný v dôsledku nepredvídaných okolností;
 • jednotlivcov s cestovným príkazom NATO alebo s vízami NATO-2. a i.

Požiadavky na rýchlotest (AG/LAMP) na COVID-19
Potvrdenie o negatívnom rýchloteste (AG/LAMP):

 • je nevyhnutné mať ešte pred nástupom na palubu lietadla, trajektu, alebo lode;
 • musí mať platnosť do 24 hodín pri vstupe na palubu lietadla, trajektu alebo lode;
 • negatívny výsledok testu musí byť v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine, portugalčine, španielčine alebo holandčine.


Dokument sa kontroluje v 5 bodoch:

 • typ testu: musí ísť o rýchlotest (AG alebo LAMP);
 • výsledok testu: musí byť negatívny (alebo nezistený);
 • meno a priezvisko: v súlade s údajmi uvedenými v cestovnom pase alebo občianskom preukaze;
 • dátum a čas absolvovania testu: test s platnosťou do 24 hodín pri vstupe na palubu lietadla, trajektu, alebo lode (pre zamestnancov v doprave/logistike môže mať test platnosť do 24 hodín pri nástupe do lietadla, trajektu, alebo lode);
 • relevantný je čas odobratia vzorky, nie vyhotovenia potvrdenia;
 • informácia o medicínskom zariadení alebo laboratóriu, ktoré vykonalo test;
 • výsledok testu sa akceptuje v tlačenej a aj elektronickej podobe;
 • preklad výsledku testu je povolený iba ak má originálny podpis alebo pečiatku lekára alebo inštitúcie, ktorá test vykonala.

Výnimky z požiadavky predložiť negatívny výsledok rýchlotestu:

 • deti do 13 rokov;
 • cestujúci z bezpečných krajín;
 • cezhraniční pracovníci a cezhraniční študenti;
 • námorníci pracujúci na trajektoch, alebo lodiach (presné podmienky získajú od zamestnávateľov). Výnimky sa nevzťahujú na námorníkov na komerčných jachtách alebo rekreačných plavidlách;
 • cestujúci, ktorých cieľovou destináciou nie je Holandsko, ale v dôsledku nepredvídaných okolností bol ich let presmerovaný na letisko v Holandsku;
 • námorníci, ak cestujú za účelom výkonu práce. Výnimka sa nevzťahuje na námorníkov na komerčných jachtách a rekreačných plavidlách;
 • jednotlivci s cestovným príkazom NATO alebo s vízami NATO-2;
 • držitelia diplomatického preukazu totožnosti vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Holandska;
 • držitelia holandských diplomatických pasov a diplomatických pasov cudzích krajín;
 • hlavy štátov a členovia zahraničných vlád.

Požiadavky na molekulárny (NAAT) test na COVID-19
Potvrdenie o negatívnom molekulárnom teste:

 • je nevyhnutné mať ešte pred nástupom na palubu lietadla, vlak, autobus, alebo loď;
 • musí mať platnosť do 72 hodín pri vstupe do krajiny.

Dokument sa kontroluje v 5 bodoch:

 • typ testu: použitým testom musí byť molekulárny test (PCR, RT PCR, LAMP, TMA, alebo mPOCT) na Sars-Cov-2/COVID-19. Akýkoľvek iný typ testu, vrátane rýchlotestu, je neplatný;
 • výsledok testu: musí byť negatívny (alebo nezistený);
 • meno a priezvisko: v súlade s údajmi uvedenými v cestovnom pase alebo občianskom preukaze;
 • dátum a čas absolvovania testu: test s platnosťou do 72 hodín pri príchode do Holandska (relevantný je čas vykonania testu, nie vyhotovenia potvrdenia);
 • informácia o medicínskom zariadení alebo laboratóriu, ktoré vykonalo test;
 • výsledok testu sa akceptuje v tlačenej a aj elektronickej podobe;
 • preklad výsledku testu je povolený iba ak má originálny podpis alebo pečiatku lekára alebo inštitúcie, ktorá test vykonala.

Výnimky z požiadavky predložiť negatívny výsledok PCR testu:

 • deti do 13 rokov;
 • cestujúci z bezpečných krajín;
 • cezhraniční pracovníci a cezhraniční študenti;
 • jednotlivci, ktorí pracujú v sektore nákladnej dopravy, logistiky a ďalší dopravný personál. Patria sem vodiči nákladných vozidiel a pracovníci na kontajnerových lodiach, nákladných lodiach (napr. spracovanie rudy a uhlia), tankeroch (palivo a chemikálie) a rybárskych plavidlách. Ďalej jednotlivci pracujúci v energetickom sektore vrátane ropných a plynových plošín a pobrežných veterných fariem, offshore spoločností poskytujúcich služby v tomto sektore, členov leteckej posádky a posádky výletných lodí a trajektov, ak cestujú do Holandska za účelom výkonu práce;
 • námorníci, ak cestujú za účelom výkonu práce. Výnimka sa nevzťahuje na námorníkov na komerčných jachtách a rekreačných plavidlách;
 • jednotlivci s cestovným príkazom NATO alebo s vízami NATO-2;
 • držitelia diplomatického preukazu totožnosti vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Holandska;
 • držitelia holandských diplomatických pasov a diplomatických pasov cudzích krajín;
 • hlavy štátov a členovia zahraničných vlád.

Vymedzenie pojmu cezhraničný pracovník/študent

Cezhraničný pracovník/študent žije v členskom štáte EÚ, krajine schengenského priestoru alebo vo Veľkej Británii a pracuje/študuje/navštevuje školu v Holandsku/v členom štáte EÚ, krajine schengenského priestoru alebo vo Veľkej Británii a cestuje späť do miesta svojho bydliska najmenej 1x týždenne.

Doklad o štatúte cezhraničného pracovníka/študenta

Povinnosťou je preukázať sa:

 • dokladom o pobyte (napríklad nájomná zmluva alebo potvrdenie od mesta/obce);
 • dokladom o tom, kde je výkon práce/štúdia/návšteva školy (napríklad pracovná zmluva, vyhlásenie zamestnávateľa, doklad o zápise na univerzitu alebo inú školu alebo vyhlásenie univerzity alebo školy);
 • dokladom o cestovaní minimálne 1x týždenne podľa vyššie uvedenej informácie

Pravidlá pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 (medzinárodná preprava)

Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a ktoré nemôžu predložiť negatívny výsledok molekulárneho testu, môžu do Holandska pricestovať s predložením nasledovných dokumentov:

 • potvrdenie o pozitívnom výsledku molekulárneho testu (napr. PCR) na základe vzorky odobratej 2 až 8 týždňov pred vycestovaním;
 • potvrdenie o pozitívnom výsledku molekulárneho testu (napr. PCR) na základe vzorky odobratej najneskôr 72 hodín pred príchodom do Holandska;
 • potvrdenie o negatívnom výsledku rýchlotestu na základe vzorky odobratej max. 24 hodín pred nástupom na palubu lietadla, lode, alebo trajektu.


V prípade pozitívneho výsledku rýchlotestu, je nevyhnutné predložiť nasledovné dokumenty:

 • potvrdenie o pozitívnom výsledku molekulárneho testu (napr. PCR) na základe vzorky odobratej 2 až 8 týždňov pred vycestovaním;
 • potvrdenie o pozitívnom výsledku molekulárneho testu (napr. PCR) na základe vzorky odobratej najneskôr 72 hodín pred príchodom do Holandska;
 • potvrdenie (s podpisom a odtlačkom pečiatky lekára) o neinfekčnosti vydané do 72 hodín pri nástupe na palubu lietadla, lode alebo na trajekt.

Vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v krajine a riziko šírenia nových mutácií koronavírusu, holandská vláda dôrazne vyzýva na cestovanie do krajiny a v rámci krajiny iba v nevyhnutnom prípade a to predbežne do konca marca 2021. Hranice zostávajú otvorené.

Zoznam tzv. bezpečných krajín, z ktorých je možné vycestovať do Holandska bez povinností

Podmienky a pravidlá odporúčanej karantény a testovania v Holandsku


Podmienky tranzitu a odchodu

Letecká preprava / povinná cestovná dokumentácia

Podmienky leteckej prepravy do Holandska sú uvedené v prvej časti Podmienky vstupu do krajiny.

Aktuálne informácie letiska Schiphol

Aktuálne informácie letiska Eindhoven

Železničná / autobusová preprava

Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International.


Opatrenia v Holandsku

Holandsko 1. júna 2021 zaviedlo povinnú 10-dňovú karanténu, ktorá sa vzťahuje na vysoko rizikové krajiny (SR do tejto kategórie nespadá). Za nedodržiavanie karanténnych pravidiel hrozí pokuta vo výške 339 eur. Platí povinnosť nosenia ochrannej tvárovej masky vo vnútorných verejných priestoroch. Z povinnosti sú vyňaté osoby mladšie ako 13 rokov, pokuty za nedodržanie nosenia masky (osoby od 13 do 15 rokov: 38 eur; osoby od 16 rokov: 95 eur).

Najdôležitejšie opatrenia v krajine:

 • vykonávať prácu najmä z domu;
 • dodržiavať odstup 1,5 metra od cudzích osôb;
 • v prípade symptómov ochorenia COVID-19 zostať v domácej izolácii a nechať sa otestovať;
 • dodržiavať základné hygienické zásady;
 • povinnosť nosiť ochrannú tvárovú masku vo verejných vnútorných priestoroch;
 • v skupine sú povolené maximálne 4 cudzie osoby;
 • v domácnosti je možné prijať maximálne 4 cudzie osoby (mimo detí do 13 rokov) 1x denne.

Nové opatrenia platné sú dostupné na webovej stránke miestnej vlády. Viac informácií o regionálnych opatreniach je dostupných na webových stránkach bezpečnostných regiónov.


Zámorské územia Holandska

Cestovanie z ostrovov do Európy

Pri cestovaní z ostrovov neplatí zákaz vstupu do krajín EÚ pre držiteľov platných cestovných dokladov krajín EÚ.

Osoby s udeleným povolením na pobyt, ktoré nie sú držiteľmi cestovných dokladov krajín EÚ, podliehajú zákazu cestovania do a v EÚ, a preto nemôžu vstúpiť na územie EÚ, ak nepatria do žiadnej kategórie výnimiek.

Cestovanie na ostrovy

Aruba - Pri vstupe na Arubu sa vyžaduje potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu na COVID-19. Všetci cestujúci sa musia zaregistrovať online. Elektronický registračný proces (ED karta) zahŕňa päť krokov. Pred začiatkom procesu je potrebné si pripraviť platný cestovný pas a platnú e-mailovú adresu. Cestujúci z rizikových krajín, zákazníci JetBlue, majú možnosť využiť pred vstupom na ostrov domáci test na báze slín od certifikovaného výrobcu, nie je nevyhnutné vykonať PCR test.

Aruba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19


Curaçao - Pri vstupe na ostrov z rizikových krajín sa vyžaduje predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku PCR a AG testu na COVID-19 s platnosťou do 72 hodín. Registrácia sa už nevyžaduje

Curaçao - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19


St. Maarten - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Pokyny medzinárodného letiska princeznej Juliany (letisko SXM)

St. Maarten - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19


Bonaire - Cestujúci na Bonaire musia najneskôr 72 hodín pred odletom vyplniť online zdravotné vyhlásenie. Po príchode majú povinnosť sa týmto formulárom preukázať (vytlačený alebo digitálna kópia v telefóne) zamestnancovi verejného zdravotníctva.

Cestujúci vo veku od 13 rokov sa musia pri príchode preukázať negatívnym výsledkom PCR testu do 72 hodín a výsledkom AG testu do 24 hodín, alebo tieto 2 testy nahradiť 1 potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu do 24 hodín. Každý, kto sa pri príchode nepreukáže týmto výsledkom, bude v súlade s mimoriadnym nariadením úradu verejnej správy Bonaire 10 dní umiestnený do izolácie na vlastné náklady na mieste určenom guvernérom ostrova.

Bonaire - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19


Saba - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Saba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19


St. Eustatius

Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

St. Eustatius - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

Zdroj: mzv.sk