KANADA - Aktuálne podmienky vstupu a opatrenia v krajine

31.Jan 2021 | 10:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: kanada

Vstup do Kanady majú povolený kanadskí občania, cestujúci s trvalým pobytom v Kanade, rodinní príslušníci a osoby blízke kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom na území Kanady (podmienky a bližšie informácie viď nižšie); diplomati akreditovaní v Kanade; letecké posádky; dočasní pracovníci (napríklad ošetrovatelia, sezónni pracovníci v poľnohospodárstve, rybárskom priemysle); žiadatelia, ktorých povolenie o trvalý pobyt bolo schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti, ale zatiaľ do Kanady nevycestovali; tranzitujúci cestujúci; medzinárodní študenti, ktorí mali platné povolenie na štúdium alebo ho mali schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti 18. marca (podmienky a bližšie informácie viď nižšie).


Podmienky vstupu pre študentov

Od 20. októbra 2020 majú povolený vstup do Kanady všetci študenti, teda aj tí, ktorým povolenie na štúdium bolo udelené po 18. marci 2020.

UPOZORNENIE: Vycestovať do Kanady bude umožnené študentom iba v prípade, ak sa konkrétna vzdelávacia inštitúcia (Designated Learning Institution - DLI) bude nachádzať na zozname vzdelávacích inštitúcií (DLI list), ktorých plán výučby počas pandémie COVID-19 bol schválený na provinčnej úrovni. Ak študent vycestuje do Kanady skôr a daná vzdelávacia inštitúcia (DLI) sa v čase jeho vycestovania nebude nachádzať na zozname (DLI list), vstup do Kanady študentovi nebude umožnený.

Na umožnenie boardingu musí študent cestujúci do Kanady predložiť: platný cestovný pas, eTA, povolenie na štúdium (odporúčame mať so sebou aj potvrdenie od konkrétnej vzdelávacej inštitúcie, že sa nachádza na DLI zozname).

UPOZORNENIE: Po príchode do Kanady má študent povinnosť absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.


Podmienky vstupu pre rodinných príslušníkov

Od 9. júna Kanada umožňuje vstup do Kanady aj cudzincom, ktorí sú najbližšími rodinnými príslušníkmi kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom za podmienky, pobyt na území Kanady bude v trvaní 15 dní a viac a musia dodržať povinnú 14-dňovú domácu karanténu.

UPOZORNENIE: Občania cestujúci do Kanady za najbližšími rodinnými príslušníkmi musia byť pripravení predložiť platný cestovný pas, eTA, kópie dokladov potvrdzujúce rodinný vzťah s osobou za ktorou cestujú /rodný list, sobášny list/, ako aj kópiu dokladu /cestovný pas Kanady, Permanent Resident Card/ potvrdzujúcu status konkrétnej osoby za ktorou cestujú.


Od 8. októbra 2020 môžu vstúpiť do Kanady aj:

1. Vzdialení rodinní príslušníci kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom v Kanade:

UPOZORNENIE: Bez povolenia na vstup do Kanady vydaného IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) vstup do Kanady nebude umožnený.

Na umožnenie boardingu musí cestujúci do Kanady, na ktorého sa vzťahuje táto výnimka, poskytnúť dôkaz o tom, že jeho pobyt na území Kanady bude v trvaní minimálne 15 dní alebo viac a predložiť: platný cestovný pas, eTA, kópiu žiadosti o povolenie na vstup do Kanady (Application for authorization and statutory declaration), písomné povolenie na vstup do Kanady vydané IRCC (written authorsation from IRCC), kópie dokladov potvrdzujúce rodinný vzťah s osobou za ktorou cestujú /rodný list, sobášny list/, ako aj kópiu dokladu /cestovný pas Kanady, Permanent Resident Card/ potvrdzujúcu status konkrétnej osoby za ktorou cestujú.


2. Osoby, ktorých najbližší rodinní príslušníci sa nachádzajú v Kanade dočasne:

UPOZORNENIE: Keď cestujete do Kanady (za najbližším rodinným príslušníkom, ktorý sa nachádza v Kanade dočasne) z USA, písomné potvrdenie od IRCC na vstup do Kanady nepotrebujete. Ak do Kanady cestujete z inej krajiny ako USA, bez povolenia na vstup do Kanady vydaného IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) vám vstup do Kanady nebude umožnený!

Na umožnenie boardingu musí cestujúci do Kanady, na ktorého sa vzťahuje táto výnimka, poskytnúť dôkaz o tom, že jeho pobyt na území Kanady bude v trvaní minimálne 15 dní alebo viac a predložiť: platný cestovný pas, eTA, kópiu žiadosti o povolenie na vstup do Kanady (Application for authorization and statutory declaration), písomné povolenie na vstup do Kanady vydané IRCC (written authorization from IRCC), kópie dokladov potvrdzujúce rodinný vzťah s osobou za ktorou cestujú /rodný list, sobášny list/, ako aj kópiu dokladu /cestovný pas Kanady, Permanent Resident Card/ potvrdzujúcu status konkrétnej osoby za ktorou cestujú.


3. Osoby cestujúce do Kanady za blízkou osobou zo súcitných dôvodov ako napr. účasť na pohrebe a pod. musia získať ešte pred vycestovaním povolenie na vstup do Kanady vydané Kanadskou agentúrou pre verejné zdravie (Public Health Agency of Canada).


Pre medzinárodné lety sú naďalej v prevádzke iba 4 kanadské letiská: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary.

Cestujúci vykazujúci známky ochorenia COVID-19 nemôžu vstúpiť na územie Kanady letecky. Kanadskí občania a držitelia povolenia na trvalý pobyt v Kanade vykazujúci známky ochorenia COVID-19 môžu vstúpiť na územie Kanady autom, vlakom alebo loďou, no následne sa musia izolovať po dobu 14 dní. Všetci cestujúci, ktorí majú zvýšenú teplotu a nemajú lekárske osvedčenie na vysvetlenie zdravotného alebo fyzického stavu, ktorý by mal za následok zvýšenú teplotu, nebudú môcť pokračovať vo svojej ceste a budú požiadaní o opätovnú rezerváciu po 14 dňoch.

Pozemná hranica medzi Kanadou a USA je naďalej uzatvorená pre všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutného (essential) charakteru. Platí pre všetkých cestujúcich za účelom turizmu a rekreácie. Nákladná doprava tovarov nie je obmedzená. Cez hranicu sa dostanú ľudia pracujúci v nevyhnutných (essential) sektoroch (napr. zdravotníci).

Vláda sa dohodla s kanadskými leteckými operátormi Air Canada, Sunwing, Air Transat, West Jet na zrušení všetkých letov do karibskej oblasti a do Mexika s platnosťou od 31. januára 2021 do 30. apríla 2021, návratové lety pre súčasných dovolenkujúcich by mali byť zabezpečené

Cestujúci prichádzajúci do Kanady musia:

 • od 7. januára 2021 sú cestujúci vo veku viac ako 5 rokov prichádzajúci do Kanady leteckou dopravou povinní predložiť leteckej spoločnosti negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 pred nástupom na medzinárodné lety smerujúce do Kanady. Test musí byť urobený do 72 hodín pred plánovaným odletom do Kanady.
 • Premiér Kanady ohlásil 29. januára 2021 nové opatrenia zatiaľ bez bližšej špecifikácie začiatku ich platnosti, na základe ktorých všetci cestujúci prichádzajúci do Kanady budú musieť na vlastné náklady absolvovať PCR test po prílete na letisku. Na výsledok budú na vlastné náklady čakať vo vládou určenom hoteli (1-3 dni).
 • Všetci cestujúci v prípade negatívneho testu budú pokračovať v 14-dňovej samoizolácii doma (sprísni sa kontrola sledovania dodržiavania izolácie; vysoké pokuty až väzenie). V prípade pozitívneho testu budú cestujúci povinní zostať vo vládou určenom hoteli v 14-dňovej karanténe na vlastné náklady. Cestujúci musia pred alebo po príchode poskytnúť presné kontaktné informácie a povinný 14-dňový plán karantény – použitie aplikácie ArriveCAN, alebo webovej stránky ArriveCAN. V prípade, že úradníci s ním nebudú spokojní, od cestujúcich sa bude vyžadovať karanténa vo federálnom zariadení. Cestujúci budú musieť na desiaty deň v karanténe absolvovať ďalší PCR test.


Na medzinárodnom letisku v Toronte bude zavedený povinný PCR test po prílete s platnosťou od pondelka 1. februára 12:00 hod.


 • Každý cestujúci s negatívnym testom a povoleným vstupom do Kanady musí absolvovať povinnú štrnásťdňovú karanténu. Cestujúci musia pred alebo po príchode poskytnúť presné kontaktné informácie a povinný 14-dňový plán karantény – použitie aplikácie ArriveCAN, alebo webovej stránky ArriveCAN. V prípade, že úradníci s ním nebudú spokojní, od ľudí sa bude vyžadovať karanténa vo federálnom zariadení.
 • Nedodržanie povinnej karantény/izolácie sa považuje za porušenie Zákona o karanténe s príslušnými postihmi - uloženie pokuty vo výške až 750 000 CAD alebo odsúdenie až na 6 mesiacov väzenia. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia inej osoby nedbalosťou sú sankcie ešte prísnejšie.
 • Pri vstupe do Kanady cez pozemný hraničný prechod Coutts (na hranici so štátom Montana v USA) alebo pri prílete na letisko v Calgary zo zahraničia je možné zapojiť sa do pilotného testovacieho programu na COVID-19, ktorého cieľom je skrátiť povinnú 14-dňovú karanténu po príchode do Kanady.
 • odpovedať na volania kanadských úradov monitorujúcich povinnú karanténu z telefónneho čísla 1-855-906-5585 alebo 613-221-3100,
 • mať povinne na tvári rúško skôr ako budú pokračovať priamo do svojho cieľového miesta, kam sa však nemôžu presunúť verejnou dopravou
 • prostredníctvom niekoho ďalšieho si zabezpečiť základné potraviny a potrebné lieky,

Kompletný zoznam podmienok a cestovných informácií v Kanade


Cestovanie v rámci krajiny

Povinnosť nosenia rúška (alebo iného prekrytia úst a nosa) je nariadená počas cestovania lietadlom (pokiaľ nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť 2m od iných cestujúcich) a v závislosti od provincie aj počas cestovania železničnou, lodnou, autobusovou a i. pozemnou verejnou dopravou. Odporúčame mať rúško stále so sebou, aj z dôvodu, že cestujúci sú povinní nasadiť si rúško vo verejnej doprave, ak ich k tomu vyzve prepravca.

Všetky provincie odporúčajú vyhýbať sa non-essential cestovaniu. Veľké provincie ako Britská Kolumbia, Alberta, Saskatchewan, Ontário a Quebec nemajú vstupné obmedzenia. Vstup do severných oblastí Manitoby je od 13. októbra zakázaný. Štyri atlantické provincie (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island a Newfoundland a Labrador) sa dohodli na vzájomnom otvorení hraníc od 3. júla. Od 24. novembra sa z Atlantic Travel Bubble dočasne vyčlenila provincia Prince Edward Island, čo pre osoby prichádzajúce do provincie znamená vopred požiadať o ´pre-travel´ cestovné povolenie a následne povinnosť absolvovať 14-dňovú izoláciu.

UPOZORNENIE: Niektoré kanadské provincie a územia môžu mať odlišné požiadavky, ktoré by mohli ovplyvniť vstup


Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez Kanadu je povolený, za podmienok:

 • cestujúci nevykazuje známky ochorenia COVID-19
 • cestujúci má platnú eTA (Electronic Travel Authorisation)
 • tranzitný let do Európy je z toho istého kanadského letiska a terminálu ako prílet do Kanady
 • pasažier musí počas prestupu v Kanade zostať v medzinárodnej tranzitnej zóne; teda nemôže prejsť colnou zónou a formálne vstúpiť na kanadskú pôdu a to ani k prevzatiu batožiny pred ďalším letom
 • prestup sa musí uskutočniť v časovom rozmedzí menej ako 24 hodín.
 • v osobitných prípadoch (zrušenie letu na poslednú chvíľu) sú povolené aj samostatné izolácie v rámci prenocovaní v letiskových hoteloch.

S cieľom zníženia rizika prenosu ochorenia COVID-19, CBSA od 31. júla zaviedla nové pravidlá tranzitu amerických občanov (v rámci essential travel) cez územie Kanady do a z Aljašky. Na tranzit je možné použiť iba 5 prechodov (3 v BC, 1 v AB, 1 v SK), použiť najkratšiu cestu, vyhnúť sa národným parkom a turistickým miestam. Na interiérovom spätnom zrkadle musí byť počas tranzitu zavesená kartička indikujúca dátum opustenia Kanady a podmienky tranzitu. Pred vstupom do Spojených štátov musia cestujúci nahlásiť CBSA odchod z Kanady.

Veľvyslanectvo SR v Ottawe vystavuje občanom SR pred vycestovaním z Kanady povolenie na tranzit na základe ich žiadosti s cieľom zabezpečiť ich čo najhladší návrat na Slovensko. Prosíme preto občanov SR, aby nás o svojom plánovanom návrate na Slovensko informovali na email: [email protected] v dostatočnom predstihu pred vycestovaním z Kanady. Do emailu je potrebné priložiť scan dátovej strany cestovného pasu a letenku cestujúceho na celú cestu smerom z Kanady na Slovensko.

Zdroj: mzv.sk