Hongkong - Aktuálne cestovné obmedzenia

29.Júl 2020 | 18:45
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: hongkong

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje občanov Slovenskej republiky a cestujúcu verejnosť, že v súvislosti so šírením koronavírusového ochorenia COVID-19 prijal Hongkong dočasné sprísnenie cestovných obmedzení.

  • Osobám, ktoré nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt a počas ostatných 14 dní navštívili provinciu Hubei, nebude umožnený vstup.
  • Osobám, ktoré nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt a prichádzajú zo zahraničia letecky, nebude umožnený vstup.
  • Osobám, ktoré nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt a prichádzajú z pevninskej časti Čínskej ľudovej republiky, Macaa alebo Taiwanu, nebude umožnený vstup v prípade, že boli počas ostatných 14 dní v zahraničí.


Letecký tranzit v rámci Hong Kong International Airport je možný aj v prípade, že jeden let zabezpečuje viacero rôznych komerčných leteckých prepravcov za predpokladu, že pasažieri absolvujú check-in a odbavenie batožiny až po konečnú destináciu v mieste prvého odletu.

Osoby, ktoré v deň príletu do Hongkongu alebo počas ostatných 14 dní pred príletom do Hongkongu navštívili Bangladéš, Indiu, Indonéziu, Pakistan, Filipíny, Južnú Afriku, Kazachstan a Spojené štáty americké, musia predložiť:

  • Certifikát v anglickom alebo čínskom jazyku vydaný laboratóriom alebo zdravotníckym zariadením a potvrdzujúci, že pasažier podstúpil test na nukleovú kyselinu 72 hodín pred plánovaným odletom a že výsledok testu je negatívny.
  • Originálnu verziu správy o vykonanom teste vydanú laboratóriom alebo zdravotníckym zariadením obsahujúcu identifikátor (číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu) pasažiera.
  • Potvrdenie v anglickom alebo čínskom jazyku vydané vládou štátu, v ktorom sa nachádza laboratórium alebo zdravotnícke zariadenie a že ide o inštitúciu oprávnenú vykonať test.
  • Rezerváciu hotela v Hongkongu v anglickom alebo čínskom jazyku na dobu minimálne 14 dní odo dňa príletu.


Osoby prichádzajúce z pevninskej časti Čínskej ľudovej republiky, Macaa alebo Taiwanu bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt, sa budú musieť podrobiť povinnej 14 dňovej karanténe v domácom prostredí alebo v určenom zariadení. Z imigračných obmedzení a karanténnych opatrení môžu byť v odôvodnených prípadoch vyňaté:

  • osoby vlastniace v Hongkongu firmu s platnou obchodnou registráciou podľa špecifických ustanovení;
  • najviac dve osoby pracujúce pre takúto firmu;
  • iné osoby pracujúce v stavebníctve, školstve, právnických profesiách alebo v medicínskom prostredí podľa špecifických ustanovení.


Osoby, ktoré navštívili počas uplynulých 14 dní Peking a vstúpia do Hongkongu prostredníctvom pozemných kontrolných bodov, musia mať potvrdenie o negatívnom teste na nukleovú kyselinu nie staršom než 7 dní.

Informácie na webovej stránke vlády Hongkongu – osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky nabáda občanov Slovenskej republiky, aby využili dobrovoľnú elektronickú registráciu prostredníctvom webovej stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu: +8613911792084; Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji: +86 13641903630; Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Hongkongu: +85224844568; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421259785978.

Zdroj: mzv.sk