PRÁVA CESTUJÚCEHO – LETECKÁ DOPRAVA

12.Mar 2015 | 19:00
Autor: Dušan
Kategória: Rady a tipy na cestu
Značky: práva cestujúceho

Za posledných tridsať rokov zaznamenala mobilita v Európe boom. Pre milióny obyvateľov sa cestovanie stalo nielen skutočnosťou, ale aj ich právom. Pasažieri potrebujú súbor pravidiel, aby si boli viac vedomí svojich práv v prípade, že niečo v súvislosti s ich cestou nevyjde: a to bez ohľadu na spôsob dopravy, ktorý využívajú, alebo na skutočnosť, či sa počas cesty pohybujú na území jedného členského štátu, cestujú v rámci Spoločenstva alebo za jeho hranice.Máte potiaže pri leteckej doprave? Európska únia posiluje vaše práva. Nižšie nájdete tie najdôležitejšie, platné od 17. februára 2005. Letecký dopravca, s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za Vašu prepravu a za prepravu Vašej batožiny a musí rešpektovať Vaše práva. Tieto práva sa tiež vzťahujú na charterové lety.


Základné Práva pasažierov v leteckej doprave sa zaoberajú týmito problémami

 • Postihnutí a ľudia so zníženou pohyblivosťou
 • Neumožnenie nastúpenia do lietadla
 • Zrušenie letu
 • Dlhé meškanie
 • Batožina
 • Identita leteckej spoločnosti
 • Dovolenka s kompletne zabezpečenými službami
 • Transparentnosť cien


Postihnutí a ľudia so zníženou pohyblivosťou

Postihnutí alebo ľudia so zníženou pohyblivosťou sú v rámci právnych predpisov EÚ chránení pred diskrimináciou počas rezervácie a nastupovania na palubu lietadla. Majú tiež nárok na získanie pomoci na letiskách (pri odlete, prílete a pri tranzite) a na palube lietadla. Ak chcete využiť možnosť získania pomoci, odporúča sa na túto potrebu vopred upozorniť


Neumožnenie nastúpenia do lietadla

Keď sa pasažierom neumožní nastúpiť do lietadla, letecké spoločnosti sú povinné nájsť cestujúcich, ktorí sa dobrovoľne vzdajú svojej rezervácie výmenou za určité benefity. Leteckí prepravca tiež týmto cestujúcim umožní vybrať si medzi vrátením ceny letenky v plnej výške a presmerovaním.

V závislosti od dĺžky letu a meškania pred presmerovaním môžete mať nárok na náhradu vo výške od 125 do 600 EUR. Ak si títo cestujúci zvolia presmerovanie, letecká spoločnosť im musí v prípade potreby poskytnúť pomoc, napríklad stravu, prístup k telefónu, ubytovanie v hoteli na jednu alebo prípadne viac nocí a prepravu medzi letiskom a miestom, kde sú pasažieri ubytovaní.

Zrušenie letu

Máte nárok na rovnakú náhradu ako v prípade neumožnenia nastúpenia do lietadla, ak ste o zrušení letu neboli informovaní minimálne 14 dní pred odletom, ak letecká spoločnosť nepresmerovala váš let približne v čase pôvodného odletu alebo ak nemôže letecká spoločnosť dokázať, že dôvodom zrušenia letu boli výnimočné okolnosti.
Okrem toho vám letecká spoločnosť musí umožniť vybrať si z týchto možností:

 • odškodnenie za letenku do siedmich dní;
 • presmerovanie do cieľovej destinácie za podobných podmienok;
 • poskytnutie pomoci v prípade potreby (telefonický hovor, občerstvenie, strava, ubytovanie, preprava na miesto ubytovania).


Dlhé meškanie

Na poskytnutie pomoci (telefonický hovor, občerstvenie, strava, ubytovanie, preprava na miesto ubytovania) zo strany leteckej spoločnosti máte nárok, ak je meškanie:

 • pri letoch do 1 500 km dve hodiny alebo dlhšie;
 • pri letoch v rámci Európskej únie alebo iných letoch od 1 500 do 3 500 km tri hodiny alebo dlhšie;
 • pri letoch mimo Európskej únie nad 3 500 km štyri hodiny alebo dlhšie.

Ak meškanie presiahne päť hodín a rozhodnete sa nepokračovať v ceste, máte tiež nárok na vrátenie ceny letenky a let do miesta, v ktorom ste začali cestu.

Ak do svojej konečnej destinácie dorazíte s meškaním dlhším ako tri hodiny, ako cestujúci môžete mať nárok na rovnakú náhradu ako v prípade zrušenia letu, pokiaľ cestovná spoločnosť nedokáže, že meškanie letu spôsobili mimoriadne udalosti. Letecké spoločnosti možno navyše brať na zodpovednosť za škody spôsobené meškaním letu.


Batožina

V prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny môžete mať nárok na náhradu maximálne do výšky približne 1 220€. Letecké spoločnosti však nemožno brať na zodpovednosť vtedy, ak podnikli všetky opatrenia potrebné na to, aby zabránili škodám, ani vtedy, ak nebolo možné takéto opatrenia vykonať. V prípade poškodenia batožiny musíte leteckej spoločnosti podať sťažnosť do siedmich dní od prijatia batožiny. V prípade meškania batožiny je táto lehota maximálne 21 dní.


Identita leteckej spoločnosti

Vopred musíte byť informovaní, ktorá letecká spoločnosť zabezpečuje váš let. Činnosť leteckých spoločností, ktoré sa nepreukážu ako bezpečné, sa v Európskej únii zakáže alebo obmedzí.
Ich zoznam nájdete na adrese: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm


Dovolenka s kompletne zabezpečenými službami

Organizátori a predajcovia dovoleniek s kompletne zabezpečenými službami sú povinní poskytnúť presné a úplné informácie o rezervácii takýchto dovoleniek. Ich povinnosťou je dodržiavať zmluvné podmienky a chrániť pasažierov v prípade platobnej neschopnosti. Organizátori dovoleniek s kompletne zabezpečenými službami musia poskytovať presné informácie o rezervovanej dovolenke, dodržiavať zmluvné záväzky a chrániť pasažierov v prípade svojej platobnej neschopnosti.


Transparentnosť cien

Podľa právnych predpisov EÚ, keď si zakúpite letenku na let s odletom z letiska v EÚ, zodpovedný pracovník by vám mal objasniť platné podmienky. Konečná cena, ktorú by ste mali zaplatiť, by mala byť vždy jasne definovaná a mala by zahŕňať príslušné letecké poplatky, ako aj dane a sadzby, doplnkové sadzby a iné poplatky, ktoré sú v čase zverejnenia nevyhnutné a predvídateľné.


Zároveň by ste mali mať v rámci konečnej ceny k dispozícii prehľad jednotlivých leteckých poplatkov, daní, letiskových poplatkov a napokon aj ďalších sadzieb, doplnkových sadzieb a iných poplatkov. Informácie o voliteľných navýšeniach ceny by vám mali byť poskytnuté jasným, transparentným a jednoznačným spôsobom v úvodnej fáze rezervácie a váš súhlas s nimi by mal vychádzať z princípu dobrovoľnosti.


Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pasažiera?

Ak si myslíte, že ste nezískali nárok vyplývajúci z právnych predpisov týkajúcich sa práv leteckých pasažierov:

 • Mali by ste najskôr kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť alebo správu letiska, ak sa problémy týkajú osôb so zníženou pohyblivosťou.
 • Ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť národnému orgánu na presadzovanie ustanovení.
 • V prípade problémov týkajúcich sa stratenej, meškajúcej alebo poškodenej batožiny možete kontaktovať Európske spotrebiteľské centrum vo vašej krajine: ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Kontaktovať tiež môžete národné spotrebiteľské organizácie: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national


POZNÁMKA: Sťažnosti by sa v princípe mali vypĺňať v štáte, v ktorom sa incident odohral.


Alebo sa môžete obrátiť na spoločnosti, ktoré za Vás vybavia odškodné za meškanie alebo zrušenie letu:


Zdroj: Európska komisia