Povinná registrácia pri pobyte v Kirgizsku

12.Nov 2016 | 05:01
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: Oznamy a upozornenia pred cestou kirgizsko

S platnosťou od 4. novembra 2016 každý cudzinec, vrátane občanov Slovenskej republiky, ktorého pobyt v Kirgizskej republike bude viac ako 5 pracovných dní, podlieha povinnosti registrácie u miestnych orgánov.

Registráciu je nevyhnutné vykonať počas prvých 5 dní pobytu v krajine.

Registráciu cudzincov vykonáva Štátna registračná služba (Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при Государственной регистрационной службе Кыргызской Республики; kontakty http://grs.gov.kg/ru/subord/drnags/address/).

Cudzinec sa registruje na príslušnom oddelení podľa miesta svojho pobytu v Kirgizsku. Na vidieku je možné sa zaregistrovať na miestnej polícii. K registrácii je potrebné predložiť: platný cestovný doklad, vyplnený formulár a potvrdenie o uhradení poplatku.

Povinnosť registrácie platí pre tých cudzincov, ktorí vstúpili na územie Kirgizskej republiky po 4. 11. 2016.


Aktualizované 16.5.2017.

K 26. 12. 2016 vstupuje do platnosti dekrét č. 689 „O registrácii cudzích štátnych príslušníkov a osôb bez štátnej príslušnosti na území Kirgizskej republiky", ktorým sa upravujú podmienky registrácie cudzincov v Kirgizsku.

Pre 92 krajín sa týmto rozhodnutím ruší nedávno zavedená povinná registrácia pobytu nad 5 dní a zároveň sa vydáva zoznam krajín s časovými limitmi povinnej registrácie pre každú z 92 krajín samostatne.

Do zoznamu bola zaradená aj Slovenská republika, ktorej občania majú povinnosť sa registrovať až v prípade, ak ich pobyt v Kirgizsku presiahne 60 pracovných dní.


Zdroj: MZV.sk