RAKÚSKO - Aktuálne podmienky vstupu platné od 20. decembra 2021

20.Dec 2021 | 09:30
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: rakúsko

Najnovšie zmeny

Sprísnenie podmienok pre vstup do Rakúska od 20. decembra: 2G+ (očkovaní alebo prekonaní + test)

Zavedenie pravidla 2G+ (očkovaní a prekonaní OP+) pre všetkých s cieľom zostať v Rakúsku a vyhnúť sa povinnej karanténe, v zmysle ktorého aj osoby, ktoré prekonali COVID-19 alebo sú zaočkované dvoma dávkami sa zároveň musia preukázať aj negatívnym PCR testom (72 hodín od odobratia vzorky). V opačnom prípade platí pre každého povinnosť registrácie a karantény až do preukázania sa negatívnym testom na COVID-19.

Od karantény a registrácie sú oslobodené aj osoby, ktoré predložia potvrdenie o posilňujúcej tretej dávke (booster);

V zmysle najnovšieho sprísnenia teda aj osoby spĺňajúce podmienku 2G (na Slovensku známa ako OP), ale bez negatívneho PCR testu na COVID-19 alebo bez potvrdenia o 3. dávke vakcíny, sú povinné sa zaregistrovať a musia až do predloženia negatívneho testu zotrvať v Rakúsku v karanténe.

Nové prísnejšie opatrenia sa nedotkli pendlerov ani osôb, ktoré cez Rakúsko len tranzitujú.

 • Pre pendlerov aj naďalej platí podmienka preukázania sa na vstupe do Rakúska jedným z 3G (OTP)
 • Pre tranzitujúcich platí úplné vyňatie zo vstupných opatrení (musia mať len prehlásenie a prípadne cestovný lístok).

Nové opatrenia sa nedotkli ani podmienok na vstup do Rakúska pre osoby bez schopnosti preukázať sa 2G (OP). Osoby bez dokladu 2G, ktoré majú trvalé bydlisko alebo miesto obvyklého zdržiavania sa v Rakúsku alebo inom štáte EÚ môžu do Rakúska vstúpiť, avšak musia sa zaregistrovať a nastúpiť do10-dňovej karantény, z ktorej sa môžu oslobodiť najskôr na 5. deň negatívnym PCR testom. Rovnako platí registrácia, karanténa a podmienky jej ukončenia aj pre ďalšie osoby, ktoré sú oprávnené vstúpiť na územie Rakúska, teda je potrebné ďalej sa riadiť informáciami, ako uvádzame tu v texte nižšie.

Z nových opatrení sú i naďalej vyňaté maloleté osoby do dovŕšenia 12 roka. U školopoviných sa aj naďalej v zmysle najnovších pravidiel uznáva ako doklad na preukázanie 2G+" aj Ninja-Pass ako Corona pas.

Uvoľňovanie lockdownu a regionálne odlišnosti

Aktuálny plošný lockdown (pre zaočkované aj nezaočkované osoby) v Rakúsku sa začína uvoľňovať od 12.-13. decembra 2021. Opatrenia sa najskôr a predovšetkým uvoľnia pre zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 (režim 2G/ obdobne, ako na slovensku OP).

Upozorňujeme, že k postupnému uvoľňovaniu jednotlivé spolkové krajiny Rakúskej republiky zatiaľ pristúpili s pomerne veľkými odlišnosťami týkajúcimi sa rozsahu i termínov uvoľňovania. Nevyhnutné je preto pred cestou do Rakúska si vždy overiť, aké sú platné obmedzenia v ciele vašej cesty.

Od 6. decembra 2021 sa platnosť očkovacieho preukazu skrátila na 270 dní, a to pre účely vstupu do Rakúska i vo vnútroštátnom režime.

Prehľad podmienok vstupu do Rakúska a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:


Podmienky vstupu do Rakúska

Vyhláška o vstupe do Rakúska počas COVID-19 - právny predpis v nemeckom jazyku


Hraničné priechody

Prekračovať hranicu je naďalej možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch. Zdravotné hliadky zostávajú zatiaľ zachované a sú vykonávané podľa potreby.

Pri plánovaní cesty je stále potrebné počítať aj s prípadným časovým zdržaním.

 • Jarovce - Kittsee (hraničný priechod cestný medzi obcami ) - opätovné obnovenie prevádzky 24/7.
 • Moravský Svätý Ján - Hohenau - opätovne otvorený
 • Záhorská Ves - Angern an der March je otvorený v pondelok až piatok, od 08.00 - 11.00 hod a od 15.00. - 18.00 hod., a to iba pre výkon poľnohospodárskych a lesníckych prác
 • Záhorská Ves - Angern (kompa pre cestnú dopravu) – opätovne v prevádzke
 • Devínska Nová Ves - Schloss Hof – cyklomost
 • Devín - Hainburg (riečna doprava)

Odporúčame si vždy pred cestou preveriť situáciu na konkrétnom hraničnom priechode. Ministerstvo vnútra môže v prípade náhleho zhoršenia epidemickej situácie zaviesť dočasné uzatvorenie alebo obmedzenie prevádzky na vybraných hraničných priechodoch (hlavne menšieho významu).


Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Od 19. mája 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín skupiny A. To znamená pre vstup do Rakúska upustenie od povinnej karantény, aj povinnej registrácie, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok 3G (z nemeckého jazyka -uzdravený/zaočkovaný/otestovaný)

Podmienkou je aj to, že daná osoba sa za posledných minimálne 10 dní nezdržiavala v žiadnej inej krajine, ako v SR alebo inej menej rizikovej krajine.

Zoznam najmenej rizikových krajín (kategórie A) a podmienky 3G nájdete v aktuálne platnej spolkovej vyhlášky o podmienkach vstupu


Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe do 19. decembra?

Platí pre vstup do Rakúska zo Slovenska, ako aj zo všetkých menej rizikových krajín (Anlage1).

Každá osoba, ktorá vstupuje do Rakúska s cieľom v krajine zotrvať (nie len tranzitovať) je povinná sa preukázať na hraničnom vstupe aspoň jedným z nasledovných písomných potvrdení:

zaočkovanie proti COVID-19 (Geimpft) oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie.

 • Za plne očkovanú osobu sa považuje každá osoba po podaní druhej dávky a v prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & Johnson ) od 22. dňa po zaočkovaní (od dátumu očkovania pritom nesmie uplynúť viac ako 270 dní - platí od 6. decembra 2021).
 • Pre osoby, ktoré minimálne 21 dní pred prvou dávkou očkovania mali pozitívny test na COVID-19, stačí pre uznanie imunizácie prvé očkovanie (od dátumu očkovania pritom nesmie uplynúť viac ako 270 dní – platí od 6. decembra 2021).
 • Zaočkovanie musí byť preukázané potvrdením. Sú vykonávané kontroly, pričom je možné za nesplnenie uložiť pokutu až do výšky 1450 eur.

alebo prekonanie ochorenia COVID-19 (Genesen), a to do 6 mesiacov od potvrdenej infekcie;

alebo otestovanie na COVID-19 (Getestet), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín od odobratia vzorky.

Potvrdenia musia byť vyhotovené v nemeckom alebo anglickom jazyku a potvrdené lekárom, resp. atestovaným zdravotníckym zariadením.

Vzor potvrdenia v nemeckom jazyku (pdf; 821.45 KB)

Vzor potvrdenia v anglickom jazyku (pdf; 816.88 KB)


Podmienky vstupu pre pendlerov

Kto sa považuje za pendelera?

Ako pendler je v platnej spolkovej vyhláške definovaná osoba pravidelne cestujúca do Rakúska z dôvodov zamestnania, vzdelávania alebo z rodinných dôvodov či z dôvodu návštevy životného partnera.

Osobitné zvýhodnenia pre pendlerov zostali zachované. Vstup do Rakúska majú umožnený pri splnení jednej z 3G podmienok.

 • potvrdenie o očkovaní,
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19,
 • alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín od odobratia vzorky (antigénové samotesty nie sú akceptované).


Pre pendlerov platí povinnosť registrovať sa, a to najmenej raz za 28 dní alebo pri každej zmene registračných údajov (vrátane nového potvrdenia o splnení 3G).


Aké sú vstupu podmienky pre deti?

Pre deti do 12 rokov platia rovnaké podmienky ako pre dospelú sprevádzajúcu osobu, okrem povinnosti testovania. Karanténa sa pre deti do 12 rokov končí ukončením karantény dospelej sprevádzajúcej osoby. (V praxi – ak sprevádzajúca osoba spĺňa pri vstupe do Rakúska niektorú z podmienok 3G, nie je povinná karanténa ani pre deti do 12 rokov. Do 12 rokov znamená od 0 do 11 rokov vrátane.)

Aké potvrdenie o zaočkovaní sa uznáva?


Aké potvrdenie o zaočkovaní sa uznáva?

Rakúsko uznáva nad rámec platnej spolkovej vyhlášky o podmienkach vstupu, aj nasledovné druhy potvrdení:

 • slovenský národný očkovací certifikát
 • alebo medzinárodný očkovací preukaz WHO,
 • alebo lekárske potvrdenia o očkovaní v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • alebo v zásade každý druh úradne potvrdeného certifikátu (v tomto prípade uznanie je však na posúdení kontrolného orgánu) v nemeckom alebo anglickom jazyku, pokiaľ obsahuje minimálne nasledovné údaje: druh vakcíny a dátum zaočkovania,


Registrácia

Od 10. júna 2021 je pre osoby, ktoré vstupujú a zostávajú na území Rakúska z najmenej rizikových krajín, vrátane Slovenska, zrušená povinná registrácia, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok 3G, ktorými sú:

 • zaočkovanie
 • alebo prekonanie COVID-19
 • alebo negatívne otestovanie.

Ak sa osoba na hraniciach nepreukáže žiadnym z uvedených potvrdení 3G, je povinná sa po vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a aj naďalej sa registrovať.


V akom prípade je povinná registrácia

Ak sa osoba vstupujúca do rakúska na hraniciach nepreukáže žiadnym z vyššie uvedených potvrdení 3G, je povinná sa po vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a naďalej sa aj registrovať.

Registráciu je potrebné vykonať najskôr 72 hodín pred plánovaným vstupom do Rakúska.

Online registračný formulár v nemčine

Online registračný formulár v angličtine

Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole. Po 28 dňoch sú potvrdenia a formuláre orgánmi nenávratne vymazané.

V prípade, že nie je možná online registrácia, je stále možné vytlačiť si a vyplniť nasledovný formulár, ktorý predložíte počas kontroly na hraniciach.

Registračný formulár na stiahnutie v nemčine

Registračný formulár na stiahnutie v angličtine


Výnimky

Všeobecnou výnimkou je tranzit (nepodlieha ani on-line registrácii). Viac informácií o podmienkach tranzitu si prečítajte v texte nižšie.

Pre osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia + 1 sprevádzajúca osoba prikladáme (Vzor tlačiva - medical certificate) (pdf; 719.81 KB) V týchto prípadoch je potrebné postupovať v zmysle inštrukcií daného medicínskeho zariadenia/lekára.

Z povinnosti registrácie a preukázania sa potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok 3G sú úplne vyňaté nasledovné kategórie osôb:

 • osobný tranzit cez Rakúsko (vrátane tranzitu na/z letiska Schwechat) pod podmienkou, že bude cesta uskutočnená bez zbytočných zastavení, t.j. musí byť v maximálnej možnej miere minimalizované riziko infekcie,
 • organizovaný tranzit osôb aj tovarov s cieľovou krajinou inou ako je Rakúsko,
 • vycestovanie z Rakúska definitívne pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno najväčšej miere minimalizované riziko infekcie,
 • potvrdený osobitný záujem Rakúskej republiky,
 • nariadená úradná repatriácia osôb, vrátane úradného sprievodu,
 • posádky vozidiel záchranných zložiek.
 • príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci,

Podľa novej právnej úpravy, sú od 19. mája 2021 povinní preukázať sa potvrdením splnenia jednej z podmienok „3G" (ako je vysvetlené vyššie) aj nasledovné kategórie osôb:

 • vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti. V takýchto prípadoch informuje o podmienkach vstupu do Rakúska úrad, ktorý predvolanie vystavil (napr. predvolania pred súd a pod.);
 • (§7) vstupujúci do krajiny z náhlych neočakávaných obzvlášť závažných a vopred nenaplánovateľných rodinných dôvodov (úmrtie, ochorenie, opatera v núdzovej situácii).

Ak daná osoba nebude mať pri vstupe do Rakúska negatívny test, bude do Rakúska vpustená, avšak test si musí na jeho území dať vyhotoviť najneskôr do 24 hodín.


Užitočné odkazy k cestovaniu

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných Rakúska

Aktuálne informácie vrátane často kladených otázok pre osoby cestujúce do a cez Rakúsko, ako aj pre turistov v nemeckom jazyku

Aktuálne podmienky vstupu – všetky krajiny sveta (anglický jazyk)

Aktuálny zoznam štátov na webovej stránke Re-open EU

Pripomíname, že pri cestovaní do Rakúska je potrebné naďalej mať dodržiavať aj aktuálne podmienky vstupu/návratu do SR


Doprava a tranzit cez územie Rakúska

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúska podľa platných grafikonov. Medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom naďalej premáva.

Vyhľadávanie cestovného spojenia medzi Slovenskom a Rakúskom

Vyhľadávanie vlakového alebo autobusového spojenia na webovej stránke OBB

Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite


Letisko Schwechat a letecký tranzit

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19 a súvisiacim obmedzeniam dôrazne odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy s príslušnou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat. Poskytnúť podrobné informácie o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je predovšetkým povinná daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá obstarala letenku alebo danú cestu. Na vstupe do budovy letiska Viedeň – Schwechat prebieha plošné kontrolné meranie teploty.

Naďalej je možná obojstranná preprava zo SR na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska Flughafen Wien Schwechat, resp. aj na/z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien), ale len vtedy, ak cestujúci, resp. ich sprievod hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska bez zbytočných nevyhnutných zastávok (v zásade iba potreba WC, a to aj na samotnom letisku). Rakúske úrady definitívne potvrdili, že táto možnosť spadá pod kategóriu výnimky: TRANZIT. Odporúča sa však na rodinného príslušníka čakať v aute, čo najrýchlejšie opustiť letisko/stanicu a mať určite pri sebe (kópie) letenky alebo iného cestovného dokladu. Pre návrat na Slovensko je potrebné riadiť sa platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Konkrétne informácie pre návrat na Slovensko sú uvedené aj v texte nižšie v časti Podmienky návratu do SR.

V zmysle platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie (pdf; 583.96 KB) platí: „všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (bod 9, písmeno e) citovaného usmernenia).

Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých. Najnovšie je však povinnosť predložiť, pri vstupe do Rakúska prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu)

Na stiahnutie:Prehlásenie o tranzite (pdf; 348.03 KB)


Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat

Informácie o testovaní na COVID-19 na letisku Schwechat

Informácie na webovej stránke spoločnosti Austrian Airlines


Opatrenia v Rakúsku

Aktuálne informácie k platným opatreniam na území Rakúska

Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a zvážiť potrebu cestovať (t.j. necestovať, resp. nepresúvať sa zbytočne).


Uvoľňovanie lockdownu od 13. decembra a regionálne odlišnosti

Aktuálny plošný lockdown (pre zaočkované aj nezaočkované osoby) v Rakúsku sa začína uvoľňovať od 12.-13. decembra 2021. Opatrenia sa najskôr a predovšetkým uvoľnia pre zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 (režim 2G/ obdobne, ako na slovensku OP).

Upozorňujeme, že k postupnému uvoľňovaniu jednotlivé spolkové krajiny Rakúskej republiky zatiaľ pristúpili s pomerne veľkými odlišnosťami týkajúcimi sa rozsahu i termínov uvoľňovania.

Nevyhnutné je preto pred cestou do Rakúska si vždy overiť, aké sú platné obmedzenia v ciele vašej cesty.

Výnimka z opatrení proti šíreniu COVID-19 pre vnútorný chod krajiny sa zavádza počas Vianoc (24.-26. decembra 2021) a Silvestra (31. decembra 2021). Ruší sa zákaz vychádzania aj pre nezaočkovaných a povolené sú rodinné stretnutia do 10 osôb. Pre stretnutia nad 10 osôb aj naďalej platí pravidlo 2G (OP).


Zmena v opatreniach od 8. novembra

Od 8. novembra 2021 platí pravidlo 2G (uznáva sa potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní COVID-19).

Vo všetkých uzavretých priestoroch (napr. obchody, MHD a pod.) platí povinnosť nosiť respirátor FFP2.

Od 6. decembra 2021 sa skracuje platnosť potvrdenia o zaočkovaní z 360 na 270 dní od 2 dávky. Po tomto termíne je potrebné doplňujúce očkovanie. Podpora očkovania 3. dávkou je aktuálne v centre pozornosti spolkovej vlády, ako aj jednotlivých spolkových krajín.

Osobe zaočkovanej prvou dávkou vakcíny Johnson&Johnson sa očkovanie uznáva už iba do 2. januára 2022 (čiže následne je potrebné po porade s lekárom/úradom hygieny riešiť dávku druhú).

Výnimka platí pre školopovinné deti a mládež od 13 do 15 rokov, ktorým ako potvrdenie stačí školský ninja pas (nálepky potvrdzujúce pravidelné testovanie). Deti do 12 rokov nepotrebujú žiaden z dokladov 3G. Len vo Viedni platí 2G už od 12 rokov.

Opätovne sa dočasne skrátila prevádzková doba obchodov s potravinami do 19.00 hod..

Na pracoviskách je kvôli obmedzenej kapacite testovania zatiaľ akceptované preukazovanie sa potvrdením 3G (PCR test nie starší ako 72 hodín, pre Viedeň iba 48 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín od odobratia vzorky a urobený v lekárni alebo na Teststrasse, t.j. nie samotest).

Testy na protilátky už nie sú akceptované ako potvrdenie.

V prípade nedodržania podmienok hrozí pokuta 500 eur, prevádzkovatelia budú musieť zaplatiť až 3 600 eur. Popri sprísnení sa rozhodlo o úľave pre spolkové krajiny vo forme zrušenia výstupných kontrol 3G z okresov s incidenciou 400 alebo 500.

Lyžovanie a vleky

 • platí pravidlo 2G - pri využívaní vlekov sa uznáva len potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19
 • v prípade, že si permanentku zakúpila nezaočkovaná osoba, nie je možné si vyžiadať peniaze späť.


Hlavné zásady ochrany pred COVID-19

Kategórie osôb

očkované osoby (Geimpft) oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie. Za plne očkovanú sa považuje každá osoba po podaní druhej dávky a v prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & Johnson ) od 22. dňa po zaočkovaní (dátum vakcinácie pritom nesmie byť viac ako 270 dní dozadu – platí od 6. decembra 2021). Pre osoby, ktoré minimálne 21 dní pred prvou dávkou očkovania mali pozitívny test na COVID-19 alebo mali preukázané protilátky na COVID-19, stačí pre uznanie imunizácie prvá vakcinácia (dátum vakcinácie pritom nesmie byť viac ako 270 dní dozadu – platí od 6. decembra 2021.

osoby po prekonaní COVID-19 (Genesen), a to do 180 dní po ochorení preukázanom aj testom a na základe lekárskeho potvrdenia. Pre tieto osoby navyše platí výnimka s povinnosti testovania na max. 6 mesiacov,

otestované osoby (Getestet), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín/Viedeň 48h, alebo antigénovým testom od atestovaného miesta (lekáreň/Teststrasse) nie starším ako 24 hodín od odobratia vzorky.

Základné pravidlá

Spolková vláda vydáva minimálne štandardy, v spolkových krajinách môžu byť vydané regionálne prísnejšie pravidlá.

Pravidlo 2G znamená, že sa uznáva sa len potvrdenie o očkovaní a o prekonaní COVID-19.

 • 2G platí vo všetkých interiérových priestoroch, predovšetkým v prevádzkach typu: gastro, kultúra, voľný čas, zariadenia zdravotníckej a sociálnej opatery, služby s telesným kontaktom, podujatia od 25 osôb;
 • povinnosť nosiť respirátor typu FFP2 platí pre všetky uzatvorené priestory obchodné prevádzky,
 • COVID pas platí po druhej dávke vakcíny už iba 9 (namiesto 12) mesiacov a potom sa vyžaduje tretia dávka. Zaočkovanie jednou dávkou Johnson&Johnson platí len do 2. januára 2022;
 • Ninja pas je ekvivalentný 2G potvrdeniu pre osoby, ktoré majú povinnú školskú dochádzku
 • Tehotné ženy sú vyňaté z pravidla 2G, namiesto toho sa môžu preukázať PCR testom.
 • V prípade, že sa uznáva antigénový test, musí byť nie starší ako 24 hodín, z atestovaného miesta (lekáreň/Teststrasse), antigénové testy sa už neuznávajú pre preukázanie podmienky 3/2G
 • Testy na protilátky už nie sú akceptované ako potvrdenie.
 • Vstup na otvorené športoviská (klziská a pod.) je naďalej povolený len osobám s potvrdením 2G.
 • Pre využívanie vlekov a lanoviek platí pravidlo 2G. V prípade, že si permanentku zakúpila nezaočkovaná osoba, nie je možné si vyžiadať peniaze späť.
 • Testy na protilátky už nie sú akceptované ako potvrdenie.
 • Na pracoviskách je, kvôli obmedzenej kapacite testovania, zatiaľ akceptované preukazovanie sa potvrdením 3G (PCR test nie starší ako 72 hodín, pre Viedeň iba 48 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín od odobratia vzorky a urobený v lekárni alebo na Teststrasse, t.j. nie samotest).
 • na výjazde z okresov už nie sú vnútroštátne kontroly.

Z obmedzení sú vyňaté deti do 12 rokov.

Informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19 v Rakúsku

Regionálne odlišnosti


Regionálne odlišnosti

V Rakúsku je potrebné počítať aj s odlišnosťami v opatreniach v niektorých spolkových krajinách alebo určitých regiónoch. Dôrazne preto odporúčame sa vždy pred cestou informovať o aktuálnych opatreniach v ciele vašej cesty.

Opatrenia v hlavnom meste Viedeň

 • od 1. septembra sú akceptované iba PCR testy nie staršie ako 48 hodín od odobratia vzorky.
 • pre deti od 12 do15 rokov sa od 12. novembra 2021 zrušilo uznávanie školských ninja pasov (nálepky potvrdzujúce pravidelné testovanie) k preukázaniu splnenia 2G (platí teda len do 12 roku) .
 • Od 1. októbra 2021 sa antigénové testy (nie staršie ako 24 hodín) uznávajú iba pre osoby do 12 rokov.
 • Pre nočné podniky vo Viedni platí pravidlo 2G (teda vstup je možný len pre osoby zaočkované a tie, ktoré prekonali COVID-19).
 • Pre nočnú gastronómiu a hromadné podujatia nad 500 osôb sa neuznáva ani prechodná výnimka pre prvozaočkovaných inde v Rakúsku, platná do. 6. decembra 2021 (potvrdenie o prvej vakcinácii + negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín od odobratia vzorky).

Text platnej vyhlášky k regionálnym opatreniam na území hlavného mesta Viedeň

Viac informácií nájdete na webovej stránke rakúskej vlády.

Odporúčame tiež byť v priamom kontakte s poskytovateľom ubytovania v cieli, resp. s organizátorom/pozývateľom či s obchodným partnerom.


Semaforový systém a lokálne opatrenia

Pre celú krajinu platí tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov. Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových prípadov COVID-19.

Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne lokálne byť prísnejšie pravidlá, ako vo zvyšku Rakúska. Odporúčame preto pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste pobytu.

Zdroj: mzv.sk