ÍRSKO: Aktuálne podmienky vstupu a opatrenia v krajine

20.Júl 2021 | 10:36
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: írsko

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia, do krajiny je voľný vstup, avšak pri vstupe majú všetci cestujúci (s výnimkou cestujúcich zo Severného Írska) povinnosť predložiť

  • potvrdenie o absolvovaní očkovania,
  • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, nie staršie ako 6 mesiacov,
  • alebo negatívny PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.


Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Všetci cestujúci prichádzajúci do Írska sú povinní vyplniť formulár s osobnými údajmi (tzv. Passenger Locator Form). V prípade nevyplnenia im hrozí pokuta do výšky 2 500 eur, alebo odňatie slobody až do 6 mesiacov.

Vo formulári je nutné uviesť jednu z nasledujúcich možností cestovania do krajiny:

  • potvrdenie o absolvovaní očkovania
  • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršieho ako 6 mesiacov
  • alebo negatívny PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odchodom


Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe (pred nástupom do lietadla)?

Pri vstupe do Írska majú všetci cestujúci zo zahraničia (s výnimkou cestujúcich zo Severného Írska) povinnosť predložiť potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo negatívny/„nezistený" PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.

Antigénové alebo iné typy testov Írsko neakceptuje.

Výnimku majú pracovníci v medzinárodnej doprave, pri výkone práce, deti do a vrátane 6 rokov, cestujúci, ktorí cestujú do Írska z urgentných zdravotných dôvodov a cestujúci, ktorí iba tranzitujú, pričom počas tranzitu neopustia letisko alebo prístav.

Cestujúci musia predložiť jeden z potrebných dokumentov pred nástupom na palubu lietadla, alebo nalodením sa na loď a taktiež následne imigračnému pracovníkovi v Írsku. Ak cestujúci príde do krajiny bez potvrdenia o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19, či negatívneho/ "nezisteného" testu, hrozí mu pokuta do výšky 2500 eur, alebo odňatie slobody až do 6 mesiacov, prípadne oboje. Cestujúci bez negatívneho testu budú tiež umiestnení do štátnej karantény, platenej cestujúcim.

Písomné potvrdenie o negatívnom/ „nezistenom" RT-PCR teste je potrebné si uchovať po dobu 14 dní od príchodu do Írska.

Aké sú podmienky pre deti?

Deti vo veku od 12 do 17 rokov, ktoré nemajú platný doklad o očkovaní alebo prekonaní COVID-19, musia predložiť negatívny PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.

Deti akéhokoľvek veku, ktoré cestujú v sprievode očkovanej alebo uzdravenej dospelej osoby, po príchode nebudú musieť absolvovať karanténu. Ak je aspoň pre jednu dospelú osobu nariadená domáca izolácia, vzťahuje sa aj na deti, ktoré s danou osobou cestovali.


Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19?

Potvrdenie o negatívnom alebo „nezistenom" RT-PCR teste nesmie byť staršie viac ako 72 hodín pred príchodom. Test musí byť v anglickom jazyku na meno cestujúceho, musí obsahovať presný čas vyhotovenia testu a informáciu o laboratóriu, ktoré test vykonalo.


V akom prípade je povinná karanténa?

Cestujúci z EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom, nie sú povinní absolvovať karanténu.

Pre krajiny mimo EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, je zavedený tzv. mechanizmus núdzovej brzdy. K týmto krajinám je zaradené aj Spojené kráľovstvo. Podmienky cestovania z týchto krajín nájdete na stránke írskej vlády.

Testovanie je tiež možné v súkromných spoločnostiach, napr. na letiskách v Dubline, Limericku a Corku, ale už aj v štátnych bezplatných testovacích centrách. Doplňujúce informácie k testovaniu poskytne všeobecný lekár.

Všetci cestujúci, ktorí boli počas uplynulých 14 dní v jednej z rizikových krajín Kategórie 2 (pričom z EÚ sa na zozname aktuálne nenachádza žiadna krajina, z iných krajín napr. aj India, Južná Afrika, Rusko) musia po príchode do Írska povinne absolvovať platenú štátnu karanténu v určených hoteloch. To sa vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí cez tieto krajiny aj len tranzitujú, hoci aj bez opustenia letiska alebo prístavu.

Platenú hotelovú karanténu musia povinne absolvovať aj cestujúci, ktorí prídu do Írska bez negatívneho alebo „nezisteného" RT-PCR testu nie staršieho ako 72 hodín pred príchodom do Írska.

Zoznam sa pravidelne aktualizuje, preto je potrebné skontrolovať si aktuálny zoznam krajín Kategórie 2 pred príchodom do Írska.

Ubytovanie v hotelovej karanténe stojí pre jednu dospelú osobu na 12 nocí 1875 eur, vrátane raňajok, obeda a večere, testovania, lekárskej starostlivosti a ostatných služieb. Druhá osoba, alebo dieťa nad 12 rokov zaplatí 625 eur, deti vo veku 4 – 12 rokov zaplatia 360 eur a deti do 3 rokov nebudú platiť nič. V cene je zahrnuté testovanie na 1. a na 10. deň po príchode. Ak bude druhý test negatívny, cestujúci môže karanténu opustiť a zvyšok karantény stráviť v domácom prostredí.

Pozrite si podmienky štátnej hotelovej karantény a jednotlivé výnimky.


Podmienky vstupu pre očkované osoby

Cestujúci z EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, ktorí predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania, nie sú povinní absolvovať karanténu.

Podmienky cestovania pre krajiny mimo EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, (vrátane Spojeného kráľovstva) nájdete na stránke írskej vlády.


Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Cestujúci z EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, ktorí predložia potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, nie sú povinní absolvovať karanténu.

Podmienky cestovania pre krajiny mimo EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, (vrátane Spojeného kráľovstva) nájdete na stránke írskej vlády Írska.


Hraničné priechody

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia, do krajiny je voľný vstup, avšak pri vstupe majú všetci cestujúci (s výnimkou cestujúcich zo Severného Írska) povinnosť predložiť potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.


Podmienky tranzitu

Aj cestujúci, ktorí cez Írsko len tranzitujú (opustia pri tom letisko, alebo prístav), majú povinnosť predložiť potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny alebo „nezistený" RT-PCR test.


Cestovanie v rámci krajiny

Od 10. mája je povolené cestovať v rámci celej krajiny bez obmedzení. Verejná doprava funguje na 50% kapacite obsadenosti miest.


Opatrenia v krajine

Sú otvorené golfové a tenisové kluby, ZOO, kultúrne pamiatky, múzeá, galérie a viaceré kultúrne a historické pamiatky.

Vláda zverejnila plán opatrení v oblasti verejného zdravia s názvom Cesta vpred, v zmysle ktorého má postupne dochádzať k uvoľňovaniu jednotlivých opatrení.

V tých prípadoch, kedy je to možné, sa naďalej odporúča pracovať z domu. V interiéri je naďalej zakázané stretávať sa s výnimkou prípadov, ak ide o plne zaočkovaných ľudí (max. 3 domácnosti) alebo max. dve zaočkované domácnosti s jednou nezaočkovanou domácnosťou. V exteriéri sa môžu stretnúť tri domácnosti alebo max. 6 ľudí z rôzneho počtu domácností (deti do 12 rokov veku sa nepočítajú). Organizované vonkajšie stretnutia môžu mať max. počet 15 osôb. Od 17. mája sú otvorené všetky obchody.

Sú otvorené hotely, penzióny, posilňovne, plavárne a centrá voľného času, rovnako aj reštaurácie a bary môžu poskytovať služby v rámci ich vonkajších priestorov pre max. 6 ľudí v rámci skupiny. Je možné mať v interiéry návštevu z jednej inej domácnosti.

Rúška sú naďalej povinné všade tam, kde nie je možné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť (napr. verejná doprava, obchody, kaderníctva a pod.).

Podrobnosti o aktuálne platných opatreniach stránke vlády Írska

Polícia má právomoc uzavrieť a sankcionovať všetky priestory (verejné, aj súkromné), v ktorých sú porušované pokyny na ochranu verejného zdravia.

Zdroj: mzv.sk