RAKÚSKO: Aktuálne podmienky prechodu hraníc, cestovania a karantény

18.Máj 2020 | 13:15
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: rakúsko

Od 17. mája 2020 otvorilo Rakúsko všetky hraničné priechody z rakúskej strany so Slovenskom, Českou republikou, Maďarskom, Švajčiarskom, Nemeckom a Lichtenštajnskom. Všetky ostatné opatrenia ostávajú v platnosti (t.j. negatívny test alebo 14-dňová domáca karanténa, výnimky z uvedeného). Na hraničných priechodoch budú vykonávané iba námatkové kontroly.


Vstup na územie Rakúska majú povolené osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na COVID-19 v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku, ktoré nebude staršie ako 4 dni.


Výnimky

 • rakúski štátni občania alebo osoby s trvalým alebo prechodným alebo zvyčajným pobytom v Rakúsku, ktorí sa zaviažu k bezodkladnému nástupu do 14-dennej domácej karantény, túto si budú sami monitorovať a skutočnosť o jej dodržaní potvrdia vlastnoručným podpisom. Ak budú mať počas karantény zrealizovaný molekulárnobiologický test na SARS-CoV-2 s negatívnym výsledkom, môžu ukončiť svoju 14-dennú domácu karanténu.
  -> Vzor potvrdenia o teste v anglickom jazyku (pdf; 119.95 KB)
  -> Vzor potvrdenia o teste v nemeckom jazyku (pdf; 119.41 KB)
 • prejazd (tranzit) cez Rakúsko, ak bude bez zastavenia v Rakúsku a bude zabezpečený vstup do cieľovej krajiny; to platí aj pre jazdy od štátnej hranice na letisko Viedeň a opačne; Potrebné je predložiť kompletne vyplnený formulár pre tranzit v dvoch vyhotoveniach.
  -> Vyhlásenie pri vstupe do Rakúska, vrátane tranzitu cez Rakúsko
 • pendleri - doprava za prácou (vrátane opatrovateliek a opatrovateľov) bez obmedzenia na 30 km od hraníc. Pendleri sa preto musia preukázať nielen úradným cestovným dokumentom (cestovný pas, ID karta), ale aj dokladom o pracovnom pomere (napr. kópiou pracovnej zmluvy). Rakúska obchodná komora (WKÖ) zároveň odporúča nechať si pred cestou vyplniť rakúskym zamestnávateľom „potvrdenie pre pendlera" a pri vstupe do Rakúska sa potvrdeným tlačivom preukázať. Uvedené opatrenie platí analogicky aj pre žiakov a žiačky, navštevujúcich rakúske školy.
  -> Vyhlásenie pre penderov v nemeckom jazyku (pdf; 19.11 KB) (potrebné potvrdenie zamestnávateľa)
 • na realizáciu bezpodmienečne nutných zdravotníckych výkonov v Rakúsku je potrebné sa pri vstupe preukázať potvrdením o nevyhnutnosti realizácie takéhoto zdravotníckeho výkonu. Prípustný je doprovod tejto osoby. Rovnako to platí aj pre osoby s bydliskom/pobytom v Rakúsku, pri realizácii takéhoto zdravotníckeho výkonu v susednej krajine (napr. na Slovensku).
 • preprava tovarov a komerčná prevádzka (s výnimkou komerčnej prepravy osôb)
 • návrat repatriantov
 • v prípade mimoriadne vážnych dôvodov v rodine alebo zo súrnych dôvodov pri starostlivosti o zvieratá, ktorých dôležitosť treba pri kontrole preukázať.
 • posádky vozidiel všetkých záchranných zložiek a vozidiel verejnej služby


Do odvolania sú prerušené letecké, vlakové a autobusové spojenia s Čínou, Južnou Kóreou, Iránom, Talianskom, Španielskom, Švajčiarskom, Francúzskom. Zároveň do Rakúska neprilietajú lietadlá z Veľkej Británie, Ruska, Ukrajiny a Peru. Letecké spoločnosti Austrian Airlines, Laudamotion a Wizzair zrušili všetky svoje komerčné letecké linky až do odvolania. Vzhľadom na výraznú redukciu leteckých liniek jednotlivými leteckými spoločnosťami, ktoré ešte v súčasnosti prilietajú do Viedne, odporúčame občanom sledovať si informácie svojej leteckej spoločnosti.


Letisko Schwechat

Občanom Slovenskej republiky v zmysle nariadenia vlády Rakúskej republiky odporúčame po prílete na Letisko Schwechat bezodkladné opustenie územia Rakúskej republiky. V prípade zotrvania v Rakúskej republike platí na území Rakúska povinná 14-dňová karanténa. Tranzit zo SR priamou cestou na letisko Schwechat je z pohľadu platných predpisov Rakúska tiež možný s tým, že je potrebné mať platnú letenku, nie je potrebné preukázať sa COVID-19 negatívnym testom a v otázke odletu je potrebné riadiť sa pokynmi leteckého prepravcu alebo cestovnej kancelárie a prípadne informáciami letiska Schwechat.

Od 4. mája je možnosť dať sa otestovať na COVID-19 na letisku Schwechat PCR testom, výsledok do 2-3 hodín, cena 190 eur.

S cieľom zabezpečiť v zmysle rakúskych nariadení pre tranzitujúce osoby, tranzit bez zastavenia z letiska Schwechat k hraniciam so Slovenskom, je možný presun taxi-službou z letiska Schwechat na hraničné priechody Jarovce-Kittsee alebo Berg (je povolený peší presun cez slovensko-rakúske hraničné priechody).

Ak prilietate na letisko Schwechat, odporúčame mať vopred dohodnutý a formou sms alebo mailom potvrdený odvoz rakúskou taxislužbou z letiska Schwechat na hraničný priechod. V objednávke taxi služby odporúčame k objednávke doplniť: Richtung Bratislava alebo Direction Bratislava, aby bolo zrejmé, že neplánujete zostať na území Rakúska. Takto sa môže cestujúci zároveň preukázať, v prípade žiadosti leteckých spoločností, príp. cudzineckej polície na letiskách, potvrdenou sms správou alebo mailovým potvrdením odvozu z letiska na hranicu vybranou rakúskou taxislužbou. Oficiálne dostupné taxi služby na území Rakúskej republiky je možné nájsť na webových stránkach oficiálnych prehliadačov pod zadaním „taxi schwechat at".

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky bez obmedzení. Železničná spoločnosť ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom, Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a Francúzskom, rovnako sú zrušené všetky autobusové spojenia s danými krajinami.

Občanom SR sa odporúča pri návrate do vlasti využiť služby rakúskej železničnej vnútroštátnej dopravy (ÖBB) - rýchlikové spojenie z rôznych rakúskych destinácii do obce Schwechat. Odtiaľ rakúskym autobusom, vlakom, príp. rakúskou taxi-službou do obcí Kittsee, Berg alebo Wolfstahl. Následne presun taxi-službou alebo peší presun na hraničné priechody Jarovce-Kittsee alebo Berg (je povolený peší presun cez slovensko-rakúske hraničné priechody).

Na hraničných priechodoch s Rakúskom pracujú zdravotné hliadky, ktoré vykonávajú zdravotné kontroly posádok vozidiel smerujúcich z Talianska, Francúzska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Maďarska, Česka, Slovinska a Nemecka do Rakúska.

Uvoľňujú sa podmienky vstupu na územie Rakúska pre pracovníkov v oblastiach: zdravotníctvo, opatrovníctvo a sezónne práce v poľnohospodárstve a lesníctve (individuálne, vlakmi, autobusmi aj letecky), za podmienky sledovania zdravotného stavu v domácej karanténe až do preukázania negatívneho COVID-19 testu. Podrobnosti je potrebné komunikovať so zamestnávateľom.

V prípade prepravy v osobných motorových vozidlách na území Rakúskej republiky sa pri osobách nežijúcich v spoločnej domácnosti prepravovaných v rovnakom vozidle požaduje: ochrana oblasti úst a nosa pri každom členovi osádky vozidla a usadenie tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli max. 2 osoby vrátane vodiča.


Výnimky pri dochádzaní za prácou cez hranicu a z povinnosti karantény z pohľadu SR

Za prácou môžu cestovať osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR alebo v prihraničnom pásme Rakúska do 30 km (od otvoreného hraničného priechodu na územie SR), a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od otvoreného hraničného priechodu a majú so sebou potvrdenie od zamestnávateľa.

Platné opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR v bodoch 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO) ako zdravotnícky pracovník alebo opatrovateľ vo vzdialenosti v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko alebo Burgenland Rakúskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Od 18. mája 2020 budú pre vstup na územie SR platiť pozmenené opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Od 13. apríla je povinné nosenie ochranných masiek nielen v obchodoch, ale aj vo verejnej doprave (pokuta za priestupok je vo výške 3 600 eur); v jednotlivých podnikoch a výrobných zariadeniach bude rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

Zdroj: Mzv.sk