INDONÉZIA: Pozastavenie vydávania všetkých druhov víz až do odvolania

24.Sep 2021 | 19:45
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: indonézia

V nadväznosti na výskyt nových mutácií vírusu SARS-CoV-2 indonézska vláda prijala dodatočné opatrenie na zamedzenie vstupu a tranzitu cudzincov do krajiny. Všetky typy oslobodenia od vízovej povinnosti, vrátane on-arrival víz, sú až do odvolania pozastavené.

Každý cudzí štátny príslušník, ktorý chce vstúpiť na územie Indonézie, musí požiadať o vízum prostredníctvom sponzora (občana Indonézie alebo indonézskej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za aktivity pozývanej osoby počas pobytu na území Indonézie) elektronicky cez webovú stránku Imigračného úradu Indonézie. Okrem bežných náležitostí je potrebné k žiadosti priložiť aj vyhlásenie, že sa žiadateľ zaväzuje dodržiavať všetky zdravotné opatrenia prijímajúcej krajiny. Platba za víza aj samotné schvaľovanie prebieha online a vízum je zaslané na e-mail žiadateľa – aktuálne nie je teda nutné navštíviť Veľvyslanectvo Indonézie v Bratislave.

Cestujúci do Indonézie, buď priamo alebo tranzitom cez inú krajinu, sú povinný vyplniť elektronické tlačivo o zdravotnom stave (cez aplikáciu the International e-HAC Indonesia.), ktoré predložia na kontrolnom stanovišti spoločne s potvrdením o vakcinácii proti COVID-19 (s výnimkou detí do 12 rokov) resp. lekárskym potvrdením, že zo zdravotných dôvodov nemôžu podstúpiť očkovanie a negatívnym výsledok testu RT-PCR (v rátane detí bez vekových ohraničení), ktorý vykonajú v krajine pôvodu najviac 3x24 hodín pred časom odletu. Ak opätovné vyšetrenie RT-PCR po príchode do Indonézie preukáže negatívny výsledok, cudzí štátni príslušníci vykonajú karanténu v hoteli určenom vládou Indonézskej republiky po dobu 8 dní na vlastné náklady. Ak opätovný RT-PCR test po príchode preukáže pozitívny výsledok, cudzí štátni príslušníci budú ošetrení v odporúčanej nemocnici na vlastné náklady. Na 7. deň karantény budú cudzí štátni príslušníci opätovne vyšetrení pomocou testu RT-PCR. Ak výsledok testu ukáže negatívny výsledok, cudzím štátnym príslušníkom je povolené pokračovať do cieľovej destinácie. Miestne autority aj v takomto prípade odporúčajú vykonanie celkovo 14-dňovej individuálnej karantény a vyžadujú dodržiavanie preventívnych opatrení. 14-dňová karanténa sa vzťahuje na vybrané krajiny z ktorých cudzinci prichádzajú, SR však medzi nepatrí.

Vláda Indonézie si ponecháva právo zákazu vstupu občanov krajín s vysokým nárastom prípadov COVID-19. Zoznam týchto krajín sa obnovuje každých 14 dní.


Cestovanie v rámci krajiny

Nosenie rúška na všetkých verejných priestranstvách, vrátane dopravných prostriedkov, je povinné. Indonézske autority pristúpili k prijatiu viacerých reštrikcií v oblasti vnútroštátnej leteckej, lodnej, cestnej a vlakovej dopravy. Pre presuny v krajine letecky, trajektom či pozemne je vo väčšine prípadov nutné mať aspoň prvú dávku očkovania proti COVID-19, absolvovať COVID-19 test a vyplniť aplikáciu the International e-HAC Indonesia. Odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy a vstupu do oblasti, keďže tie sa spravidla líšia. Aktuálne vo vybraných regiónoch či častiach veľkých aglomerácií platia dodatočné reštriktívne opatrenia. V krajine prebieha aj vakcinácia cudzincov s prechodným alebo trvalým pobytom na území Indonézie. Získané certifikáty o očkovaní je potrebné nahrať do sledovacej aplikácie PeduliLindungi.


Podmienky zotrvania v krajine a odchodu z krajiny

13. júla 2020 došlo k znovu otvoreniu služieb domácich imigračných úradov. Od tohto dátumu majú možnosť cudzinci požiadať o predĺženie vybraných kategórií víz. V tejto súvislosti odporúčame slovenským občanom, ktorí sa zdržiavajú na území Indonézie, aby sa čo najskôr obrátili na príslušný lokálny imigračný úrad. Žiadatelia o telex vízum (tzv. VITAS alebo Visitor´s visa), ktorí sa nachádzajú v Indonézii môžu požiadať o jeho predĺženie aj online.

Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Indonézii plánujú využiť lokálnu alebo medzinárodnú dopravu, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy.

Pri odchode z krajiny z Jakarty nie je potrebné mať doklad o vakcinácii proti COVID-19. Tento doklad je však potrebné mať v prípade cestovania lietadlom v rámci z iných častí Indonézie.

Zdroj: mzv.sk