NÓRSKO - Od 2. januára 2021 povinné testovanie pri vstupe do krajiny

03.Jan 2021 | 13:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: nórsko

S účinnosťou od 15. augusta 2020 bola zmenená klasifikácia jednotlivých krajín EÚ/EHP. Žiadna z európskych krajín sa nepovažuje za zelenú. Krajiny, ktoré boli označené za žlté predstavujú síce zvýšené riziko pri cestovaní, avšak cestujúci prichádzajúci zo žltých krajín nepodliehajú po vstupe do Nórska povinnosti karantény.

Z červené krajiny sa s účinnosťou od od polnoci na 21. decembra 2020 považujú nasledovné členské štáty EÚ/EHP: Andorra, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká Republika, Dánsko (mimo Grónska) Estónsko, Faerské ostrovy, Francúzsko, Grécko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Monako, NSR, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko Rumunsko, San Marino, Slovinsko, Slovenská republika, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán a Spojené kráľovstvo. V prípade Fínska sa za rizikové považujú všetky regióny okrem regiónu Itä-Savo.

Osoby, ktoré prichádzajú do Nórska z červených krajín podliehajú povinnej 10-dňovej karanténe. S účinnosťou od 29. decembra 2020 cestujúci prichádzajúci do Nórska z červených krajín, okrem Spojeného kráľovstva, môžu ukončiť povinnú karanténu po 7 dňoch v prípade, ak majú negatívne dva testy na COVID-19, pričom prvý z nich musí byť vykonaný počas prvých troch dní karantény a druhý najneskôr v siedmy deň karantény.

Okrem toho, od 9. novembra 2020, sú cestujúci z krajín, ktoré sú označené ako červené, povinní pri príjazde do Nórska, sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Potvrdenie musí byť vyhotovené v niektorom z nasledovných jazykov: nórčina, švédčina, dánčina, angličtina, francúzština alebo nemčina. V prípade, ak sa cestujúci nebude schopný preukázať testom, môže mu byť odopretý vstup do krajiny. Povinnosť preukázať sa platným testom na COVID-19 neplatí pre občanov Nórska, osoby s trvalým pobytom v Nórsku a na osoby, ktoré cez územie Nórska iba tranzitujú.

Osoby prichádzajúce do Nórska musia preukázať, že majú v Nórsku bydlisko (adresu), prípadne im musí zamestnávateľ resp. klient garantovať poskytnutie ubytovania. Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať bydlisko, prípadne ubytovanie spĺňajúce podmienky na vykonanie karantény, musia ostať v tzv. karanténovom hoteli a zabezpečiť si počas karantény vykonanie testov.

Od 13. decembra 2020 boli upresnené pravidlá týkajúce sa výkonu karantény, ako aj umiestnenia v karanténnom hoteli (štátna karanténa), vrátanie výnimiek.


Povinná registrácia

Od 21. decembra 2020 sú všetky osoby cestujúce do Nórskeho kráľovstva (vrátane občanov Nórska) povinné sa registrovať. Vyplnené registračné tlačivo je potrebné preukázať pri prekračovaní hranice. Zároveň bolo vytvorené tlačivo registrácie pre osoby, ktoré majú v úmysle pricestovať do Nórska a na ktoré sa vzťahuje povinnosť karantény.

Registračné tlačivo s podrobným vysvetlením podmienok výkonu domácej, ako aj štátnej karantény je dostupné na webovej stránke nórskej vlády.

Pokiaľ nórska strana nespustí digitálnu možnosť registrácie (očakáva sa začiatkom roka 2021), je potrebné tlačivo vytlačiť a vyplniť ešte pred príchodom do Nórska tak, aby ho bolo možné preukázať počas hraničnej kontroly.

S účinnosťou od 2. januára 2021 zavádza okrem vyššie uvedených opatrení Nórsko povinné testovanie na hraničných priechodoch pre všetkých cestujúcich. Testovanie bude prebiehať na medzinárodných letiskách, prístavoch a hraničných priechodoch. V prípade, ak nebude testovanie vykonané na hraniciach z kapacitných dôvodov, cestujúci sa musí podrobiť testovaniu v mieste pobytu do 24 hodín po príjazde do Nórska. Vykonanie povinného testu je bezplatné. Z povinnosti povinného testovania sú napr. vyňaté deti do 12 rokov, personál patriaci k sociálnej kritickej infraštruktúre, diaľkoví vodiči, diplomati akreditovaní v Nórsku a pod. Z dôvodu zavedenia testovania na hraniciach budú zrejme niektoré menšie hraničné priechody uzavreté.

Pravidlá tranzitu pri ceste do Nórska

V prípade tranzitu do Nórska cez červenú krajinu, ktorý sa uskutoční vlastným automobilom alebo zájazdovým autobusom za stanovených podmienok (bez prenocovania a zvolenia čo najkratšej možnej trasy a v prípade nutnosti zastaviť automobilom dodržiavania vzdialeností bez osobami) sú cestujúci oslobodení od povinnosti karantény a cestovných obmedzení. V prípade leteckého tranzitu cez červenú krajinu alebo krajinu mimo EÚ/schengenskej zóny sa uplatňuje 10-dňová karanténa po vstupe do Nórska.

Na cestujúcich z ostatných červených krajín alebo krajín mimo EHP/schengenskej zóny sa naďalej vzťahujú cestovné reštrikcie. V prípade, ak je cestujúcim z týchto krajín povolený vstup do Nórska z dôvodu výnimky (napr. povolený pobyt, zamestnanie, návšteva rodinných príslušníkov a pod.), stále podliehajú povinnosti vykonať 10-dňovú domácu karanténu.

Nórsko naďalej vykonáva hraničné kontroly na vnútornej i vonkajšej schengenskej hranici pri vstupe i výstupe z krajiny Žiadny hraničný priechod nie je uzavretý. Upozorňujeme na skutočnosť, že prípadné preverovanie oprávnenosti vstupu. Upozorňujeme na skutočnosť, že prípadné preverovanie oprávnenosti vstupu cudzinca do krajiny môže trvať dlhšiu dobu v závislosti od aktuálnej situácie na konkrétnom hraničnom priechode.


Svalbardy

Osoby, ktoré žijú a pracujú na Svalbardoch a prichádzajú výlučne z nórskej pevniny nepodliehajú od 15. mája 2020 povinnosti karantény. Obyvatelia krajín schengenského priestoru a krajín EHP, ktorí sú od 15. júla oslobodení od povinnej karantény v Nórsku, môžu rovnako od 15. júla 2020 cestovať aj na Svalbardy. Povinnosť nosenia rúšok je na medzinárodnom letisku Oslo –Gardermoen a v prostriedkoch hromadnej dopravy v Oslo za predpokladu, že nie je možné dodržať 1-metrový odstup. Osobám prilietajúcim z červených krajín sa odporúča, by si po prílete ponechali rúško až do príchodu do miesta vykonania karantény. Pre osoby prichádzajúce na Svalbardy z tzv. červených krajín, platí po príchode do Nórska povinnosť karantény, po vykonaní ktorej môžu pokračovať na Svalbardy.

V súlade s opatreniami platnými v Nórsku od 7. novembra 2020 resp. 9. novembra 2020, sa majú vykonávať cesty na/z Svalbardy iba cesty, ktoré neznesú odklad (napr. služobné cesty). V prípade vykonávania karantény na Svalbardoch, túto nie je možné skrátiť a opustiť ostrovy pred jej ukončením. Rovnako osoby pobývajúce na ostrovoch, ktoré sú v karanténe v Nórsku nemôžu pricestovať na Svalbardy pred ukončením karantény.

Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke Guvernéra Svalbardov.


Opatrenia v krajine

Aktuálne epidemiologické opatrenia v krajine si je potrebné preštudovať na webovskej stránke nórskeho Úradu pre verejné zdravotníctvo, kde sú uverejnené tiež v anglickom jazyku.


Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Zdroj: mzv.sk