NEMECKO: Od 17. októbra 2020 bude Slovensko zaradené medzi rizikové krajiny

16.Okt 2020 | 08:20
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: nemecko

Od 17. októbra 2020 zaradilo Nemecko celé územie Slovenskej republiky medzi rizikové oblasti z hľadiska výskytu infekcie COVID-19.

Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí/štátov musia ísť do karantény a absolvovať povinné testovanie alebo predložiť negatívny PCR test na COVID-19. Tento test musí byť vykonaný nie viac ako 48 hodín pred vstupom do Nemecka. Po príchode do Nemecka sa cestujúci musí prihlásiť na príslušnom nemeckom úrade zdravia (Gesunheitsamt), ktorý určí príp. potrebu ďalšieho testu.

Testovanie v Nemecku vykonané do 10 dni po príchode je bezplatné pre všetkých cestujúcich, vrátane cestujúcich, ktorí v Nemecku nie sú zdravotne poistení. Test môže byť po telefonickom dohovore tiež vykonaný u všeobecného lekára, prípadne v inom zdravotníckom zariadení podľa určenia príslušného úradu zdravotníctva (Gesundheitsamt) alebo po dohovore na telefónnom čísle 116117. Do negatívneho výsledku ostáva naďalej v platnosti povinnosť karantény.

Testovanie sa vykonáva aj na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach, prípadne aj na niektorých cestných hraničných priechodoch. Cestujúci prichádzajúci leteckou, železničnou, autobusovou a lodnou dopravou musia vyplniť výstupnú kartu (Aussteigekarte). Testovanie sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu ich pobytu.

Po príchode do miesta bydliska v Nemecku sú zároveň všetci cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí povinní kontaktovať príslušný nemecký úrad zdravia (Gesundheitsamt), kde dostanú informácie k ďalšiemu postupu, ku karanténe a k príp. ďalším testom na COVID-19, nakoľko v jednotlivých spolkových krajinách sa podmienky môžu odlišovať. Odporúčame preto cestujúcim ešte pred vstupom do Nemecka kontaktovať príslušný úrad zdravia (Gesundheitsamt) podľa miesta pobytu a informovať sa o podmienkach karantény a testovania na COVID-19. Na webovej stránke Robert Koch Institut sa po zadaní mesta/obce alebo poštového smerovacieho čísla ukáže kontakt na príslušný nemecký úrad zdravia.

Do dvojtýždňovej karantény musia ísť všetci cestujúci, ktorí do Nemecka prichádzajú zo všetkých rizikových oblastí/štátov. Tieto sú priebežne zverejňované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Nedodržiavanie povinnej karantény je v Nemecku sankcionované peňažnou pokutou.


Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Zdroj: mzv.sk