KUBA - Aktuálne podmienky vstupu do krajiny a opatrenia

09.Júl 2020 | 11:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: kuba

V platnosti je uzatvorenie vzdušného priestoru a námornej hranice do 31. júla 2020 pre všetky lety a dopravu osôb do prístavov s výnimkou repatriačných letov, letov a plavieb, zabezpečujúcich dovoz a vývoz liekov liečiv, potravín a lekárskeho zariadenia a prístrojov, potrebných pre zabezpečenie chodu nemocníc a zdravotníckych zariadení v štáte. Očakáva sa, že uvedené opatrenie bude predĺžené minimálne aj v mesiaci august 2020.

Pre slovenských občanov je možný vstup len s rezidenčným pobytom. Pre turizmus je krajina stále uzavretá.

Kubánsky občania a rezidenti po príchode na letisku absolvujú COVID-19 rapid test. Ak je negatívny a nevykazujete príznaky, absolvujete štátnu karanténu na určených miestach 14 dní. Na 14. deň znovu testovanie. Pri pozitívnom teste odvoz priamo do nemocnice.


Cestovanie v rámci krajiny

Provincia La Habana a hlavné mesto Havana od 1. júla 2020 prešla do režimu endémie s postupným uvoľňovaním opatrení – Fáza 1. Zvyšná časť Kubánskej republiky prešla do režimu endémie s postupným uvoľňovaním opatrení od štvrtka 18. júna 2020. Cestovanie medzi provinciami je povolené len na služobné a nevyhnutné účely na základe povolenia.


Podmienky tranzitu a odchodu

Pred odletom z krajiny, ktorý je možný len repatriačnými letmi, je potrebné nahlásiť odchod z krajiny na migračnej polícií.


Opatrenia v krajine

V období od 16. marca 2020 do súčasnosti v Kubánskej republike platia obmedzenia v súlade s prijatými opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Medzi hlavné opatrenia patrí povinné nosenie ochranného rúška na verejnosti, tzv. „sociálny odstup" – dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti (cca 2 m) medzi osobami na verejnosti, obmedzený počet kupujúcich v predajniach, dezinfekcia rúk a obuvi pred vstupom do predajní, iných priestorov a pod.. Všetky opatrenia sú kontrolované príslušníkmi polície a ozbrojených síl.


Podmienky návratu do SR

Po návrate do SR platí povinnosť izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Zoznam menej rizikových krajín epidemiológovia pravidelne posudzujú a aktualizujú.

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii.

Zdroj: mzv.sk