NEMECKO - Zmena v podmienkach vstupu od 11. apríla 2021

11.Apr 2021 | 14:48
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: nemecko

Nemecko rozlišuje 3 druhy rizikových oblastí:

1. doteraz platné kategórie rizikových krajín/oblastí;
2. vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou
3. oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha

Od 11. apríla 2021 je Slovenská republika zaradená medzi rizikové oblasti s nasledovnými podmienkami cestovania:

Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku.

Cestujúci, ktorí sa v uplynulých 10 dňoch pred vstupom na územie Nemecka zdržiavali v rizikovej oblasti, vrátane Slovenskej republiky sa musia do 48 hodín po vstupe na územie Nemecka preukázať negatívnym antigénovým, alebo PCR testom na COVID-19, ktorý musí byť vykonaný do 48 hodín pred vstupom na územie Nemecka v nemeckom, anglickom, alebo francúzskom jazyku alebo do 48 hodín po vstupe do Nemecka.

Od 30. marca 2021 je zavedená povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 pri príchode do Nemecka leteckou prepravou.

Výnimku z predloženia negatívneho testu na COVID-19 po vstupe na územie Nemecka majú nasledujúci cestujúci, ktorí sa zdržiavali v rizikových oblastiach, vrátane Slovenskej republiky a ktorí do Nemecka prichádzajú cestnou alebo lodnou dopravou:

 • cestujúci ktorí prechádzali cez rizikovú oblasť bez zastavenia,
 • cestujúci, ktorí sa v rámci cezhraničného styku zdržiavali v rizikovej oblasti menej ako 24 hodín, alebo sa v Nemecku budú zdržiavať menej ako 24 hodín,
 • osoby, ktoré zabezpečujú cezhraničný prevoz osôb, alebo tovarov cestnou, železničnou, lodnou, alebo leteckou dopravou, za dodržania ochranných a hygienických nariadení,
 • cestujúci, ktorí sa v Nemecku nezdržia viac ako 72 hodín
  a) pokiaľ idú navštíviť príbuzných 1. stupňa, manžela, manželku, partnera, partnerku, alebo cestujú z dôvodu striedavej starostlivosti o rodinného príslušníka,
  b) pokiaľ cestujú pracovne a ich pracovná činnosť je nevyhnutná pre udržanie verejného zdravia a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa, za dodržania ochranných a hygienických nariadení,
 • pendleri za dodržania ochranných a hygienických nariadení ktorí
  a) majú bydlisko v Nemecku, alebo v rizikovej oblasti,
  b) z dôvodu štúdia, práce, alebo vzdelávania musia vstúpiť do Nemecka, alebo do rizikovej oblasti,
  c) sa pravidelne, minimálne jeden krát do týždňa vracajú do svojho bydliska.

V odôvodnených výnimočných prípadoch môže príslušný nemecký úrad zdravia - Gesundheitsamt udeliť ďalšie výnimky alebo výnimky obmedziť.

Cestujúci prichádzajúci do Nemecka z rizikových, vysokorizikových a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, v ktorých sa zdržiavali posledných 10 dní, vrátane Slovenskej republiky, sú zároveň povinní prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe:

Na stiahnutie:

Formulár pre vstup do Nemecka v nemeckom jazyku

Formulár pre vstup do Nemecka v anglickom jazyku

Upozorňujeme občanov, ktorí cestujú do Nemecka alebo prechádzajú Nemeckom do cieľového štátu, že dočasné hraničné kontroly na česko-nemeckých hraniciach ostali zachované.

Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí a z vysokorizikových oblastí s vysokou incidenciou, vrátane Slovenskej republiky, sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény. Karanténu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Informácie o výnimkách z predloženia testu na COVID-19 a z povinnej karantény poskytujú nemecké úrady zdravia – Gesudheitsamt a sú publikované na webovej stránke Spolkového ministerstva vnútra.

Na cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu - Francúzska z departmentu Moselle, Juhoafrickej republiky, Brazílie, Lesotha, Eswatini, Botswany, Malawi, Mozambiku, Zambie a Zimbabwe leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou sa vzťahuje zákaz osobnej prepravy. Všetci cestujúci prichádzajúci z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú nie je možné predčasne ukončiť.

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky vstupu do Nemecka a tranzitu cez Nemecko na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave alebo v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu nariadenia o cestovaní do Nemecka pristupujú individuálne, preto odporúčame každému, kto plánuje do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z karantény.

Vyhľadávanie príslušných úradov zdravia podľa miesta pobytu

Príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.

Informácie o COVID-19, cestovaní do Nemecka, karanténe a podmienkach testovania (odkazy na príslušné inštitúcie)


Podmienky tranzitu

Povinnosť predloženia testu na COVID-19 a povinnosť karantény sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu ich pobytu.

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky príchodu do Nemecka leteckou prepravou a podmienky leteckého tranzitu cez nemecké letiská na nemeckom veľvyslanectve v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.


Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Vzhľadom na federatívne usporiadanie Nemecka (16 spolkových krajín) sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 na krajinskej a regionálnej úrovni môžu odlišovať.

Prehľad aktuálne platných opatrení v jednotlivých spolkových krajinách

Zdroj: mzv.sk