KANADA - Cestovné obmedzenia a opatrenia

11.Jún 2020 | 16:30
Autor: Dušan
Kategória: Rady a tipy na cestu
Značky: kanada

Pre medzinárodné lety sú v prevádzke iba 4 kanadské letiská: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary. Leteckí prepravcovia zaviedli povinný ´health check´ pasažierov – prostredníctvom kladenia otázok týkajúcich sa ich zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 a jeho symptómov.

Leteckí prepravcovia majú povinnosť odmietnuť boarding/nástup do lietadla pri letoch do Kanady každému pasažierovi, ktorí nemá kanadské občianstvo alebo trvalý pobyt v Kanade.

Výnimky: zákaz sa netýka bezprostredných rodinných príslušníkov kanadských občanov, diplomatov akreditovaných v Kanade, leteckých posádok, dočasných pracovníkov (napríklad ošetrovateľov, sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve, rybárskom priemysle), medzinárodných študentov, ktorí mali platné povolenie na štúdium alebo ho mali schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti 18. marca, žiadatelia, ktorých povolenie o trvalý pobyt bolo schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti, ale zatiaľ do Kanady nevycestovali, tranzitujúcich cestujúcich.


Tranzit cez Kanadu je naďalej povolený, za podmienok:

 • cestujúci nevykazuje známky ochorenia COVID-19
 • cestujúci má platnú eTA /Electronic Travel Authorisation/
 • tranzitný let do Európy je z toho istého kanadského letiska a terminálu ako prílet do Kanady
 • pasažier musí počas prestupu v Kanade zostať v medzinárodnej tranzitnej zóne; teda nemôže prejsť colnou zónou a formálne vstúpiť na kanadskú pôdu a to ani k prevzatiu batožiny pred ďalším letom
 • prestup sa musí uskutočniť v časovom rozmedzí menej ako 24 hodín (tranzit cez letisko v Toronte - odlet sa musí konať v rovnaký deň ako prílet).


Veľvyslanectvo SR v Ottawe vystavuje občanom SR pred vycestovaním z Kanady povolenie na tranzit na základe ich žiadosti, s cieľom zabezpečiť čo najhladší návrat občanov na Slovensko. Žiadame preto občanov, aby nás o svojom plánovanom návrate na Slovensko informovali na email: [email protected] v dostatočnom predstihu pred ich vycestovaním z Kanady.

Od 21. marca Kanada a USA po vzájomnej dohode uzatvorili svoju pozemnú hranicu pre všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutného (essential) charakteru. Platí pre všetkých cestujúcich za účelom turizmu a rekreácie. Nákladná doprava tovarov nebude obmedzená. Cez hranicu sa dostanú ľudia pracujúci v nevyhnutných (essential) sektoroch (napr. zdravotníci). Platnosť opatrenia bola predĺžená do 21. júna.

20. apríla vstúpilo do platnosti nové nariedenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúška (alebo iného prekrytia úst a nosa) počas cestovania lietadlom (pokiaľ nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť 2m od iných cestujúcich) a odporúčanie nosenia rúška počas cestovania železničnou, lodnou, autobusovou a i. pozemnou verejnou dopravou. Cestujúci sú povinní nasadiť si rúško aj vo verejnej doprave ak ich k tomu vyzve prepravca. (Viac informácií)

Cestujúci vykazujúci známky ochorenia COVID-19 nemôžu vstúpiť na územie Kanady letecky.

Kanadskí občania a držitelia povolenia na trvalý pobyt v Kanade vykazujúci známky ochorenia COVID-19 môžu vstúpiť na územie Kanady autom, vlakom alebo loďou, no následne sa musia izolovať po dobu 14 dní.

Cestujúci prichádzajúci do Kanady musia:

 • podstúpiť skríning hraničným alebo karanténnym pracovníkom na posúdenie príznakov ochorenia COVID-19
 • poskytnúť základné informácie prostredníctvom kontaktného formulára dostupného v papierovej forme, prostredníctvom mobilnej aplikácie ArriveCAN alebo webového formulára. Viac informácií
 • odpovedať na volania z čísla 1-855-906-5585 alebo 613-221-3100
 • preukázať „dôveryhodný" plán ich karantény (nevykazujú známky ochorenia COVID-19) alebo izolácie (vykazujú známky ochorenia COVID-19) obsahujúci adresu plánovaného pobytu a telefónne číslo, alebo budú umiestnení vo vládou zabezpečenom zariadení na 14 dní.


Všetci cestujúci prichádzajúci do Kanady:

 • musia absolvovať povinnú 14-dňovú izoláciu alebo karanténu
 • zároveň musia mať povinne na tvári rúško skôr, ako budú pokračovať do svojho cieľového miesta, kam sa však nemôžu dopraviť verejnou dopravou
 • v cieľovom mieste ich pobytu nesmú mať kontakt so zraniteľnou skupinou ľudí (ľudia vo veku 65 rokov a viac, ľudia s iným ochorením)
 • musia si zabezpečiť základné potraviny a potrebné lieky


Upozornenie: Porušenie pokynov poskytnutých pri vstupe do Kanady je podľa Quarantine Act trestným činom a môže viesť k uloženiu pokuty vo výške 750 000 CAD alebo odsúdeniu na 6 mesiacov.

Informácie o izolácii a karanténe

Zdroj: mzv.sk