HOLANDSKO - Zmena podmienok vstupu do Holandska a zámorských území od 29. decembra 2020

29.Dec 2020 | 18:50
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: holandsko aruba bonaire curacao Svätý Martin

Od 29. decembra 2020 polnoci platí povinnosť pre všetkých cestujúcich vrátane občanov EÚ/Schengenu, po príchode do Holandska z tzv. rizikových krajín (aj po príchode zo SR) pri využití leteckej prepravy, pri ceste vlakom, autobusom alebo loďou, predložiť potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste na COVID-19 nie staršie ako 72 hodín pri vstupe do krajiny.

Výnimkou sú osoby mladšie ako 13 rokov. Negatívny výsledok testu musí byť v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine alebo holandčine.

Predloženie potvrdenia o vykonanom negatívnom RT-PCR teste na COVID-19 nenahrádza dôrazne odporúčanú 10-dňovú karanténu a podstúpenie testu na COVID-19 v prípade príznakov ochorenia po príchode do krajiny.

Holandská vláda zaviedla od 15. decembra 2020 predbežne do 19. januára 2021 obmedzenie pohybu. Vzhľadom na aktuálnu veľmi nepriaznivú epidemiologickú situáciu v krajine, ktorá sa naďalej zhoršuje, holandská vláda dôrazne vyzýva na cestovanie do krajiny a v rámci krajiny iba v nevyhnutnom prípade a to predbežne do polovice marca 2021. Hranice zostávajú otvorené.

Podmienky a pravidlá odporúčanej karantény a testovania v Holandsku


Podmienky tranzitu a odchodu

Letecká preprava / povinná cestovná dokumentácia

Všetci cestujúci vo veku 13 rokov a starší, ktorí cestujú na holandské letiská z tzv. rizikových krajín (vrátane občanov EÚ/Schengenu) musia od 29. decembra 2020 polnoci predložiť potvrdenie o vykonanom negatívnom RT-PCR teste na COVID-19 nie staršie ako 72 hodín pri vstupe do krajiny.

Pri využití leteckej dopravy treba mať okrem potvrdenia k dispozícii aj vyplnené potvrdenie o zdravotnom stave.

Informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19 na webovej stránke letiska Schiphol

V prípade absencie potvrdenia o negatívnom PCR teste na COVID-19 nebude cestujúcemu umožnený vstup na palubu lietadla. Cestujúci z Islandu sa v súčasnosti nemusia potvrdením preukázať.

Negatívny výsledok testu musí byť v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine alebo holandčine.

Dokument sa kontroluje v 5 bodoch:

 • typ testu: musí ísť o PCR test na Sars-Cov-2/COVID-19. Akýkoľvek iný typ testu, vrátane rýchlotestu, je neplatný;
 • výsledok testu: musí byť negatívny (alebo nezistený);
 • meno a priezvisko: v súlade s údajmi uvedenými v cestovnom pase alebo občianskom preukaze;
 • dátum a čas absolvovania testu: test s platnosťou do 72 hodín pri príchode do Holandska (relevantný je čas vykonania testu, nie vyhotovenia potvrdenia);
 • informácia o medicínskom zariadení alebo laboratóriu, ktoré vykonalo test.

Povinnosť predložiť potvrdenie nemajú napr. osoby pracujúce v logistike, námorníci, ktorí cestujú pri výkone svojich povinností a podobne.

Všetci cestujúci vo veku 13 rokov a starší, ktorí cestujú na holandské letiská a z holandských letísk z tzv. menej rizikových krajín, musia mať pred vstupom na palubu lietadla formulár na kontrolu zdravotného stavu. Cestujúci, ktorí nahlásia príznaky podobné COVID-19, nebudú môcť do lietadla nastúpiť.

Formulár na kontrolu zdravotného stavu je možné skontrolovať pri vstupe na letisko a v samotnej budove letiska. Na cieľovom letisku budú cestujúci náhodne vybraní a požiadaní, aby formulár predložili.

Aktuálne informácie letiska Schiphol

Aktuálne informácie o COVID-19 na webovej stránke letiska v Rotterdame

Aktuálne informácie letiska Eindhoven

Železničná / autobusová preprava

Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International.


Opatrenia v Holandsku

V krajine platí od 15. decembra 2020 predbežne do 19. januára 2021 obmedzenie pohybu. Práca z domu zostáva normou. Vláda odporučila domácnostiam prijímať 2 osoby denne od 13 rokov. Výnimka platí 24., 25. a 26. decembra. 2020, kedy je možné prijať najviac 3 osoby denne, s výnimkou detí do 13 rokov. Pre exteriér platí veľkosť skupiny maximálne dvoch osôb, a to aj počas Vianoc.

Platí povinnosť nosenia ochrannej tvárovej masky vo vnútorných verejných priestoroch. Z povinnosti sú vyňaté osoby mladšie ako 13 rokov, pokuty za nedodržanie nosenia masky (osoby od 13 do 15 rokov: 38 eur; osoby od 16 rokov: 95 eur).


Najdôležitejšie opatrenia v krajine:

 • vykonávať prácu najmä z domu;
 • dodržiavať odstup 1,5 metra od cudzích osôb;
 • v prípade symptómov ochorenia COVID-19 zostať v domácej izolácii a nechať sa otestovať;
 • dodržiavať základné hygienické zásady;
 • vyhýbať sa veľkým skupinám ľudí a cestovať najmä mimo dopravnej špičky;
 • hromadné podujatia sú zakázané (mimo protestov, organizácií trhov a podobne);
 • minimalizovať cestovanie v rámci krajiny a do rizikových oblastí v zahraničí;
 • odporúčanie nosiť ochrannú tvárovú masku vo verejných vnútorných priestoroch;
 • v skupine sú povolené maximálne dve cudzie osoby;
 • v domácnosti je možné prijať maximálne dve cudzie osoby (mimo detí do 13 rokov) 1x denne s výnimkou 24., 25. a 26. decembra. 2020, kedy je možné prijať najviac 3 osoby 1x denne;
 • podniky s licenciou na stravovanie (kaviarne, reštaurácie, bary) zostávajú zavreté;
 • platí zákaz predaja alkoholu a mäkkých drog od 20.00 do 7.00h.

Nové opatrenia platné od 14. októbra 2020 sú dostupné na webovej stránke miestnej vlády. Viac informácií o regionálnych opatreniach je dostupných na webových stránkach bezpečnostných regiónov.

Práca polície, ukladanie pokút a dodržiavanie opatrení v zamestnaní

 • v osobných vozidlách je nevyhnutné dodržiavať 1,5 metrový odstup medzi cudzími osobami (v 5-miestnom vozidle nemôžu sedieť viac ako 4 cudzie osoby),
 • v zamestnaní je nevyhnutné dodržiavať odstup 1,5 metra. Nedodržiavanie tohto nariadenia je možné nahlásiť Inšpektorátu práce (SZW) pomocou elektronického formulára;
 • vo vozidlách sprostredkovaných pracovnými agentúrami/zamestnávateľmi prepravujúcich zamestnancov/sezónnych pracovníkov je nevyhnutné dodržiavať odstup 1,5 metra. Nedodržiavanie nariadenia je tiež možné nahlásiť Inšpektorátu práce (SZW) pomocou elektronického formulára;
 • polícia z dôvodu krízového obdobia výrazne zredukovala osobné podávanie podnetov (napríklad hlásenie strát/odcudzení dokladov, ŠPZ značiek a ďalších), je to možné iba v naliehavých prípadoch. Nahlásiť udalosť je možné cez elektronický formulár alebo telefonicky: 0900-8844. V prípade núdzovej situácie: 112.


Zámorské územia Holandska

Cestovanie z ostrovov do Európy

Pri cestovaní z ostrovov neplatí zákaz vstupu do krajín EÚ pre držiteľov platných cestovných dokladov krajín EÚ. Osoby s udeleným povolením na pobyt, ktoré nie sú držiteľmi cestovných dokladov krajín EÚ, podliehajú zákazu cestovania do a v EÚ, a preto nemôžu vstúpiť na územie EÚ, ak nepatria do žiadnej kategórie výnimiek.

Cestovanie na ostrovy

Aruba - Pri vstupe na Arubu sa vyžaduje potvrdenie o negatívnom PCR teste na COVID-19. Všetci cestujúci sa musia zaregistrovať online. Elektronický registračný proces (ED karta) zahŕňa päť krokov. Pred začiatkom procesu je potrebné si pripraviť platný cestovný pas a platnú e-mailovú adresu. Cestujúci z rizikových krajín, zákazníci JetBlue, majú možnosť využiť pred vstupom na ostrov domáci test na báze slín od certifikovaného výrobcu, nie je nevyhnutné vykonať PCR test.

Curaçao - Po príchode na ostrov zo SR, alebo Holandska, je nevyhnutné dodržať 10-dňovú izoláciu a zaregistrovať sa prostredníctvom stránky gobiernu.cw/reisverificatie. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na ostrove, sa od 16. novembra 2020 sprísnili podmienku vstupu na ostrov a tiež pravidlá na ostrove. Zaviedla sa povinnosť nosenia ochrannej tvárovej masky vo verejných vnútorných priestoroch a tiež je obmedzený počet ľudí v skupine vo vnútorných a vonkajších priestoroch, maximálny počet sú 4 osoby. Obmedzený režim prijali aj podniky s licenciou na stravovanie na prijímanie hostí a poskytovatelia kultúrnych podujatí.

St. Maarten - Pred príchodom na ostrov je nevyhnutné vyplniť formulár o zdravotnom stave (je to potrebné vykonať elektronicky 72 hodín pred príchodom). Na ostrov je nevyhnutné cestovať s ochrannou tvárovou maskou a dezinfekciou rúk.

Bonaire - Cestujúci na Bonaire musia 48 hodín pred odletom vyplniť online zdravotné vyhlásenie. Po príchode majú povinnosť sa týmto formulárom preukázať (vytlačený alebo digitálna kópia v telefóne) zamestnancovi verejného zdravotníctva.

Cestujúci vo veku od 13 rokov sa musia pri príchode preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 s platnosťou menej ako 72 hodín. Každý, kto sa pri príchode nepreukáže týmto výsledkom, bude v súlade s mimoriadnym nariadením úradu verejnej správy Bonaire 10 dní umiestnený do izolácie na vlastné náklady na mieste určenom guvernérom ostrova.
Cestujúci zo Saba a St. Eustatius majú výnimku, môžu cestovať bez PCR testu. Je však potrebné, aby vyplnili online zdravotné vyhlásenie, najlepšie 48 hodín pred odletom.

Saba - Pri cestovaní na Saba je nevyhnutné sa zaregistrovať prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]. Turizmus nie je povolený. Cestujúci z Európy, Kanady, Bonaire, Curaçaa a St. Eustatius musia byť v izolácii 14 dní po príchode na Saba. Cestujúci z vysoko rizikových krajín, ako sú USA, Dominikánska republika, Sint Maarten a Aruba, idú do miesta určeného guvernérom a musia pred príchodom absolvovať PCR test na COVID-19.

St. Eustatius

Každý, kto chce vstúpiť na St. Eustatius zo stredne alebo vysoko rizikovej krajiny (aj krajiny EÚ), musí požiadať o vstup e-mailom na adresu [email protected]. E-mailová žiadosť musí obsahovať dôvod návštevy, plánovaný dátum vstupu, meno a priezvisko, dátum narodenia, národnosť a miesto pobytu za posledných 14 dní. Žiadosť o vstup je potrebné doručiť najmenej 72 hodín pred plánovaným dátumom príchodu. Odpoveď žiadateľovi sa predpokladá do 48 hodín od prijatia žiadosti.

Zdroj: mzv.sk