Letisko ​Heathrow sa pokúša stanoviť spoločný štandard pre bio-skríning

09.Máj 2020 | 13:10
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: anglicko londýn Letisko ​Heathrow

Jedno z londýnskych letísk - London Heathrow – hľadá spôsoby, ako uviesť do praxe spoločné medzinárodné normy pre skríning zdravotného stavu testovaním technológie určenej na zníženie rizika prenosu koronavírusu.

Cieľom je preskúmať dostupné možnosti, ako napr. ultrafialová sanitácia – táto by sa mohla uplatniť pri prechode bezpečnostnými prvkami, ako aj pri bezkontaktných bezpečnostných procedúrach a postupoch. Teplotný skríning v kombinácii s technológiou identifikácie tváre by posúdil aktuálnu telesnú teplotu cestujúcich.

Prevádzkovateľ letiska tvrdí že dáta z testovacej prevádzky budú zdieľať s ostatnými s cieľom „pomôcť" pri zavádzaní spoločných medzinárodných noriem pri skríningu zdravotného stavu.

Ako povedal generálny riaditeľ John Holland-Kaye 6.mája pre Dopravnú komisiu v Parlamente, takáto norma bude kľúčom k opätovnému voľnému pohybu cestujúcich.

„Je potrebné zabezpečiť, aby - vo svete, kde je riziko prenosu v komunite veľmi nízke a štáty začínajú znovu otvárať svoje hranice – sme si dohodli spoločný postup, na základe ktorého by sme umožnili napríklad cestujúcim zo Španielska prísť do Spojeného kráľovstva a cestujúcim zo Spojeného kráľovstva. Aby cestovali do Španielska bez toho, aby následne museli ísť do karantény alebo podstúpiť nejaké iné opatrenie, ktoré by úplne zničilo oblasť cestovania."

„Kým takéto opatrenie nebude zavedené do praxe, určite neuvidíme, ako sa odvetvie leteckej dopravy dostáva opäť do fázy rastu. Technológia testovaná na letisku Heathrow by mohla byť súčasťou riešenia", tvrdí Holland-Kaye.

Snímanie teploty pomocou kamery bude prvým testom, ktorý sa vykoná. Úvodné fázy prebehnú v imigračných halách v Termináli 2 v nasledujúcich dvoch týždňoch. Následne, ak sa táto procedúra ukáže ako sľubná, implementuje sa do praxe.

Podobné techniky sa použili počas predchádzajúcich epidemiologických krízových situácií, vrátane vypuknutia choroby SARS. Prevádzkovateľ tvrdí, že sa snaží preskúmať nielen účinnosť kapacít, ale aj reakciu cestujúcich a fakt, či použitie tejto technológie bude adekvátnym riešením na letiskách.

„Predtým, ako tieto nové opatrenia zavedieme na letisku, budú dôkladne preverené aj vďaka [týmto] trom testom," dodáva.