NEMECKO, FRANCÚZSKO A ŠPANIELSKO: opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

10.Mar 2020 | 20:10
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: nemecko španielsko francúzsko COVID-19

Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára. Upozorňujeme občanov, aby po spozorovaní príznakov kontaktovali lekára telefonicky a nechodili do nemocnice osobne z dôvodu zamedzenia šírenia prípadnej nákazy.NEMECKO

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne informuje občanov Slovenskej republiky, že v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v Európe neboli v Nemecku zatiaľ zavedené obmedzenia pri vstupe do krajiny. Na medzinárodných letiskách v Nemecku sú zavedené tzv. výstupné karty (Austeigekarte), v ktorých leteckí cestujúci z rizikových oblastí uvádzajú údaje o letových koordinátoch, adresu v Nemecku, kontaktnú adresu, na ktorej sa cestujúci bude zdržiavať po dobu nasledujúcich 30 dní, telefónne číslo a e-mailovú adresu a mená spolucestujúcich.

Pri cestách vlakovou dopravou boli taktiež zavedené tzv. výstupné karty, ktoré vypĺňajú cestujúci v prípade podozrenia na symptómy nákazy, v ktorých uvádzajú údaje ako pri výstupných kartách v leteckej doprave.

Nakoľko v Nemecku boli potvrdené prípady nákazy novým koronavírusom, spolková vláda za účelom zníženia rizika jeho šírenia pripravila informačnú kampaň zameranú na zvýšenú hygienu – časté umývanie rúk, kýchanie do jednorazových vreckoviek a zahadzovanie použitých vreckoviek do odpadu, vyhýbanie sa priamemu kontaktu s osobami, sledovanie svojho zdravotného stavu po dobu 14 dní po pricestovaní na územie Nemecka. Riziko pre obyvateľstvo je v Nemecku označené ako „mierne". Bližšie informácie ku koronavírusu sú publikované na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva.

  • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne (+49 30 88 926 200, e-mail [email protected]) odporúča občanom SR využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva www.mzv.sk, alebo zaregistrovať sa prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

Pripájame kontakt aj na Generálny konzulát SR v Mníchove: +49 89 923 34 900, e-mail [email protected]


FRANCÚZSKO

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži informuje občanov Slovenskej republiky, že v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v Európe - neboli vo Francúzsku, na Korzike, ako ani vo francúzskych zámorských regiónoch zavedené žiadne obmedzenia pri vstupe do krajiny.

Vo Francúzsku sú priebežne potvrdzované počty nakazených osôb, ako aj počty úmrtí, ktoré Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži denne uverejňuje na svojej facebookovej stránke.

V krajine bol na zasadnutí Bezpečnostnej rady vlády 8. marca 2020 až do odvolania potvrdený stupeň 2 (z existujúcej 3-stupňovej škály), čo znamená, že na celom teritóriu Francúzska, Korziky a zámorských regiónov sú prijímané opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19. Opatrenia sa týkajú zrušenia všetkých hromadných podujatí nad 1000 účastníkov. Zo zákazu však môžu byť vyňaté mimoriadne občianske a verejné aktivity podľa návrhov policajných prefektúr a ministerstiev.

Podľa aktuálne vyhodnotenej situácie sú v postihnutejších regiónoch, prípadne v departmentoch, uzatvárané školské, kultúrne a športové zariadenia. Obmedzené sú návštevy v zdravotníckych zariadeniach a domovoch dôchodcov. Francúzska vláda vedie informačnú kampaň zameranú na prísnejšie dodržiavanie hygienických návykov – častejšie umývanie rúk a vyhýbanie sa priamemu osobnému kontaktu.

Pri akýchkoľvek príznakoch respiračnej infekcie (horúčka a problémy s kašľom alebo s dýchaním) je nutné neodkladne kontaktovať stredisko SAMU (Prvá pomoc, telefónna linka: 15) a informovať službu o príznakoch. Kvôli vylúčeniu kontaminácie okolia sa neodporúča návšteva lekára alebo pohotovosti.


V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži na telefónnom čísle +33 672076832.


ŠPANIELSKO

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt ochorenia spôsobeného novým koronavírusom vo všetkých provinciách v Španielsku. Vírus sa vyskytol predovšetkým v turistických centrách v Madride, vo Valencii, v La Rioje, na Kanárskych ostrovoch, na Baleárskych ostrovoch, v Katalánsku či v Andalúzii.

  • Ministerstvo v tejto súvislosti upozorňuje všetkých občanov, ktorí sa chystajú súkromne alebo pracovne do zahraničia, aby zvážili cestovanie do tých krajín, kde sa prejavuje ochorenie COVID-19.

Príslušné španielske úrady aktuálne nevydali žiadne obmedzenia na cestovanie do Španielska. Vzhľadom na závažnosť ochorenia však boli prijaté opatrenia na zabránenie jeho šírenia (napr. izolácia osôb, ktoré boli v kontakte s nakazenými, obmedzenie resp. zrušenie kongresov, na ktorých sa zúčastňujú lekári, medzištátne športové podujatia bez divákov a pod.).

Španielsko zvýšilo úroveň rizika v súvislosti s možným nakazením sa novým koronavírusom, ktorý prechádza z nízkej na miernu úroveň; globálne riziko pre Španielsko je však podľa španielskych úradov naďalej stále nízke a líši sa aj podľa množstva identifikovaných prípadov.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride nabáda občanov Slovenskej republiky, ktorí sem cestujú alebo sa už nachádzajú v Španielsku, dbať na prísnu hygienu potravín, dodržiavať pravidelné umývanie rúk a v prípade podozrenia na nákazu telefonovať na číslo (0034) 112. Zároveň pravidelne sledovať médiá, a ak nastane zmena situácie, striktne sa riadiť pokynmi miestnych orgánov a prípadne kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Madride na telefónnych číslach 0034 915 903 861 alebo 0034 609 002 803.

Veľvyslanectvo odporúča občanom pred cestou do Španielska zaregistrovať sa na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo pomocou mobilnej aplikácie Svetobežka, a tiež sledovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Pre verejnosť sú zriadené aj infolinky a e-mailová adresa, kde odborníci odpovedajú na otázky, ktoré sa týkajú koronavírusu.


Zdroj: Mzv.sk