PORTUGALSKO: Sprísnenie podmienok vstupu od 31. januára 2021

31.Jan 2021 | 16:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: portugalsko

Od 31. januára 2021 0:00 hod. Portugalsko pristupuje k výrazným zmenám hraničného režimu a zavádza nasledovné opatrenia:

1.) Pre cestujúcich zo Slovenska a z ďalších krajín EÚ: Česka, Slovinska, Španielska, Estónska, Írska, Litvy, Lotyšska, ako aj zo všetkých krajín mimo EÚ s výnimkou krajín špecifikovaných v bode 3., sa zavádza povinnosť vstupu len s negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín pred nástupom na let a zároveň povinnosť absolvovať 14 dňovú karanténu v izolácii na mieste pobytu alebo mieste určenom portugalskými zdravotníckymi orgánmi (karanténu nie je možné prerušiť ďalším dodatočným negatívnym testom).

2.) Pre cestujúcich z Nemecka, Rakúska, Belgicka, Cypru, Chorvátska, Dánska, Francúzska, Maďarska, Talianska, Luxemburska, Malty, Holandska, Poľska, Rumunska, Švédska, Švajčiarska je povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín

3.) Pre cestujúcich z Bulharska, Fínska, Grécka, Lichtenštajnska, Islandu, Nórska, Austrálie, Číny, Južnej Kórei, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Thajska, Hongkongu a Macaa sa pri vstupe do Portugalska nevyžaduje karanténa ani preukázanie negatívneho testu na COVID-19.

Osoby, ktoré vstupujú do Portugalska na nevyhnutnú cestu v trvaní max. 48 hodín (platí aj pre občanov Slovenska), majú výnimku z absolvovania karantény. Majú povinnosť predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín pred nástupom na let a potvrdenie spiatočnej cesty (letenka).

Zmena hraničného režimu je v platnosti do 14. februára 2021, kedy bude zoznam krajín opätovne prehodnotený v závislosti od epidemiologickej situácie v krajinách pôvodu. (povinnosť negatívneho PCR testu a 14 dňovej karantény platí pre krajiny, ktoré počas 14-dňového mediánu prekračujú 500 prípadov/100 tis. obyvateľov)

Cesty z krajín mimo EÚ sú obmedzené len na nevyhnutné cestovanie a sú povolené pre tranzit, vstup alebo výstup pre štátnych príslušníkov krajín EÚ alebo krajín pridružených k schengenskému priestoru a ich rodinných príslušníkov a cudzincov s oprávnením na pobyt v niektorom členskom štáte EÚ, a pre cesty uskutočňované z pracovných, študijných, rodinných, zdravotných alebo humanitárnych dôvodov.

Od 15. januára 2021 je pri prílete do Portugalska bez negatívneho PCR testu z krajín, z ktorých je negatívny test vyžadovaný, udeľovaná pokuta vo výške od 300 do 800 eur.

Od 31. januára sa obmedzuje cestovanie portugalským občanom mimo kontinentálneho Portugalska a to leteckou, cestnou aj železničnou dopravou. Posilňujú sa kontroly na hraniciach so Španielskom, časť hraničných priechodov sa uzatvára, prípadne sú otvorené len v určité dni, resp. hodiny.

Zo Spojeného kráľovstva je vstup povolený len občanom Portugalska alebo cestujúcim s povolením na pobyt a ich rodinným príslušníkom a diplomatickým zamestnancom akreditovaným v Portugalsku, pri vstupe do Portugalska je povinnosť preukázať sa PCR negatívnym testom nie starším ako 72 hodín.


Lety medzi Portugalskom a Spojeným kráľovstvom sú obojstranne prerušené od 23. januára 2021, od 29. januára 2021 sa prerušujú lety medzi Portugalskom a Brazíliou a od 30. januára Nemecko jednostranne prerušilo s Portugalskom leteckú, autobusovú, lodnú a železničnú dopravu. Vo všetkých prípadoch výnimku majú humanitárne a repatriačné lety.

Od 31. januára sa zavádza možnosť zrušenia letov, ako aj zavedenia karantény pre prílety z vybraných krajín v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Vzhľadom na časté zmeny a rýchlo sa meniacu epidemiologickú situáciu odporúčame všetkým cestujúcim, aby si pred plánovanou cestou vždy overili platné opatrenia a obmedzenia a kontaktovali svoju leteckú spoločnosť.


Samostatné opatrenia platné pre Madeiru a Azorské ostrovy

Poznámka: Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na vlastné bezpečnostné opatrenia a podmienky cestovania, o ktorých proaktívne vopred informujú. V prípade pochybností sa odporúča preveriť si tieto informácie pred odletom na webových stránkach leteckých spoločností.


Cestovanie v rámci krajiny

Od 9. novembra 2020 platí v kontinentálnom Portugalsku stav núdze, ktorý bol opätovne obnovený do 14. februára 2021. Platí zákaz cestovania medzi obcami/concelhos počas víkendov.


Podmienky tranzitu a odchodu

Letecký a cestný tranzit občanov Slovenskej republiky je cez Portugalsko umožnený. V prípade cesty do Portugalska a návratu do SR pozemnými komunikáciami sa cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili podmienky vstupu pri každej krajine, cez ktorú plánujú tranzitovať.


Opatrenia v krajine

Od 9. novembra 2020 platí v Portugalsku stav núdze. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pandémie, opatrenia sa stále sprísňujú


Pre celé územie kontinentálneho Portugalska

Vychádzanie a cestovanie po verejných komunikáciách je zakázané s výnimkami:

 • obstarania základných potrieb,
 • dochádzania do práce, ak nie je možnosť home office,
 • účasti na prezidentskej kampani alebo voľbách,
 • návštevy školských zariadení, (len pre výnimky)
 • prechádzky s/bez zvieraťa,
 • individuálneho športu v exteriéri,
 • zákaz zdržiavania sa na verejných priestranstvách ako parky, záhrady.

Zavádza sa povinnosť práce z domu, kde je to možné. Na dochádzanie do práce je nevyhnutné písomné potvrdenie od zamestnávateľa, veľké spoločnosti sú povinné predložiť portugalskej autorite zoznamy zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

Pokuty za nedodržanie opatrení sa zvyšujú dvojnásobne, vrátane pokuty za pohyb na verejnosti bez rúška. Portugalsko zvyšuje kapacity na kontrolu a dohľad nad dodržiavaním prijatých opatrení, upozorňuje na nekompromisné finančné postihy.

Prevádzka reštaurácií je povolená len na donášku. Zakázaný je predaj nápojov cez výdajné okienka a konzumácia jedla a nápojov pri výdajných okienkach. V obchodných centrách je predaj jedla na take-away zakázaný, povolená je len donáška.

Zatvárajú sa všetky obchodné prevádzky s výnimkami: predaj potravinárskeho tovaru, lekárne, čerpacie stanice, strava pre zvieratá, kvetinárstva, čistiarne, atď.

Maximálna kapacita v uzavretých priestoroch supermarketov a predajní potravín je stanovená na 5 osôb/100 m2.

Trhoviská majú povolené otvoriť s obmedzením na predaj potravinárskeho tovaru.

Ambulancie, zubárske ordinácie, veterinárne ambulancie majú povolené prevádzkovať služby.

Šport – zatvárajú sa telocvične, fitness centrá. Povolené ostávajú len individuálne športy v exteriéri. Povolený je naďalej profesionálny šport, zápasy sa konajú bez účasti divákov.

Kultúra – zákaz kultúrnych a voľnočasových podujatí.

Kaderníctva, kozmetické služby, kúpele sa zatvárajú.

Naďalej platí Národný semafor pre 278 územných obvodov - obcí/concelhos kontinentálneho Portugalska.

V súlade s európskymi pravidlami ECDC od 24. novembra sa Portugalsko člení podľa 4 stupňov rizikovosti a počtu prípadov v príslušnej obci / na 100 tisíc obyvateľov

1. extrémne zvýšené riziko: 960 +
2. veľmi zvýšené riziko: 480 – 960
3. zvýšené riziko: 240 – 480
4. mierne riziko: do 240

Zaradenie konkrétneho obvodu/concelho v Národnom semafore rizikovosti ako i konkrétne časové obmedzenia zákazu vychádzania sú zverejnené na úradnom portáli portugalskej vlády covid19estamoson.


Všeobecne platné pravidlá

 • obmedziť presuny len na nevyhnutné cesty
 • obmedziť kontakty na najbližšiu rodinu
 • zákaz zhromažďovania na verejnosti viac ako 6 osôb
 • nezdržiavať sa v parkoch a na verejných priestranstvách
 • nosenie masky na verejnosti, v interiéroch i na pracovisku
 • vyhýbať sa uzavretým, malým a zle vetraným priestorom

V platnosti zostávajú opatrenia:

Meranie teploty na pracoviskách, vo vzdelávacích zariadeniach, v dopravných prostriedkoch, komerčných, kultúrnych a športových zariadeniach (pri telesnej teplote nad 38°C môže byť zamietnutý vstup, meranie telesnej teploty nie je porušením ochrany osobných údajov).

Od 28. októbra 2020 pre všetky osoby nad 10 rokov platí povinné nosenie rúšok na verejnosti, pokiaľ nie je možné dodržať sociálny odstup (výnimky: skupina členov spoločnej domácnosti, športové aktivity jednotlivcov a pod.). Za nedodržanie nariadenia môže byť udelená poriadková pokuta vo výške od 100 do 500 eur, ktorá môže byť od 15. januára 2021 až dvojnásobná. Regionálne vlády na Madeire a na Azorských ostrovoch majú možnosť prijaté opatrenia prispôsobiť vlastným podmienkam v mieste.

Najaktuálnejšie informácie vždy nájdete na FB stránke slovenského veľvyslanectva v Lisabone


Užitočné odkazy pre Portugalsko

Pri cestách cez Rakúsko sa odporúča preveriť si podmienky vstupu do Rakúska, tranzitu a vstupu na Slovensko.


V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať:

Zdroj: mzv.sk