NEMECKO: Aktuálne podmienky vstupu a opatrenia

03.Feb 2021 | 18:51
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: nemecko

Spolková vláda rozhodla o obmedzeniach pre cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou zo Spojeného kráľovstva, Írska, Portugalska, Juhoafrickej republiky a z Brazílie. Uvedené opatrenie platí od 30. januára 2021 predbežne do 17. februára 2021.

Od 31. januára 2021 je obmedzenie rozšírené aj na Lesotho a Estwani. Výnimku zo zákazu vstupu majú občania Nemecka a cudzí štátni príslušníci s pobytom v Nemecku, cestujúci s prestupom na nemeckých letiskách bez opustenia tranzitného priestoru letiska a cestujúci pri priamom tranzite nemeckým územím.

Od 14. januára 2021 Nemecko rozlišuje 3 druhy rizikových oblastí:

1. doteraz platné kategórie rizikových krajín/oblastí;
2. vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou (od 200 nových prípadov denne/100 tisíc obyvateľov/za posledných 7 dní)
3. oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

  • Celé územie Slovenskej republiky je podľa tohto rozdelenia v súčasnosti z hľadiska výskytu COVID-19 rizikovou krajinou.
  • Cestujúci z rizikových oblastí musia doložiť negatívny test na SARS-CoV-2 do 48 hodín po vstupe do Nemecka.
  • Cestujúci z vysokorizikových oblastí a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu musia pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka predložiť max. 48 hodín starý negatívny test.

Rozhodnutie platí bez výnimky, aj pre cestujúcich ktorí prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.


Formulár pre vstup do Nemecka

Osoby prichádzajúce do Nemecka z rizikových, vysokorizikových a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, v ktorých sa zdržiavali posledných 10 dní sú zároveň povinné prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe: Na stiahnutie - formulár pre vstup do Nemecka

Všetci cestujúci prichádzajúci z rizikových, vysokorizikových, alebo oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény. Karanténu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu tohto nariadenia pristupujú individuálne, preto odporúčame každému občanovi, ktorý zamýšľa do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z tohto nariadenia.

Príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.


Podmienky tranzitu

Povinnosť testovania a karantény sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu pobytu a pri priamom tranzite cez nemecké letiská bez opustenia tranzitného priestoru letiska.


Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Vzhľadom na federatívne usporiadanie Nemecka (16 spolkových krajín) sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 na krajinskej a regionálnej úrovni môžu odlišovať.

Zdroj: mzv.sk