MALDIVY - Aktuálne podmienky vstupu do krajiny

30.Apr 2021 | 19:16
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: maldivy

Krajina je opätovne otvorená turizmu, všetci cestujúci môžu požiadať o mesačné turistické víza po príchode bez poplatku. Vstup do krajiny je od 10. septembra 2020 podmienený preukázaním negatívneho PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 96 hodín. Z povinnosti testovania sú vyňaté iba deti do 1 roku. Turisti musia pri vstupe predložiť platnú rezerváciu v niektorom z hotelov/rezortov v krajine, všetky ostatné kategórie osôb majú nariadenú povinnú 10-dňovú karanténu.

Maldivy od 27. apríla 2021 zakázali vstup všetkým osobám prichádzajúcim z Indie.

Cestujúci, ktorí minimálne 14 dní pred príchodom do krajiny absolvovali očkovanie 2 dávkami vakcíny proti COVID-19 schválenou WHO sú vyňatí z povinnosti predloženia negatívneho PCR testu po prílete a akejkoľvek formy karantény. Deti, ktoré tieto osoby sprevádzajú sú však povinné predložiť negatívny PCR test nie starší ako 96 hodín. Povinnosť absolvovania testu pred opustením krajiny v prípade pobytu v penzióne naďalej zostáva. Táto výnimka z opatrení sa nevzťahuje na zamestnancov v zdravotníctve, stacionároch, vzdelávacích inštitúciách a v hotelierstve, ktorí musia predložiť negatívny test po prílete.


Podmienky tranzitu a odchodu

Krajinu je možné opustiť bežnými komerčnými letmi, v prípade ak sa návštevník zdržiaval v turistickom penzióne tourist guesthouse je nutné sa pred odchodom z krajiny preukázať negatívnym COVID-19 PCR testom nie starším ako 72 hodín. Nutnosť podrobeniu sa testu závisí od ubytovania a odporúčame v tomto smere vopred kontaktovať príslušné zariadenie.


Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie medzi hotelovými rezortmi je povolené, avšak sa vyžaduje predchádzajúce povolenie od Ministerstva turizmu prostredníctvom emailovej adresy: [email protected]. Oblasť hlavného mesta Malé podlieha nočnému zákazu vychádzania od 00.00 – 04.00 a zakázané sú všetky podujatia a zhromažďovania osôb v meste.

Zdroj: mzv.sk