Podmienky cestovania do Juhoafrickej republiky

28.Apr 2016 | 00:03
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: Oznamy a upozornenia pred cestou juhoafrická republika

Počínajúc 18. 4. 2016 občania SR, cestujúci do Juhoafrickej republiky, potrebujú vízum. Príslušným miestom na podanie žiadosti o vízum je Veľvyslanectvo JAR, Sandgasse 33, 1190 Viedeň. Ak má slovenský občan povolený pobyt v inej krajine ako SR, žiadosť podáva na Veľvyslanectve JAR príslušnom pre krajinu pobytu.

Žiadosť o vízum podáva žiadateľ osobne, vrátane detí, aspoň 15 dní pred cestou do JAR. Podanie žiadosti je bezplatné. Lehota na rozhodnutie o žiadosti je od 5 do 10 pracovných dní. Nie je potrebná rezervácia na pohovor pre podanie žiadosti.

Veľvyslanectvo informuje žiadateľa e-mailom o vybavení žiadosti. Žiadatelia nemusia prevziať vízum (s pasom) osobne, môžu poveriť i tretiu osobu alebo kuriérnu službu.

Doklady prekladané k žiadosti o vízum môžu byť aj kópie, ale iba v sprievode originálu dokumentu. Veľvyslanectvo JAR si overí kópiu s originálom a originál vráti žiadateľovi. Preklady dokladov musia byť vyhotovené úradným spôsobom.


K žiadosti o vízum žiadateľ predkladá:

vyplnenú žiadosť (http://www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/DHA-84form11.pdf)

 • 2 x foto pasového formátu,
 • cestovný pas s platnosťou minimálne 30 dní po skončení platnosti žiadaného víza, ktorý má aspoň 3 prázdne strany určené na vízum;
 • ak cestuje z krajiny, kde sa vyskytuje žltá horúčka, potvrdenie o zaočkovaní proti tejto chorobe;
 • preukázanie o finančnom zabezpečení (min 3000 R), a to buď


a) v hotovosti,

b) bankovým výpisom za posledné tri mesiace (nie výplatnými páskami);

c) cestovnými šekmi;

d) potvrdením hostiteľa z JAR, že sa o žiadateľa počas pobytu v JAR postará, ako i o jeho odchod z krajiny, pričom doloží kópiu svojho ID/pasu/povolenia na pobyt a potvrdenia o plate alebo výpisu z bankového účtu;


Upozornenie: preukázanie finančných prostriedkov predložením platobnej/kreditnej karty sa neuznáva;

 • spiatočnú letenku (rezerváciu)
 • doklad o dôvode cestovania a dĺžke pobytu (dovolenka, šport, konferencia, obchod a pod.);
 • zdôvodnenie žiadosti o viacvstupové vízum;
 • ak žiadateľ sa má v JAR zúčastniť podujatia, na ktoré je pozvaný, predloží pozývací list;
 • ak žiadateľ cestuje na základe pozvania občana JAR, alebo osoby tam žijúcej, doloží kópiu ID alebo povolenia na pobyt, alebo potvrdenie hotelového ubytovania;
 • ak dieťa mladšie ako 18 rokov cestuje s rodičmi predkladá sa rodný list dieťaťa s prekladom do angličtiny. Z RL musí byť zrejmé, že ide o rodiča a jeho dieťa. Ak dieťa cestuje len s jedným rodičom a druhý rodič je žijúci, predkladá sa písomný súhlas necestujúceho s cestou dieťaťa.


V každom prípade sa musí predložiť potvrdenie o finančnom zabezpečení pobytu aj dieťaťa, a to napr. bankovým výpisom za posledné tri mesiace, podporným listom a fotokópiou cestovných pasov rodičov/opatrovníkov.

 • ak cestuje s jedným rodičom a druhý rodič z objektívnych dôvodov nemôže dať súhlas s cestou, predkladá sa napr. rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatera druhého rodiča, úmrtný list druhého rodiča,
 • ak dieťa cestuje s inou osobou a rodičia alebo opatrovníci sú nažive, predkladá sa rodný list dieťaťa, splnomocnenie rodiča pre spolucestujúcu dospelú osobu, fotokópie pasov rodičov/opatrovníkov, kontaktné údaje rodičov/opatrovníkov;
 • Veľvyslanectvo JAR v prípade potreby môže vyžiadať ďalšie doklady k žiadosti o vízum


Podmienky na udelenie víza

Vízový formulár


Občania SR cestujúci do Namíbie, Botswany, Zimbabwe, Mozambiku, Svazijska a Lesotha nemusia žiadať o tranzitné víza JAR, pokiaľ prestupujú v nasledovných juhoafrických letiskách: O R Tambo International, Johanesburg; Cape Town International, Cape Town; King Shaka International, Durban; Lanseria, Johannesburg. Cestujúcim budú odobrané biometrické údaje priamo na uvedených letiskách.

Kontakty konzulárneho oddelenia:

E-mail: [email protected],
tel : +43 1 320 6493 -19/20, Fax : +43 1 320 0814.
Stránkové hodiny na konzulárnom oddelení sú:
Po-Pi: 08:30-12:30