ÍRSKO: Aktuálne podmienky vstupu do krajiny

23.Sep 2020 | 11:10
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: írsko

Od 21. septembra sa mení na zoznam bezpečných zelených krajín, z ktorých po príchode do Írska nie je povinnosť absolvovať karanténu.

!! Zo zoznamu bezpečných krajín je vyradené Slovensko a preto po príchode zo Slovenska po 21. septembri je nariadená 14-dňová domáca karanténa pre občanov Írska aj cudzincov. !!

Od pondelka 21. septembra sú medzi bezpečnými krajinami: Švédsko, Nemecko, Poľsko, Island, Cyprus, Lichtenštajnsko, Fínsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko. Zoznam sa bude prehodnocovať každý týždeň, preto odporúčame pozorne sledovať oficiálne stránky vlády Írska. Všetci prichádzajúci, vrátane občanov prichádzajúcich z krajín uvedených na zelenom zozname sú naďalej povinní vyplniť formulár s osobnými údajmi.


Polícia môže plnenie karantény kontrolovať v uvedenom mieste pobytu. Toto opatrenie sa netýka osôb vracajúcich sa do Írska zo Severného Írska, sú nevyhnutnými pracovníkmi v dodávateľskom reťazci, napríklad piloti, dopravcovia, námorní zamestnanci alebo tranzitujú.


Cestovanie v rámci krajiny

V krajine je možné cestovať v rámci celej krajiny vrátane pobrežných ostrovov bez obmedzení. Výnimku tvorí Dublin, z ktorého sa neodporúča cestovať do ostatných častí krajiny.


Podmienky tranzitu

Nevyžaduje sa 14-denná karanténa.


Opatrenia v krajine

Platí zákonná povinnosť nosiť prekrytie nosa a úst (rúško) v prostriedkoch verejnej dopravy (autobus, električka, vlak), obchodoch a obchodných domoch, v prípadoch keď nie je možné dodržiavať dvojmetrový odstup, v zdravotníckych zariadeniach a pri kontakte s osobami so zvýšením rizikom (napr. občania nad 70 rokov, alebo ľudia so zníženou imunitou). Nariadenie sa netýka osôb mladších ako 13 rokov a osoby s výnimkami. Neprekrytie tváre môže byť pokutované až do výšky 2 500 eur.

Od 16. septembra je v Írsku nový systém opatrení od najnižšej úrovne 1 až po najprísnejšiu úroveň 5. Írsko (okrem mesta Dublin) sa aktuálne nachádza na 2. úrovni, čo znamená o.i. stretnutie max. 6 ľudí v interiéri a 15 ľudí v exteriéri, športové podujatia sú obmedzené na 50 divákov, resp. 100 divákov v exteriéri.

Od 18. septembra je hlavné mesto Dublin zaradené na úroveň 3.

Obyvateľov Dublinu írska vláda dôrazne žiada na obdobie minimálne troch týždňov neopúšťať mesto (okres Dublin), výnimkou je cestovanie za prácou, štúdiom, alebo zo zdravotných dôvodov. Úroveň 3 okrem iného znamená zákaz návštev z viac ako jednej domácnosti, celkovo iba maximálne so 6 osobami, žiadne oslavy, stretnutia, alebo športové podujatia. Naďalej ostávajú zatvorené bary a krčmy (pub). Reštaurácie môžu mať otvorené iba vonkajšie sedenie a take-away okienko. Verejná doprava je určená len na základné cestovanie (návšteva lekára, práca a pod.) a môže byť využitá maximálne na 50 % celkovej kapacity.


Polícia má právomoc uzavrieť a sankcionovať všetky priestory (verejné, aj súkromné), ktoré sú v rozpore s pokynmi pre verejné zdravie. Ľudia nad 70 rokov a zdravotne ohrození majú obmedziť svoje interakcie, vyhýbať sa verejnej doprave a nakupovať v určených hodinách.


Podmienky návratu do SR

Po príchode na Slovensko nie je potrebný negatívny COVID-19 test a nie je ani nutné absolvovať karanténu.

Zdroj: mzv.sk