Japonsko – Tokio z Budapešti od 429€

17.Nov 2015 | 21:39
Autor: Dušan
Kategória: Lacné letenky
Značky: azia japonsko tokio

Po akciových letenkách do Tokia od let.spoločnosti Qatar Airways prichádza v rámci svojho ázijského proma s letenkami do krajiny vychádzajúceho slnka aj let.spoločnosť Turkish Airways . Aktuálna ponuka spiatočných leteniek z Budapešti do Tokia už od 429€. Letenky za túto cenu sú dostupné v rôznych termínoch od novembra 2015 do októbra 2016.


► Letenky napríklad v termíne 2-14 december 2015.

► Ubytovanie v Tokiu už od 15€ na osobu a noc.


Vyhľadať a rezervovať letenky

Vyhľadať a rezervovať ubytovanie


Podmienky vstupu do Japonska

Pri turistických cestách do 90 dní postačuje pre občanov SR platný cestovný pas.

Od 20. novembra 2007 vstúpila do platnosti novela Zákona o imigračnej kontrole, podľa ktorej sa každý cudzinec pri vstupe do krajiny musí podrobiť procedúre odobratia odtlačkov prstov a nasnímania tváre. Výnimky tvoria:

  • a) osoby so zvláštnym trvalým pobytom;
  • b) osoby mladšie ako 16 rokov;
  • c) držitelia diplomatických alebo služobných pasov;
  • d) cudzinci, prichádzajúci na pozvanie vedúcich predstaviteľov japonských štátnych a administratívnych organizácií;
  • e) osoby, ktoré sú podľa rozhodnutia japonského Ministerstva spravodlivosti zaradené do kategórie"c" alebo "d".

Podmienky pobytu v Japonsku

Pobytový štatút je vyznačený imigračným úradníkom do cestovného dokladu na hraničnom prechode v tzv. vstupnom povolení spoločne s uvedením dĺžky jeho platnosti, ktorá sa počíta odo dňa nasledujúceho od dátumu vstupu. Občania SR sa môžu zdržiavať na území Japonska bez víz po dobu 90 dní.

Krátkodobý pobyt do 90 dní je určený na turistiku, športové aktivity, návštevu príbuzných, priateľov, rekonvalescenciu, amatérsku účasť na atletických podujatiach alebo iných súťažiach, služobné cesty a pod. Táto kategória sa nevzťahuje na podnikanie a zárobkové aktivity. Upozornenie! Upozorňujeme na nevyhnutnosť dôsledného dodržiavania účelu pobytu na území Japonska. V prípadoch klasifikovaných ako „zneužitie účelu víza" alebo „zneužitie bezvízového režimu" nasleduje vyhostenie a zákaz vstupu na územie Japonska na dobu niekoľkých rokov.
Bližšie informácie o klasifikácii pobytov a víz na stránke www.mofa.go.jp, Visa Pre občanov Japonska – viď www.foreign.gov.sk, Visa information, Condition of Stay in the Territory of the Slovak Republic

Mohlo by Vás zaujímať

POTULKY PO JAPONSKU

Nasledovné zážitky sa môžu zdať časovo skreslené, nakoľko nepíšem, koľko sme sa v danom meste zdržali a ako sme sa prepravovali a ubytovávali. Spomínam len tie najzaujímavejšie časti našich ciest kde sa prelínajú naše dojmy s faktami v štyroch rôznych tematických dieloch. Je dosť možné, že som aj nejaké drobnosti zabudla spomenúť, nakoľko všetko bolo pre nás úplne nové. Nehovoriac o tom, že väčšina názvov je v hiragane, katakane alebo kandži (druhy písiem používané v Japonsku, pričom najzložitejšie znaky kandži pochádzajú z Číny) čo nám troška sťažovalo orientáciu a pridávalo na našej občasnej dezorientácii... <čítať ďalej>