POĽSKO: Aktuálne podmienky vstupu do krajiny

04.Jún 2021 | 10:20
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: poľsko

Všetky osoby s pobytom alebo bydliskom na území Poľskej republiky vstupujúce na územie Poľskej republiky sú od 30. marca 2021 povinné v Poľsku absolvovať 10-dňovú karanténu.

Všetky osoby vrátane detí vstupujúce na územie Poľska z krajín schengenského priestoru povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.

Výnimka z vyššie uvedeného pri vstupe na územie Poľska platí pre:

 • osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou;
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, najneskôr 6 mesiacov pred dátumom prekročenia hranice Poľskej republiky;
 • osobami, ktoré prekročia štátnu hranicu v rámci výkonu profesionálnych, obchodných alebo zárobkových činností v Poľskej republike alebo v susednej krajine;
 • žiakov a študentov študujúcich v Poľskej republike alebo v susednej krajine a ich zákonných zástupcov, ktorí prekračujú hranice spolu s nimi, aby im umožnili toto vzdelávanie;
 • vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy;
 • vodičov motorových vozidiel do 3,5 tony vykonávajúcich prevoz tovarov.

Všetky osoby vrátane detí vstupujúce na územie Poľskej republiky z krajín mimo schengenského priestoru sú povinné absolvovať karanténu v Poľskej republike do doby obdržania negatívneho výsledku testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR). Testovanie prebieha priamo na letiskách. Výnimkou sú osoby vstupujúce na územie Poľskej republiky z Indie, Brazílie alebo Juhoafrickej republiky – tie musia absolvovať celú 7-dňovú karanténu bez možnosti jej skrátenia. Bližšie informácie poskytne po vstupe do Poľskej republiky priamo hraničná kontrola.

Celé platné nariadenie ohľadom karantény v Poľsku

V súčasnosti sú otvorené všetky hlavné hraničné priechody medzi SR a Poľskom.

Uzavreté sú cestné priechody s najnižšou intenzitou dopravy:

 • Palota – Radoszyce
 • Nižná Polianka – Ožena
 • Kurov – Muszynka
 • Čirč – Leluchów
 • Lesnica – Szczawnica
 • Lysá nad Dunajcom – Niedzica
 • Tatranská Javorina - Lysa Poľana
 • Suchá Hora – Chocholów
 • Bobrov – Winiarczykówka
 • Novoť - Ujsoly


Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Podmienky tranzitu

Pri tranzite cez Poľsko akýmkoľvek dopravným prostriedkom – lietadlom, autom alebo vlakom, je potrebné mať negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.

Pri tranzite cez Poľsko z krajín mimo schengenského priestoru sú osoby povinné absolvovať karanténu v Poľskej republike do doby obdržania negatívneho výsledku testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR). Bližšie informácie poskytne po vstupe do Poľskej republiky priamo hraničná kontrola

Letecká preprava

 • Medzinárodná letecká doprava je v Poľsku obnovená od 17. júna 2020.

Železničná / autobusová preprava

 • Platí povinnosť zakrývať si ústa a nos rúškom.


Opatrenia v krajine

Platí povinnosť zakrývať si nos a ústa rúškom v interiéri (štíty, šále a pod. nie sú povolené).
V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 platia v Poľsku nasledujúce obmedzenia:

 • otvorené sú nákupné centrá, stavebniny, obchody s nábytkom a maloobchodné predajne (1 osoba na 15m2),
 • otvorené sú galérie a múzeá (1 osoba na 15m2),
 • povolené sú bohoslužby v kostoloch (1 osoba na 15m2),
 • otvorené sú hotely a ubytovacie zariadenia s maximálnou obsadenosťou do 50 %, zatiaľ bez reštauračných a wellness služieb,
 • otvorené sú reštaurácie so sanitárnymi opatreniami – vzdialenosť stolov, obsadenosť do 50 %,
 • povolené sú vonkajšie aktivity s účasťou skupín do 250 osôb, vonkajšie športové podujatia s 50 % účasťou publika,
 • otvorené sú kiná, divadlá a kultúrne inštitúcie s obsadenosťou do 50%,
 • otvorené sú kryté športové zariadenia pre všetku verejnosť: bazény do 50 % kapacity, posilňovne, fitness a soláriá s limitom 1 osoba na 15m2,
 • povolené sú svadby a oslavy s účasťou maximálne 50 osôb.

Od 6. júna sa v Poľsku povolí organizovanie veľtrhov, konferencií a výstav (1 osoba na 15m2), otvoria sa herne pre deti (1 osoba na 15m2). Zároveň sa zvýši maximálny počet osôb na svadbách a oslavách zo súčasných 50 na 150 a zvýši sa obsadenosť v prostriedkoch verejnej dopravy zo súčasných 50 % na 75 % (naďalej zostáva povinnosť zakrývať si ústa a nos rúškom). V rámci vyššie povolených limitov osôb nebudú započítané osoby zaočkované proti ochoreniu COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou.

Zdroj: mzv.sk