KUBA - Aktuálne podmienky vstupu a opatrenia v krajine

18.Jan 2021 | 11:07
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: kuba

Od 10. januára 2021 musia všetci cestujúci na Kubu predložiť negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín uskutočnený v akreditovanom centre v krajine pôvodu. Každému cestujúcemu bude na letisku meraná telesná teplota. Cestujúci so zvýšenou teplotou alebo príznakmi prenosného ochorenia budú izolovaní a podrobia sa ďalšiemu vyšetreniu.

V platnosti zostáva epidemiologický dohľad pre cestujúcich prichádzajúcich do krajiny. t.j. každý cestujúci musí predložiť vyplnený formulár o zdravotnom stave a je povinný podstúpiť test PCR priamo na letisku. Turisti, ktorí sa ubytujú v rekreačných zariadeniach alebo na súkromí sú povinní podstúpiť len prvý test PCR na letisku a zostávajú v izolácii do výsledku testu (24 - 48 hodín). Rezidenti na Kube sú povinní podstúpiť aj druhý test PCR v piaty deň od príchodu do krajiny a zostávajú v domácej izolácii do získania výsledku druhého testu. Na letisku je povinnosť nosiť rúško a dodržiavať odstup. Zdravotný stav turistov je monitorovaný na hoteloch i v súkromných zariadeniach. Od 1. decembra 2020 musí každý cestujúci zaplatiť sanitárny poplatok 30 USD, ktorý je zahrnutý do ceny letenky.

Vzhľadom na aktuálny epidemiologický vývoj sa od 1. januára 2021 obmedzujú prílety na Kubu z nasledujúcich krajín: USA, Mexiko, Panama, Bahamy, Haiti a Dominikánska republika. Vstup na medzinárodné letisko v Havane – cestujúci + max. dve sprevádzajúce osoby vrátane šoféra dopravného prostriedku


Cestovanie v rámci krajiny

Od 10. januára nepremáva verejná doprava v rámci Havany v čase od 21.00 h do 5.00 h. Od 12. januára je dočasne zastavená verejná autobusová a vlaková doprava, ako aj súkromní dopravcovia medzi Havanou a ostatnými provinciami. Povolený je vstup a výstup z Havany súkromnými dopravnými prostriedkami a štátnou taxi službou len cez určené miesta – za účelom kontroly zdravotného stavu osôb.


Podmienky tranzitu a odchodu

Odlet z krajiny z medzinárodného letiska Havana a z ďalších letísk v krajine je možný komerčnými alebo charterovými letmi. Je povolený návrat kubánskych občanov na Kubu. Vláda zároveň zrušila vydávanie povolení na opustenie krajiny pre občanov Kuby a rezidentov.


Opatrenia v krajine

V dôsledku epidemiologického vývoja v krajine prešla Havana od 14. januára 2021 do fázy transmisión autóctona, t.j. boli zavedené nasledovné opatrenia: Zatvorené sú kiná, divadlá a nočné kluby; od 19.00 je zakázané zdržiavať sa v parkoch, na námestiach a verejných priestranstvách. Sú zakázané súkromné a verejné oslavy a realizovanie verejných aktivít. Sú zatvorené reštaurácie a kaviarne, dovolená je donáška jedla. Fitness centrá zostávajú zatvorené, je zakázané športovať na verejných priestranstvách. Zatvárajú sa štátne a súkromné kúpaliská a plavárne, ako aj pláže. Pláže v ostatných letoviskách v krajine zostávajú otvorené. Platí zákaz predaja rozlievaných alkoholických nápojov; zákaz návštev v nápravno-výchovných zariadeniach. Hotely môžu operovať s kapacitou naplnenia 60% a hotelové bazény s kapacitou naplnenia 30%, exkurzie sú zakázané. Zatvorené sú kostoly, múzeá aj galérie.

V platnosti zostáva povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných aj vonkajších priestranstvách; dodržiavanie sociálneho odstupu (bezpečnej vzdialenosti cca dva metre medzi osobami na verejnosti), dezinfekcia rúk a obuvi pred vstupom do predajní a ostatných priestorov. Nedodržiavanie opatrení je naďalej pokutované.

Pracovníkom rekreačných zariadení sa denne meria telesná teplota, k dispozícii je 24 hodinová služba zdravotníckeho personálu, ktorý monitoruje zdravotný stav klientov, ako aj pracovníkov zariadení. Od 2. novembra 2020 bol obnovený vyučovací proces na školách pre školský rok 2020/2021.

Zdroj: mzv.sk