ISLAND: Aktuálne opatrenia a podmienky cestovania

20.Jan 2021 | 18:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: island

Občania a obyvatelia EÚ / schengenského priestoru môžu cestovať na Island.

Pred príjazdom sú cestujúci povinní vyplniť registračný formulár ohľadne pravidiel COVID-19 kontroly. Rovnako je cestujúcim odporúčané si stiahnuť mobilnú aplikáciu Rakning C-19.

Od 15. januára 2021 sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test je vykonaný ihneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty 5-6 dní. Dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné stráviť v karanténe. Testy sú vykonávané bezplatne. Povinnosť podrobiť sa testovaniu sa nevzťahuje na deti narodené v roku 2005 a mladšie, avšak s účinnosťou od 13. januára 2021 sú tieto tiež povinné vykonať karanténu spolu s rodičmi alebo zákonnými zástupcami, resp. osobami, s ktorými pricestovali na Island.

Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 sú vyňaté z povinnosti karantény za predpokladu predloženia certifikátu. Certifikát musí byť vystavený v niektorom z jazykov islandčina, nórčina, dánčina švédčina alebo angličtina a musí obsahovať osobné dáta cestujúcej osoby, dátum, miesto vykonania testu, označenie inštitúcie, ktorá test vykonala, tel. kontakt na uvedenú inštitúciu, dátum vystavenia certifikátu, ako aj formu a výsledok vykonaného testu. Rovnako sú z povinnosti karantény vyňaté osoby, ktoré sa preukážu platným medzinárodným očkovacím certifikátom potvrdzujúcim plnohodnotné preočkovanie proti COVID-19.

Uvedené opatrenia ostanú v platnosti do 1. mája 2021

Lode vrátane veľkých výletných lodí sú povinné pred tým ako je im povolené zakotviť na Islande sa orgánom pobrežnej stráže preukázať osobitným zdravotníckym certifikátom na COVID-19.


Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Zdroj: mzv.sk